Dự án đường giao thông nông thôn

Xem 1-20 trên 24 kết quả Dự án đường giao thông nông thôn
 • Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh lâm đồng theo nghị quyết 02 của chính phủ.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 36 1   Download

 • Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn như sau:

  pdf10p thanhan 23-09-2009 160 6   Download

 • Hoàn thành khóa học, học viên có thể. Lập kế hoạch giao thông trung hạn phù hợp với chính sách ưu tiên phát triển của tỉnh và của chính phủ. Lập chương trình công tác hàng năm theo mục tiêu của Kế hoạch giao thông trung hạn, theo thời kỳ và ngân sách thường niên.Áp dụng phương pháp luận, các bước giản đơn trong việc lập Kế hoạch giao thông trung hạn, kế hoạch công tác hàng năm.

  pdf82p vitconsieuquay 18-08-2011 187 65   Download

 • Đề tài xây dựng và đề xuất một số giải pháp kết nối dự án giao thông nông thôn với cơ sở hạ tầng khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn và áp dụng kết quả vào dự án đường Cầu Dài đi Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 10 5   Download

 • Thông tư 156/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

  pdf9p tuyettrang 07-08-2009 418 30   Download

 • Thông tư 156/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 235 20   Download

 • Thông tư số 156/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttnh3 11-11-2009 73 5   Download

 • Thông tư số 79/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawdt8 02-12-2009 60 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ MỨC VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, TRẠM BƠM ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CƠ SỞ HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 31 2   Download

 • Quyết định 1058/QĐ-BTC năm 2013 về phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf14p buitubt 05-03-2014 26 0   Download

 • Khoảng 15 năm lại đây, cùng với sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc xoá đói, giảm nghèo, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) đã đưa vào các vùng nông thôn nghèo rất nhiều dự án/ chương trình, với mục đích hỗ trợ các cộng đồng nghèo phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

  pdf9p caybangnho 28-09-2011 226 95   Download

 • Công nghiệp than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất, phân bón, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) và xuất khẩu

  pdf80p tangtocmuathi 25-05-2013 89 40   Download

 • Công nghiệp than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất, phân bón, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) và xuất khẩu.

  pdf80p cugiai1311 01-11-2012 44 20   Download

 • Để thực hiện dự án, chúng tôi thành lập một trung tâm có trụ sở tại An Khánh và Hải Dương. Trung tâm này sẽ xây dựng các mô hình phát triển vùng để hỗ trợ cho phát triển nông thôn và các dịch vụ thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và giáo dục cộng đồng…

  ppt7p beembank123 20-06-2013 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN LẬP ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2013-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p hoamai_do 01-02-2013 45 2   Download

 • Quyết định số 1760/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch xây lắp sử dụng vốn dư sau đấu thầu thuộc phần vốn bổ sung dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Lạng Sơn.

  pdf10p huongruoutinhnong123 27-03-2014 23 0   Download

 • Để tiến hành Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và thu hút nguồn vốn đầu tư cho huyện Phú Bình, UBND ỉnh nê n triển khai nhanh dự án nâng cấp đường Quốc lộ t 37, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối liền giữa khu kinh tế lớn của tỉnh và huyện cũng như với tỉnh bạn Bắc Giang để cho hàng hoá sản xuất ra của người dân trong huyện có điều kiện lưu thông với các vùng kinh tế khác và thu nhập của người dân mà từ đó được nâng lên....

  pdf11p iiduongii7 18-04-2011 143 45   Download

 • Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập các ngân hàng thương mại đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn tín dụng tiết giảm chi phí lưu thông xã hội tăng cường chế độ hạch toán kinh tế đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Với hàng loạt chính sách mở cửa của nhiều quốc gia thì hoạt động thương mại quốc tế ngày càng mở rộng.

  pdf56p tieuyeuquai456 06-10-2012 83 27   Download

 • INDIA COUNTRY STUDY - Tổng thu nhập quốc dân của nó bình quân đầu người năm 2001 là khoảng $ 460, tương đương 2.450 đến $ 1993 mua điện parity.24 này nơi Ấn Độ trong số các nước lowestincome trên thế giới. Đất nước đông dân cư (khoảng 350 người mỗi vuông km km2), và vẫn còn chủ yếu là nông thôn. Theo dữ liệu đến năm 1997, 44 triệu người ở Ấn Độ sống dưới  quốc tế "cực povertyÂ" dòng 1 USD mỗi ngày, và 86 triệu người đang sống trên ít hơn $ 2 mỗi ngày....

  pdf42p hoathietmoclan 03-10-2011 28 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG, KINH PHÍ KHẢO SÁT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: CẢI TẠO, XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 02-06-2011 60 5   Download

Đồng bộ tài khoản