intTypePromotion=3

Độ nhớt động học

Xem 1-20 trên 225 kết quả Độ nhớt động học
 • Độ nhớt là một tính chất quan trọng và cơ bản của dầu trong việc chế biến, lựa chọn các chủng loại dầu thích hợp cho thiết bị, máy móc. Độ nhớt còn Liên hệ trực tiếp đến khoảng nhiệt độ sôi của các phân đoạn dầu cũng như trọng lượng phân tử, thành phần hoá học của nhóm hidrocacbon. Độ nhớt có ảnh hưởng lớn đến quá trình vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ theo đường ống, độ nhớt càng lớn, chi phí vận chuyển càng tăng.

  pdf4p ngayhomnaybk 28-07-2013 649 75   Download

 • Bài viết trình bày việc thực hiện đánh giá riêng biệt mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên đến khả năng bôi trơn của nhiên liệu. Kết quả cho thấy thành phần hợp chất lưu huỳnh, độ nhớt động học và nhiệt độ phân đoạn chưng cất 50% có ảnh hưởng lớn đến độ bôi trơn.

  pdf4p viboruto2711 16-05-2019 1 0   Download

 • ĐLVN 139:2004. Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định nhớt kế mao quản thuỷ tinh đo độ nhớt động học có hằng số nhớt kế (0,01 - 10)mm2/s2, độ chính xác đến 0,2 phần trăm

  pdf10p dinhlan05012 30-05-2011 241 101   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3171:2011 quy định phương pháp xác định độ nhớt động học của sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng, trong suốt và không trong suốt bằng cách đo thời gian chảy của một lượng chất lỏng dưới tác dụng của trọng lực qua một nhớt kế mao quản thủy tinh đã được hiệu chuẩn.

  doc16p thangnamvoiva12 12-08-2016 71 16   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3171:2007 về Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt - Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực) qui định phương pháp xác định độ nhớt động học (v) của sản phẩm dầu mỏ lỏng trong suốt và không trong suốt bằng cách đo thời gian chảy của một lượng chất lỏng dưới tác dụng của trọng lực qua một nhớt kế mao quản thủy tinh đã được hiệu chuẩn.

  doc14p bautroibinhyen12 04-01-2017 34 2   Download

 • (Surfactant, Surface active agent) là một chất làm ướt có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của một chất lỏng. Là chất mà phân tử của nó phân cực: một đầu ưa nước và một đuôi kị nước. Chất hoạt động bề mặt được dùng để làm giảm sức căng bề mặt của một chất lỏng. Nếu có nhiều hơn hai chất lỏng không hòa tan thì chất hoạt hóa bề mặt làm tăng diện tích tiếp xúc giữa hai chất lỏng đó....

  pdf7p ngayhomnaybk 28-07-2013 703 101   Download

 • Nhiệt độ chớp cháy trong một mức độ nào đó đặc trưng cho tính dễ cháy của sản phẩm dầu mỏ. Dựa vào nhiệt độ chớp cháy ta có thể biết được đặc tính của hidrocacbon có trong thành phần của nó cũng như sự có mặt của các cấu tử nhẹ. Hidrocacbon có nhiệt độ sôi cao thì điểm chớp cháy cao và ngược lại, hidrocacbon có nhiệt độ sôi thấp thì điểm chớp cháy thấp.

  pdf7p ngayhomnaybk 28-07-2013 172 41   Download

 • Nhiệt độ nhỏ giọt đặc trưng cho khả năng sử dụng của dầu mỡ để làm việc ở nhiệt độ cao và phản ánh trong một chừng mực nào đó thành phần, bản chất của chất làm đặc, tuy vậy cũng không được coi các giá trị nhiệt độ đó không phải là nhiệt độ nóng chảy. Nói cách khác, giọt mỡ đầu tiên rơi xuống ở nhiệt độ đó không phải luôn luôn là mỡ đã mấy đi tính dẻo và bắt đầu chảy.

  pdf14p ngayhomnaybk 27-07-2013 149 38   Download

 • Bitum dầu mỏ được dùng nhiều trong công nghiệp và trong xây dựng đường xá, Sơn chống gỉ kim loại và các vật liệu lợp nhà, chống thấm bê tông, ngoài ra loại bitum đặc biệt còn được dùng trong công nghiệp sơn, côn nghiệp lốp xe ô tô, công nghiệp điện và các lĩnh vực khác,... Phụ thuộc vào công dụng sử dụng nhất là: độ hoà tan, nhiệt độ chảy mềm, độ lún kim ở 25 °C, độ giãn dài ở 25 °C....

  pdf14p ngayhomnaybk 27-07-2013 144 34   Download

 • Độ kim xuyên đặc trưng cho tính đặc, dẻo của mỡ bôi trơn. Người ta đánh giá mức độ cứng, mềm của mỡ bôi trơn qua giá trị của độ kim xuyên. Độ Kim xuyên là một trị số quy ước kinh nghiệm. Nó không phải là một đại lượng vật lý. Ở nhà máy sản xuất mỡ người ta điều khiển quá trình sản xuất bằng cách kiểm tra độ kim xuyên vì chỉ tiêu này có Liên hệ với tính chất sử dụng về cơ học của mỡ.

  pdf7p ngayhomnaybk 27-07-2013 183 31   Download

 • Kiềm tự do và acid hữu cơ tự do có trong mỡ bôi trơn có khả năng gây ăn mòn ở các bề mặt bôi trơn. Vì thế cần phải xác định chỉ tiêu này để điều chỉnh công nghệ sản xuất cũng như sử dụng trong thực tế. II. Nguyên tắc: Mẫu mỡ hoà tan trong dung môi nóng, nếu có mặt của acid thì chuẩn bằng dung dịch KOH, nếu có mặt kiềm thì chuẩn bằng acid HCl. III. Dụng cụ, hoá chất. Dụng cụ gồm có: • Micro buret 2ml, buret 10 ml. • Ống đong 25,...

  pdf14p ngayhomnaybk 27-07-2013 105 30   Download

 • - Hiểu được Thuyết động học phân tử về khí lý tưởng .Từø phương trình cơ bản suy ra được các hệ quả của nó . - Thiết lập biểu thức nội năng của khí lý tưởng thông qua định luật về sự phân bố đều động năng theo bậc tự do. - Phân biệt được sự khác nhau giữa khí lý tưởng và khí thực. Từ đó thiết lập được phương trình trạng thái của khí thực.

  ppt81p shift_12 18-07-2013 123 17   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6019:2010 quy định các quy trình để tính toán chỉ số độ nhớt của các sản phẩm dầu mỏ, như dầu bôi trơn và các vật liệu liên quan từ độ nhớt động học của chúng tại 40°C và 100°C. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p thangnamvoiva13 17-08-2016 28 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10238-1:2013 là một trong số các tiêu chuẩn quy định việc lấy mẫu và thử nghiệm sơn, vécni và các sản phẩm liên quan. Tiêu chuẩn này quy định quy trình chung để xác định độ nhớt động học của sơn, vécni và các sản phẩm liên quan ở tốc độ trượt từ 9 000 s-1 đến 12 000 s-1.

  doc5p thangnamvoiva18 05-09-2016 7 1   Download

 • Dầu mỏ và các thành phần của dầu mỏ không thể dễ dàng tách thành các cấu tử riêng biệt mà ta chỉ có thể dùng chưng cất để thu được các phân đoạn. Phân đoạn trong dầu thô là một hỗn hợp chủ yếu là các hidrocacbon mà chúng có nhiệt độ sôi nằm trong khoảng từ nhiệt độ sôi đầu đến nhiệt độ sôi cuối của phân đoạn ta xét.

  pdf6p ngayhomnaybk 27-07-2013 191 55   Download

 • Thủy động lực học nghiên cứu các quy luật đặc trưng chuyển động của chất lỏng và nghiên cứu ứng dụng quy luật đó vào thực tế kỹ thuật và đời sống. Để đơn giản trong việc nghiên cứu, ta coi chất lỏng không có tính nhớt khi chuyển động (chất lỏng lý tưởng), sau đó xét đến tính nhớt của chất lỏng thực, phải đưa thêm vào các hệ số cần thiết để hiệu chỉnh sự sai lệch do bỏ qua tác dụng của lực nhớt....

  ppt31p hanhson24 24-04-2011 181 51   Download

 • Tính chất vật lý và chỉ tiêu đánh giá dầu thô ♦ Độ nhớt động học Ngoài hai loại trên thì người ta còn sử dụng độ nhớt quy ước.

  pdf7p phuochau11 17-04-2011 92 28   Download

 • Những thuộc tính của chất Lỏng 2.1. Mở đầu Tất cả các chất lỏng thực có những đặc trưng hoặc những thuộc tính nhất định đo được, như mật độ, độ nhớt, độ nén, mao dẫn, sức căng mặt ngoài, vv... Một vài thuộc tính chất lỏng trên thực tế là sự kết hợp của những thuộc tính khác. Ví dụ độ nhớt động 20 học liên quan đến độ nhớt động lực và mật độ.

  pdf9p camlaichanh 21-11-2011 83 11   Download

 • Dầu silicon dùng bôi trơn là một poly (dimethylsiloxan) được tạo thành bằng cách thuỷ phân và đa trùng ngưng của dicloromethylsilan và clorotrimethylsilan. Dầu silicon dùng bôi trơn có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chỉ số độ nhớt qui định đặt sau tên sản phẩm. Dầu silicon dùng bôi trơn có độ polymer hoá (n = 400 đến 1200) tương đương độ nhớt động học của chúng trong khoảng từ 1000 mm2 . s-1 đến 30.000 mm2 . s-1 . ...

  pdf4p truongthiuyen17 19-07-2011 107 10   Download

 • Ngưng tụ trên vách đứng và bên ngoài ống đứng - Tiêu chuẩn Re đối với trường hợp này được xác định như sau: 4.G 4.α .θ a .H = (6-14) Re = à r.à G – Lưu lượng môi chất chảy qua trên một đơn vị bề dày của lớp chất lỏng, kg/m.s; à - Độ nhớt động lực học của tác nhân lạnh lỏng, PaS. - Khi Re 1600 Chảy rối

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 50 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Độ nhớt động học
p_strCode=donhotdonghoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản