Giá tính thuế tài nguyên

Xem 1-20 trên 206 kết quả Giá tính thuế tài nguyên
 • Thủ tục Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên, thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh

  doc1p duyphuong1204 31-12-2009 154 28   Download

 • Giá tính thuế tài nguyên Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện do Bộ Tài chính công bố.

  pdf5p ctnhukieu10 27-04-2011 160 37   Download

 • Bài giảng Luật Thuế tài nguyên trình bày những nội dung liên quan như: Đối tượng chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế tài nguyên; thuế suất thuế tài nguyên; khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên. Mời các bạn tham khảo.

  pdf65p youcanletgo_05 21-01-2016 30 7   Download

 • Công văn 2909/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên

  pdf1p quangminh 14-08-2009 87 10   Download

 • Công văn 2224/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên

  pdf1p quangminh 14-08-2009 72 5   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 92 2   Download

 • Công văn 3298/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 32 1   Download

 • Công văn 2578/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên

  pdf1p landai 14-08-2009 34 1   Download

 • Công văn 3651/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế tài nguyên

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 45 1   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 1 1   Download

 • Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 2 1   Download

 • Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND về việc Bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ UBND ngày 10/9/2014 của UBND Tỉnh; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 27 0   Download

 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 31 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 ban hành kèm theo quyết định số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc25p daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc6p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  doc18p thiennga_12 19-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản