intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Dự án là gì

Xem 1-20 trên 1456 kết quả Dự án là gì
 • Dự án là gì ? Là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách. Mỗi dự án gồm các đặc điểm như sau : a. Mỗi dự án phải có một hoặc một số mục tiêu rõ ràng. Thông thường người ta cố gắng lượng hoá mục tiêu thành ra các chỉ tiêu cụ thể. Mỗi dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể. Nếu chỉ...

  pdf10p kim_ha_nul 07-09-2010 526 168   Download

 • Quản lý dự án là một trong những xu hướng phát triển của các công ty. Theo nghĩa cũ, quản lý dự án ám chỉ đến những dự án trong ngành xây dựng.

  doc3p phongktqd 22-09-2009 1227 141   Download

 • Trọng tâm chính của cuốn Giáo trình Quản lý dự án đầu tư do Từ Quang phương biên soạn là nhằm giúp các bạn làm sáng tỏ về: quản lý đầu tư theo dự án là gì, nội dung và các phương pháp quản lý dự án đầu tư ra sao. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf302p chocolate_ice 11-07-2010 1329 724   Download

 • Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án

  pdf11p ndl9488 06-05-2010 1039 655   Download

 • Câu 1.

  pdf13p mrquang36th 15-04-2013 1064 158   Download

 • Bạn được lựa chọn tham gia một dự án mềm của công ty. Bạn đã có rất nhiều sách báo viết về phương thức và kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả. Vậy, những điều mấu chốt quyết định sự thành công của một dự án là gì?

  pdf2p huynhmai 30-09-2009 294 146   Download

 • Quản lý dự án là gì? Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu dặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi phí và các nguồn tài nguyên. Kế hoạch của dự án có thể chỉ là đơn giản, ví dụ như một tập hợp nhỏ các công việc cùng thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng có thể phức tạp gồm hàng nghìn các công việc và tài nguyên với chi phí hàng...

  pdf5p tae_in 22-07-2010 286 122   Download

 • Quản lý dự án là gì? Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu dặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi phí và các nguồn tài nguyên. Kế hoạch của dự án có thể chỉ là đơn giản, ví dụ như một tập hợp nhỏ các công việc cùng thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng có thể phức tạp gồm hàng nghìn các công việc và tài nguyên với chi phí hàng...

  ppt22p can_loc 27-07-2012 274 106   Download

 • Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án

  pdf11p tuan_mit 12-05-2011 240 86   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án giáo dục nhằm trình bày về quản lý dự án là gì? các đặc điểm của một dự án thành công, quản lý kết quả và cốt lõi của quản lý theo kết quả, đặc điểm của quản lý dự án, hệ thống quản lý dự án, vai trò của nhà quản lý chức năng.

  ppt118p small_12 11-06-2014 236 80   Download

 • Giới thiệu Tổng quan về Quản lý Dự Án Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án...

  pdf12p xuongrong_battien 18-10-2011 142 48   Download

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về thẩm định dự án là gì?, ý nghĩa của thẩm định dự án, mục tiêu của thẩm định dự án, nguyên tắc thẩm định dự án, phương pháp thẩm định dự án, nội dung thẩm định dự án.

  pdf9p expensive_12 07-07-2014 117 48   Download

 • Một trong những phƣơng pháp dạy học có khả năng khắc phục những hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống, đó là phương pháp dạy học dự án; vậy "Phương pháp dạy học dự án là gì?, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp dạy học dự án vào dạng bài nào và áp dụng ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Phương pháp dạy học dự án trong dạy và học Hóa học ở trường phổ thông" để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  pdf80p lovivivi000 20-12-2016 123 47   Download

 • Quản lý dự án là gì? Khái niệm: dự án là một tập hợp các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, trong 1 khoảng thời gian nhất định với những tiêu chí về tài chính và tài nguyên đã được xác định trước. Những nhân tố ảnh hưởng đến dự án: Những nhân tố ảnh hưởng chính đến dự án: + Nhà tài trợ: Chịu trách nhiệm cuối cùng đến sự thành công của dự án.

  doc9p vienduong14 11-01-2013 202 27   Download

 • Xác định qui mô của dự án Xác định mục tiêu và số lượng hoá Xây dựng cơ cấu bộ máy quản trị và thực hiện dự án Ban cố vấn Tài trợ dự án Giám đốc dự án Các thành viên chủ chốt Sắp xếp lực lượng Xây dựng tiến trình dự án Dự trù ngân sách Làm rõ chiến lược marketing Giới thiệu bức tranh tổng thể Xác định phân đoạn thị trường trọng tâm Giải thích các giải pháp cho từng phân đoạn...

  pdf5p binhmap_5 08-01-2013 54 16   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về quản lý dự án nhằm trình bày kiến thức để trả lời các câu hỏi. Theo các anh chị mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Theo các anh chị dự án là gì? Các đặc điểm của dự án?

  pdf66p top_12 21-04-2014 78 12   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về Quản lý dự án thảo luận những vấn đề sau: Theo các anh chị các mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Hiện nay (thời điểm trong bài báo) dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Tình trạng dự án theo đánh giá của WB? Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên? Nếu kế hoạch khắc phục không dẫn đến những cải thiện đáng kể thì giải pháp của WB là gì? Theo các anh chị dự án là gì? Mời các bạn cùng tham khảo...

  pdf65p nhanmotchut_1 04-10-2016 57 8   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án trình bày về Dự án là gì? Nỗ lực có thời hạn để tạo ra sản phẩm đơn nhất, công việc có định hướng để tạo ra kết quả trong thời gian cụ thể. Hoạt động duy nhất nhằm đạt được kết quả định trước.

  pdf19p top_12 19-04-2014 48 7   Download

 • Bài 1 giới thiệu chung về quản trị dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được dự án là gì? Quản trị dự án là gì? Động cơ của việc nghiên cứu quản trị dự án công nghệ thông tin, khung làm việc của quản trị dự án (Framework). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 55 6   Download

 • Tháp Babel Kim tự tháp Ai cập (xây dựng là 20 năm) dự án Manhattan (thập niên 30 – 40), dự án nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử ở Mỹ. dự án Xpuknic (1957) Liên xô Apollo (thập niên 60 – 70) Mỹ • Dự án là gì ? Là một quá trình gồm các công việc được thực hiện bởi một tập thể(nhóm) được thực hiện nhằm đạt được • mục tiêu dự kiến • trong một thời gian dự kiến • với kinh phí dự kiến

  pdf48p online_12 08-11-2013 46 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dự án là gì
p_strCode=duanlagi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản