Dựng tuyến tránh quốc lộ 1a

Xem 1-8 trên 8 kết quả Dựng tuyến tránh quốc lộ 1a
 • Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi)

  doc0p 1huutri 06-08-2009 74 6   Download

 • Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi)

  doc1p 1huutri 06-08-2009 72 13   Download

 • Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (dự án: đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1a, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 69 4   Download

 • Quyết định 144/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  doc2p thuylam 16-08-2009 45 1   Download

 • Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 39 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TRẠM THU PHÍ TUYẾN TRÁNH QUỐC LỘ 1A, ĐOẠN QUA THỊ TRẤN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf4p nuockhoangchanh 29-12-2011 27 1   Download

 • Tuyến đường thiết kế là tuyến tránh qua thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được xây dựng mới nằm trong quy hoạch chung của tỉnh. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông và giảm bớt một lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua tành phố Tam Kỳ vốn đã quá tải và đã xuống cấp nặng.

  doc126p teambqt 18-09-2013 147 55   Download

 • Thông báo số 303/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án BOT quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 63 5   Download

Đồng bộ tài khoản