Dự án nâng cấp mạng lưới thông giao thông

Xem 1-17 trên 17 kết quả Dự án nâng cấp mạng lưới thông giao thông
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN CÂY, HOA MÀU TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI THÔNG GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 26 2   Download

 • Thông báo số 339/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết của đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới kiểm điểm tình hình thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ vốn vay Ngân hàng Thế giới – dự án WB4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 70 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ GIÁ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN CẨM THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 25 3   Download

 • Quyết định 1666/2013/QĐ-UBND về Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf18p buitubt 06-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định 1667/2013/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf11p buitubt 06-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Thông báo số 553/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 40 5   Download

 • Thông báo 345/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị vốn, gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ

  pdf2p trucsinh 19-08-2009 53 3   Download

 • Thông báo số 69/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawgtvt2 26-11-2009 23 3   Download

 • Thông báo số 345/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị bổ sung vốn, gia hạn hiệp định tín dụng dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 34 2   Download

 • Thông báo 367/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp xem xét danh mục đầu tư Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Phần vốn bổ sung

  pdf2p uyenson 19-08-2009 44 1   Download

 • Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND về đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa.

  pdf19p buitubt 05-03-2014 13 0   Download

 • Quyết định số 1255/2004/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Tư vấn về công tác Quản lý và Bảo trì đường bộ Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - WB4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 32 1   Download

 • Dự án bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. Dự án cải tạo đất dốc theo các mô hình kinh tế trang trại và nông lâm kết hợp... -Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, cần chú ý ưu tiên các dự án: Dự án về cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông ở các khu vực trọng điểm. Dự án cải tạo hệ thống điện và cung cấp điện. Dự án cải tạo thủy lợi, nâng cao công suất tưới tiêu, cung cáp nước sạch. + Dự án đầu tư...

  pdf18p songsongcuoc 11-06-2011 209 115   Download

 • CÂN BẰNG VÀ DỰ TRỮ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN $8.1 KHÁI NIỆM. Nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế và vận hành HTĐ là phải cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho các hộ dùng điện một lượng ưiện năng bảo đảm chất lượng với giá thành hợp lý. Hai chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng điện năng của HTĐ là tần số f của dòng điện và điện áp U trên cực của các thiết bị dùng điện. ...

  pdf8p lucklangdu 19-09-2011 107 56   Download

 • -Nhiệm vụ công trình: Khai thác hiệu quả nhất nguồn thủy năng trên sông Bắc Giang. Cung cấp điện cho tỉnh Lạng Sơn và hoà mạng lưới điện Quốc gia với công suất lắp máy 12MW, điện lượng 59,64.106KWh, cải tạo khí hậu môi trường xung quanh vùng Dự án, tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng dự án, phát triển giao thông, du lịch và kinh tế địa phương.

  doc17p hungpham1980 28-08-2010 367 121   Download

Đồng bộ tài khoản