Giá tiêu thụ nước sạch

Xem 1-20 trên 517 kết quả Giá tiêu thụ nước sạch
 • Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

  pdf14p crispy 07-08-2009 209 39   Download

 • cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

  pdf2p conchokon 22-09-2012 39 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007;

  pdf3p conchokon 22-09-2012 38 4   Download

 • Thông tư 100/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

  pdf2p lythong 18-08-2009 163 24   Download

 • Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 1; Khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen1234567 23-10-2015 18 2   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Được căn cứ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của công ty cổ phần nước và môi trường Bình Tân. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/ 2015;

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc6p luuvu1208 13-11-2010 77 14   Download

 • Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

  doc6p anhphuong 17-08-2009 61 4   Download

 • Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước.Thuế đặc biệt: là thuế nhằm các mục đích đặc biệt, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia, thuốc lá nhằm hạn chế cá nhân tiêu thụ các hàng hóa này, hay phí thủy lợi nhằm huy động tài chính cho phát triển, duy tu hệ thống thủy lợi địa phương....

  ppt46p 0985142984 06-06-2011 4309 1733   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay tiêu thụ sản phẩm là một trong những vấn đề sống còn đối với DN. Thời bao cấp DN sản xuất được bao nhiêu thì nhà nước bao tiêu hết đầu ra. DN chỉ biết sản xuất mà không cần biết sản phẩm của mình làm ra có tiêu thụ hết hay không, nhưng trong nền kinh tế thị trường, DN phải biết tự đứng vững trên đôi chân của mình.

  doc9p vthanh04 06-04-2011 167 56   Download

 • Chương trình có các dự án đầu tư như cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn (Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn, các đồn biên phòng kết hợp cụm dân cư tuyến biên giới và các trại giam, ưu tiên cho những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước: Vùng núi cao, nhiễm mặn, vùng ô nhiễm độc hại Asen, dioxin và các ô nhiễm độc hại khác; Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông...

  pdf60p nguyenthao978692 27-11-2012 103 34   Download

 • Ngân sách nhà Nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia, để nguồn thu ngân sách luôn được đảm bảo thì nhà nước dử dụng các cộng cụ để thu ngân sách. Trong đó thuế là một công cụ quan trọng nhất, không chỉ đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, mà thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

  doc17p tuannghia_kai 18-05-2013 94 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf3p cachepchienxu 20-07-2010 53 6   Download

 • Phần 1 khái quát về thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, phần 2 đánh giá ảnh hưởng của chính sách này lên ngân sách nhà nước và các hộ gia đình là nội dung chính trong 2 phần của bài tập cá nhân "Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc14p phanl95 12-12-2015 38 6   Download

 • Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

  doc8p trucmoc 16-08-2009 77 4   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TẠI CÁC ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU VỰC NÔNG THÔN

  pdf11p hoacuc_tim 18-07-2012 50 4   Download

Đồng bộ tài khoản