intTypePromotion=1
ADSENSE

Dư luận xã hội

Xem 1-20 trên 1902 kết quả Dư luận xã hội
 • Nghiên cứu dư luận xã hội trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật bao gồm việc áp dụng và làm sáng tỏ các lý thuyết: Thuyết vòng xoáy im lặng, thuyết học tập. Từ việc nghiên cứu những vấn đề cụ thể sẽ giúp cho mọi người nhận thức rõ hơn về nguyên nhân vấn đề trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Áp dụng các lí thuyết về đề tài đã góp phần nhỏ đưa các lí thuyết nghiên cứu trở nên gần gũi và có ý nghĩa thực tiễn đối với...

  ppt17p huyenbabykute 27-02-2013 479 169   Download

 • Mối quan hệ giữa báo chí và công chúng trong quá trình hình thành và thể hiện dư luận xã hội có tính chất biện chứng. Một mặt, các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng của công chúng, mặt khác, bản thân công chứng lại đặt ra các yêu cầu mới đối với hoạt động của hệ thống báo chí. Sự trưởng thành trong mối quan hệ ấy thể hiện tính tích cực chính trị - xã hội của bản thân hệ thống báo chí và của công chúng báo chí.

  pdf5p tangtuy11 13-05-2016 378 60   Download

 • Phát huy vai trò của dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

  pdf9p noel_noel 12-01-2013 185 42   Download

 • Để quản lí xã hội, nhà nước đã ban hành ra pháp luật, đó là hệ thống quy tắc ứng xử do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh xã hội theo hướng xác định. Để làm được điều đó, các chủ thể cần thực hiện pháp luật. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Vai trò của dư luận xã hội đối với thực hiện pháp luật" dưới đây.

  doc9p motlanduynhat 09-04-2016 137 30   Download

 • Dư luận xã hội là một trong những biểu hiện sớm nhất của ý thức xã hội, nó phụ thuộc vào các quy định của các mối quan hệ giai cấp và các mối quan hệ cụ thể, vậy phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Dư luận xã hội, mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 133 23   Download

 • Vấn đề xã hội được giới thiệu bằng cách nào, xã hội quan tâm vấn đề đó như thế nào, dư luận xã hội phân chia ra sao, người ta thể hiện dư luận xã hội bằng cách nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới" dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết, phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 96 14   Download

 • Bài viết này góp phần bàn luận về phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội trên cơ sở cách tiếp cận mới về dư luận xã hội; từ đó ta có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và dư luận xã hội trong xã hội hiện đại.

  pdf13p sieunhansoibac2 07-04-2018 78 14   Download

 • Dư luận xã hội là thái độ xã hội được hình thành trên cơ sở tương tác giữa ý kiến các chủ thể, các nhóm. Môi trường tương tác này là các không gian công cộng. Chợ nông thôn Việt Nam có những đặc tính của một không gian công cộng. Thông qua nghiên cứu trường hợp hai chợ nông thôn tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, bài viết này xem xét sự định hình chủ thể, chủ đề và cơ chế lan tỏa của dư luận xã hội.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 52 11   Download

 • Trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi nghiên cứu tại trường Đại học George Washington về nghiên cứu dư luận xã hội, tác giả cố gắng giới thiệu và phân tích một số kết quả về nghiên cứu dư luận xã hội ở Hoa Kỳ trong thập niên gần đây; trên cơ sở đó đưa ra một vài gợi mở cho nghiên cứu dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay để cùng bạn đọc trao đổi.

  pdf11p tangtuy01 01-03-2016 64 10   Download

 • Dư luận xã hội có một vai trò to lớn trong việc phê phán những hành động vô đạo đức góp phần xây dựng và củng cố đạo đức mới xã hội chủ nghĩa. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Dư luận xã hội trong đời sống đô thị" dưới đây.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 55 10   Download

 • Dư luận xã hội trong xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung về đối tượng, quan hệ, chức năng của nghiên cứu xã hội học về dư luận xã hội, bản chất của dư luận xã hội, sơ lược một số quan điểm lý thuyết về dư luận xã hội, các quy luật và các hành vi của dư luận xã hội, vai trò của dư luận xã hội, quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf197p visatori2711 18-04-2019 84 10   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Dư luận xã hội trong xã hội học, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận, quy trình tổ chức điều tra dư luận xã hội, phương pháp điều tra dư luận xã hội, phương pháp chọn mẫu trong trưng cầu dư luận xã hội, các tổ chức nghiên cứu về dư luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p visatori2711 18-04-2019 41 10   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p angicungduoc 09-10-2019 25 8   Download

 • Khi phân tích cơ cấu tổ chức việc nghiên cứu dư luận xã hội ở Liên Xô có thể thấy rõ rằng hiện nay đã có những tiền đề rất thuận lợi cho việc nghiên cứu dư luận xã hội trên quy mô toàn quốc. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Vai trò của xã hội học trong nghiên cứu dư luận xã hội".

  pdf0p songcochat 18-05-2016 73 7   Download

 • Chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình là làm cho mô hình gia đình ít con trở thành một chuẩn mực xã hội, dư luận xã hội có tác dụng biểu lộ thái độ của dân số đối với các chính sách xã hội nói chung và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nói riêng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Mấy nhận xét về dư luận xã hội ở nông thôn về số con và giới tính đứa con" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 64 6   Download

 • Bài viết "Dư luận xã hội về con số" giới thiệu đến các bạn những đặc điểm của dư luận xã hội, nhiệm vụ dư luận xã hội, mô hình hoạt động dư luận xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 61 6   Download

 • Luận văn này khảo sát dư luận xã hội về chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập (dân lập, tư thục). Trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập trong điều kiện hiện nay.

  pdf34p truongtien_04 10-03-2018 39 6   Download

 • Dựa trên cơ sở lý luận xã hội học về dư luận xã hội và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ môi trường (BVMT), phân tích, đánh giá thực trạng dư luận xã hội (DLXH) về BVMT tại địa bàn có các KCN tỉnh Hà Tĩnh; đề xuất một số giải pháp quản lý bảo vệ môi trường và thông tin, tuyên truyền định hướng DLXH tạo sự đồng thuận xã hội trong nhân dân về vấn đề BVMT.

  pdf253p kequaidan2 11-12-2019 31 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Không gian bán công cộng và sự hình thành dư luận xã hội: Nghiên cứu trường hợp quán cà phê ở Hà Nội" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về khung lý thuyết về lĩnh vực công cộng của Jurgen Habermas, các phương tiện thông tin đại chúng,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 161 5   Download

 • Bài viết Dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm hiện nay trình bày một số khái niệm về dư luận xã hội; đề cập thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay; phân tích dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm hiện nay và đưa ra một số giải pháp góp phần định hướng về dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tranminhluanluan 29-05-2018 42 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dư luận xã hội
p_strCode=duluanxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2