intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải phóng phụ nữ

Xem 1-20 trên 309 kết quả Giải phóng phụ nữ
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, luận văn phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 95 11   Download

 • Trong bài viết này, tác giả phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền; ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 49 4   Download

 • Tư tưởng Nguyễn Ái Quốc về giải phóng phụ nữ trong thời kỳ này thể hiện qua những bài viết, hành động của Người với những nội dung cơ bản: Nhận thức về tình cảnh phụ nữ thế giới và phụ nữ Việt Nam; Vai trò của phụ nữ; Mục tiêu đấu tranh giải phóng phụ nữ và thực hiện “Bình đẳng giới”.

  pdf6p vichengna2711 24-02-2020 76 0   Download

 • Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ không phải chỉ đấu tranh chống lại mọi áp bức, bất công đối với phụ nữ, mà còn phải phát huy vai trò của phụ nữ vào trong các công việc của cách mạng. Bài viết này đề cập đến một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về việc tạo môi trường thuận lợi cho giải phóng phụ nữ.

  pdf3p trinhthamhodang1216 13-11-2020 0 0   Download

 • Bài viết trình bày những tư tưởng J.S.Mill về vai trò và vị trí của nữ giới trong xã hội, những đóng góp của ông đối với phong trào đòi quyền cho nữ giới. Nghiên cứu tư tưởng của J.S.Mill về vấn đề giải phòng phụ nữ là một cách tiếp cận không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn góp phần khẳng định tầm quan trọng của sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ hiện nay

  pdf10p nganga_08 12-10-2015 56 5   Download

 • Bài viết trình bày những tư tưởng J.S.Mill về vai trò và vị trí của nữ giới trong xã hội, những đóng góp của ông đối với phong trào đòi quyền cho nữ giới. Nghiên cứu tư tưởng của J.S.Mill về vấn đề giải phòng phụ nữ là một cách tiếp cận không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn góp phần khẳng định tầm quan trọng của sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ hiện nay.

  pdf10p sieunhansoibac3 12-04-2018 25 3   Download

 • Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta coi việc đấu tranh xây dựng quyền bình đẳng nam nữ là sự nghiệp cách mạng to lớn. Cuộc cải tạo và xóa bỏ chế độ tư hữu và xây dựng chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, đưa người phụ nữ tham gia sản xuất xã hội đã tạo ra tiền đề cơ bản cho sự giải phóng phụ nữ. Cùng tìm hiểu bài viết "Người phụ nữ trong lao động gia đình" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 52 2   Download

 • Quyền con người đã từng là vấn đề xuyên suốt của các cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong lịch sử, và cho đến nay nó vẫn là một trong những vấn đề nổi bật của thời đại chúng ta. Quyền con người, dĩ nhiên trước hết là quyền cho mỗi cá nhân, quyền được khẳng định mình là một chủ thể với những quyền lợi, nghĩa vụ như mọi người khác. Thế nhưng loài người đã từng vạch đôi xã hội, một nửa là đàn ông, nửa kia là đàn bà, trong đó đàn bà...

  pdf95p vascaravietnam 16-08-2012 276 67   Download

 • Đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội luôn được bắt đầu trước hết từ phạm vi gia đình và trong suốt cuộc đời của họ, gia đình là môi trường sống hết sức quan trọng. Mỗi gia đình luôn là một tế bào của xã hội, vì vậy mà người phụ nữ trong gia đình cũng được ví như những hạt nhân của tế bào đó. Đồng thời, gia đình cũng là nơi thể hiện thực chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị của người phụ nữ....

  doc18p dungba89 01-06-2010 843 363   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trò của người phụ nữ việt nam', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p tuanonlineit 24-04-2013 482 71   Download

 • Cách đây 82 năm (20/10/1930), hội phụ nữa phản đế Việt Nam đã được thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Từ khi ta đời, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đầu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của đảng

  ppt43p nhutretho 10-01-2013 361 42   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ ở Việt Nam Tuy nhiên, trong mối tương quan về trách nhiệm với các chủ thể khác cũng như nhằm mục đích bảo đảm an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đang đặt ra hiện nay, các quy định này cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau đây:

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 76 17   Download

 • Cách đây 82 năm (20/10/1930), Hội Phụ Nữ phản đế Việt Nam đã được thành lập. Đó là tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Từ khi ra đời, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Đảng chỉ rõ: "Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì Cách mạng mới chỉ là một nửa"....

  pdf19p nhutretho 11-01-2013 86 12   Download

 • Hiện nay việc giải phóng phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị đã và đang trở thành những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong nền chính trị hiện đại vẫn còn hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, ảnh hưởng tới cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bài viết tập trung phân tích vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 63 10   Download

 • Bài viết tìm hiểu quá trình đi từ truyền thống đến cách tân của phụ nữ Hà Nội trong những năm nửa đầu thế kỷ XX bao gồm: Hình ảnh người phụ nữ Thăng Long - Hà Nội truyền thống, hình ảnh người phụ nữ Hà Nội mới trong bối cảnh tiếp xúc văn hóa Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p doibatcong123 10-05-2016 50 7   Download

 • Hiện nay việc giải phóng phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị đã và đang trở thành những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong nền chính trị hiện đại vẫn còn hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, ảnh hưởng tới cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bài viết tập trung phân tích vấn đề phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.

  pdf7p thiendiadaodien_3 27-12-2018 52 6   Download

 • Trước những hậu quả trên của nạn bạo hành phụ nữ, bài viết tập trung làm sáng tỏ sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề bạo hành phụ nữ trong gia đình Việt Nam, đánh giá khái quát thực trạng và hậu quả của nó đối với sự phát triển xã hội; đồng thời phân tích thực chất của bạo hành phụ nữ dưới góc độ của người làm công tác xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình Việt Nam, góp phần quan trọng vào giải phóng phụ nữ.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 58 4   Download

 • Hồ Chí Minh sớm nhận thấy việc thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ, giải phóng họ khỏi những bất công phi lý là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Người luôn đấu tranh, tạo điều kiện, khuyến khích và đưa ra nhiều chủ trương thiết thực để phụ nữ khẳng định vị thế của họ.

  pdf6p vinobinu2711 03-03-2020 13 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích làm rõ những nội dung kêu gọi nữ quyền trên báo Phụ nữ Tân văn thời kỳ này như: Phụ nữ phải có chức nghiệp, không sống phụ thuộc, chủ động về tài chính; phụ nữ phải được giáo dục, có tri thức; và vận động phụ nữ thoát khỏi những ràng buộc lạc hậu của lễ giáo phong kiến.

  pdf11p vishizuka2711 12-04-2020 11 1   Download

 • Ở nông thôn, địa vị phụ nữ có những thay đổi đáng kể, đó là thành quả của công cuộc giải phóng phụ nữ mà cách mạng xã hội học chủ nghĩa mang lại, trong các đội sản xuất ở nông thôn, phụ nữ có quyền tham gia lao động sản xuất và được hưởng thành phẩm cùng những quyền lợi khác giống nam giới. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Lao động nữ trong cơ cấu dân số nông thôn hiện nay" dưới đây.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 56 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải phóng phụ nữ
p_strCode=giaiphongphunu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2