intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh thu thích hợp

Xem 1-20 trên 344 kết quả Doanh thu thích hợp
 • Mục tiêu Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. Các nhà quản lý phải thường xuyên đương đầu với những quyết định như:...

  pdf23p cctaichinh 10-09-2010 646 159   Download

 • Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt...

  ppt41p nhaanlanhx 22-05-2011 150 33   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả…. đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các cán bộ quản...

  pdf64p minhtri 09-07-2009 1454 1185   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả…. đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các cán bộ quản...

  doc63p tiencuong 20-07-2009 1102 728   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. ...

  pdf24p newbievnx 16-03-2011 1196 172   Download

 • Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. Các nhà quản lý phải thường xuyên đương đầu với những quyết định như: Sản xuất cài gì? Sản xuất như thế nào? Nên tự làm hay mua các bộ phận, các linh kiện, phụ tùng? Định giá sản phẩm ra sao? Sử dụng các kênh phân phối nào? Có nên chấp nhận các đơn đặt hàng đặc biệt hay không? Để thành công trong việc ra quyết định, các nhà quản lý phải dựa vào các nhân viên kế toán quản trị để cúng...

  pdf24p akvevn 08-04-2011 400 103   Download

 • Mục tiêu học tập: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt

  ppt41p newbievnx 06-03-2011 282 87   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. ...

  pdf24p little_angel_0590 30-03-2011 118 29   Download

 • Qua nghiên cứu thực trạng về chu trình doanh thu cũng như kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, để từ đó chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng. Trên cơ sở đó, khóa luận đề ra những giải pháp thích hợp để tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu tại công ty.

  pdf85p thangnamvoiva26 21-10-2016 144 29   Download

 • Kế toán là một môn khoa học quản lý, là kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định thích hợp. Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, là quá trình quan sát và ghi nhận, hệ thống hoá và xử lý các hiện tƣợng kinh tế phát sinh trên góc độ tiền tệ, hạch toán kế toán trong quản lý hoạt động của doanh...

  pdf83p sang_som 25-04-2013 75 28   Download

 • hàng năm kiểm tra các mặt hàng (văn bản, băng từ và phim đủ mọi tiết mục) để góp ý với khách và có lúc, môi giới cho khách những nhà sản xuất có thể thực hiện chương trình thích hợp với yêu cầu.

  pdf19p phuochau15 18-05-2011 73 23   Download

 • Như chúng ta đã biết, mỗi Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trên con đường hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, mỗi doanh nghiệp phải có chính sách thích hợp để tạo ra những sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường, khẳng định thương hiệu và đặc biệt là tối đa hóa lợi nhuận.

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 68 18   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p bautroibinhyen11 25-12-2016 80 7   Download

 • HÔM NAY TÔI RẤT PHẤN KHỞI THAY MẶT CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH THUẬN ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI THẢO NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC VỊI KHÁCH QUÍ VÀ CÁC VỊ ĐẠI BIỂU TỚI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CARDƯVIEƯ009 VỚI TIÊU ĐỀ “ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI THÍCH HỢP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI DÊ TẠI CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM”. HỘI THẢO NAY ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI DỰ ÁN CARDƯVIEƯ009 VÀ DO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÊ VÀ THỎ SƠN TÂY THUỘC VIỆN CHĂN NUÔI KẾT HỢP VỚI SỞ...

  pdf123p tam_xuan 06-03-2012 156 28   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 9 Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh ngắn hạn nêu khái quát về quyết định kinh doanh, những khái niệm cơ bản về chi phí, thu nhập liên quan đến quyết định kinh doanh. Mô hình phân tích thông tin thích hợp. Xem xét một bộ phận kinh doanh thua lỗ và xem xét sản xuất hay mua ngoài.

  pdf36p vespa_12 14-04-2014 267 26   Download

 • TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VỚI SỰ TỒN TẠI VÀ ĐIỀU TIẾT CỦA NHỮNG QUY LUẬT KINH TẾ KHÁCH QUAN NHƯ QUY LUẬT CẠNH TRANH, QUY LUẬT CUNG CẦU, GIÁ CẢ…. ĐÒI HỎI PHẢI CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN MỘT CÁCH KỊP THỜI, CHÍNH XÁC VÀ TOÀN DIỆN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỂ TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ RA CÁC CHỦ TRƯƠNG, CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ....

  pdf61p galdious89 25-02-2012 64 21   Download

 • 11. Khi nào cần tuyển dụng CFO? Bạn có cho rằng công ty mình đã hội đủ các nguồn lực thích hợp để giải quyết những vấn đề liên quan thuế, huy động vốn, quản lý tiền mặt và tất cả các nhiệm vụ tài chính khác của công ty?

  pdf6p phuochau15 18-05-2011 68 17   Download

 • Để xây dựng chiến lược phát triển công ty, bạn cần chú ý đến cả những thị trường và khách hàng tiềm năng, những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, cũng như những nhu cầu mới. Nói cách khác, bạn cần suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Những hoạt động xây dựng tương lai của tổ chức cần được bắt đầu từ loại bỏ một cách có chọn lọc những gì trong quá khứ: những quy cách, lề lối làm việc cũ, không còn thích hợp, hay những nếp nghĩ và giả định không còn đúng trong điều kiện...

  pdf4p bibocumi3 17-09-2012 77 13   Download

 • Đề tài phân tích tình hình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013, trên cơ sở đó tìm các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p thangnamvoiva30 02-11-2016 46 5   Download

 • Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp”. Tiếp theo đó, tháng 1/1994 Nghị quyết hội nghị đại...

  pdf12p minhtam 13-07-2009 1960 668   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh thu thích hợp
p_strCode=doanhthuthichhop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2