intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảng dạy ngoại ngữ

Xem 1-20 trên 949 kết quả Giảng dạy ngoại ngữ
 • Trong bài viết này, các định nghĩa và các cách nhìn nhận khác nhau của các nhà nghiên cứu và các thể chế khác nhau về “Văn hóa” được đưa ra bàn luận một cách có phê phán trước khi tác giả bài báo đưa ra định nghĩa riêng của mình. Tác giả tiến hành phân loại các kiểu giao thoa văn hóa và xem xét các sốc/xung đột văn hóa. Tác giả cũng đưa ra các khuyến nghị về “Nội dung” và “Cách thức” tiếp cận giao thoa văn hóa trong giảng dạy ngọai ngữ nhằm giúp người...

  pdf18p tuanlocmuido 14-12-2012 308 38   Download

 • Học ngoại ngữ rất cần có sự tương tác, do vậy thực sự cần thiết để áp dụng phương pháp dạy học tương tác vào giảng dạy ngoại ngữ. Bài viết này sẽ phân tích, góp phần làm sáng tỏ khái niệm dạy học tương tác và các yếu tố cơ bản tham gia vào hoạt động dạy học tương tác qua thực tế dạy-học ngoại ngữ.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 293 30   Download

 • Bài giảng Ứng dụng Powerpoint trong giảng dạy ngoại ngữ có nội dung giới thiệu về Powerpoint, thuận lợi của việc sử dụng PowerPoint (PPT) trong dạy ngoại ngữ, khó khăn trong việc ứng dụng PPT, nguyên tắc sư phạm trong việc thiết kế bài giảng bằng PPT và kết luận.

  ppt40p mynhanvole91 03-07-2014 166 18   Download

 • Trong bài viết này, tác giả tiến hành phân loại các kiểu giao thoa văn hóa và xem xét các sốc/xung đột văn hóa. Tác giả cũng đưa ra các khuyến nghị về “Nội dung” và “Cách thức” tiếp cận giao thoa văn hóa trong giảng dạy ngọai ngữ nhằm giúp người học thành công trong giao tiếp quốc tế.

  pdf18p nganga_05 25-09-2015 170 16   Download

 • Bài viết "Từ Moodle đến HTĐT đối với việc giảng dạy ngoại ngữ trực tuyến ở Việt Nam" thảo luận về một số khía cạnh trong việc sử dụng Moodle trong việc xây dựng các hệ thống dạy học ngoại ngữ trực tuyến tại Việt Nam. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p thangmuabuon123 10-03-2016 98 13   Download

 • Bài viết này trình bày các phương pháp và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại 16 trung tâm ngoại ngữ (TTNN) lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

  pdf13p thuynguyen2994 19-08-2018 63 11   Download

 • Trong hoàn cảnh hiện nay, việc giảng dạy ngoại ngữ cần phải ứng dụng các phương pháp và tiến trình mới. Tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc việc giảng dạy ngôn ngữ được coi là một tiến trình giảng dạy chứ không phải là một phương pháp và nhằm trau dồi khả năng giao tiếp vốn là mục định của việc giảng dạy ngôn ngữ. Tham khảo bài viết "Ứng dụng tiến trình giao tiếp vào việc giảng dạy ngoại ngữ" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf9p dutru2011 22-09-2015 54 8   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

  pdf13p viamsterdam2711 09-01-2020 63 3   Download

 • Đường hướng hành động là phương pháp giảng dạy ngoại ngữ mới nhất hiện nay và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Quan điểm giáo dục của đường hướng hành động là giao tiếp hợp tác-hành động. Đường hướng này đã làm thay đổi cơ bản việc dạy, học ngoại ngữ so với các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ trước đây.

  pdf5p vikakashi2711 28-05-2019 96 2   Download

 • Bài viết trình bày về một thuật ngữ trong đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ bao gồm phương pháp ngữ pháp – dịch; phương pháp trực tiếp; phương pháp nghe - nói, nghe - nhìn; phương pháp giao tiếp; sự chọn lọc phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

  pdf5p kinhdovanhoa 10-09-2019 41 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự tiếp cận văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp ở giai đoạn 1 của giảng dạy đại học; giới thiệu và phân tích nguyên tắc giáo học Pháp và các hoạt động liên quan, văn hóa Pháp củng như sự truyền tải văn hóa của ngôn ngữ; đề xuất ứng dụng sư phạm trong giảng dạy và tiến trình nội dung văn hóa.

  pdf8p vinhsolax 13-09-2019 29 0   Download

 • Cá tính ngôn ngữ trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ với các nội dung: định nghĩa về cá tính ngôn ngữ, khái niệm về cá tính ngôn ngữ trong các công trình B.B.Виноградов, nghiên cứu cá tính ngôn ngữ trong công trình Tiếng Nga và cá tính ngôn ngữ năm 1987 của Ю.Н. Караулов...

  pdf20p vinhsolax 14-09-2019 12 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về công việc giảng dạy ngoại ngữ thông qua các khía cạnh như: những đặc điểm của sinh viên thế hệ mới; việc giảng dạy tiếng Nga ngày nay; sinh viên thế hệ mới và phương pháp dạy học và dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Nga nói riêng.

  pdf12p vinhsolax 16-09-2019 19 0   Download

 • Ngoại ngữ chuyên ngành là một thuật ngữ dùng trong giảng dạy ngoại ngữ. Đây là một bộ môn không nằm ngoài phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung. Trước khi sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ, thì họ phải được học môn ngoại ngữ chuyên ngành để củng cố kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu. Trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, sự tương tác giữa kiến thức của người đọc và nội dung bài đọc hiểu là vô cùng quan trọng.

  pdf5p nguathienthan 04-10-2019 14 0   Download

 • Bài viết trình bày những khái niệm tổng quan về ẩn dụ ý niệm trong mối liên hệ với công tác giảng dạy và học tập ngoại ngữ. Việc kết hợp quá trình dạy nghĩa của từ và quá trình dạy ẩn dụ cần được quan tâm hơn trong giảng dạy ngoại ngữ nhằm nâng cao nhận thức của người học về vốn từ chuyên ngành, nâng cao khả năng đọc hiểu và dịch văn bản của người học. Ở bình diện rộng hơn, việc tích hợp giảng dạy ẩn dụ trong các chương trình học ngoại ngữ sẽ có thể nâng cao khả năng phát triển năng lực ý niệm và năng lực giao tiếp của người học.

  pdf7p gaunguyen6789 18-10-2019 23 0   Download

 • Bài viết giới thiệu một số công cụ đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ. Những nguyên lý có ích cho việc xây dựng các công cụ kiểm tra - đánh giá, nhất là kiểm tra - đánh giá tổng kết, kiểm tra - đánh giá mục tiêu cũng như kiểm tra - đánh giá phân loại.

  pdf10p quenchua1 12-11-2019 43 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữ, cũng như lợi ích và các vấn đề lưu ý khi sử dụng tiếng mẹ đẻ vào giảng dạy ngoại ngữ.

  pdf8p quenchua1 12-11-2019 36 0   Download

 • Trong khuôn khổ báo cáo khoa học này, bài viết trình bày một số luận cứ về sự cần thiết của việc đào tạo đội ngũ giảng dạy ngoại ngữ trên cơ sở công nghệ ngôn ngữ hiện nay.

  pdf6p trinhthamhodang8 02-11-2020 13 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát các kết quả của nghiên cứu ứng dụng hệ thống Moodle hỗ trợ quá trình giảng dạy ngoại ngữ không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Sau khi thiết kế một khóa học trực tuyến trên hệ thống Moodle, nhóm nghiên cứu đã tiến hành dạy thử ba nhóm Tiếng Anh A2 và khảo sát phản hồi của sinh viên và giảng viên thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn sâu.

  pdf15p nguaconbaynhay9 03-12-2020 23 0   Download

 • "Đề cương học phần Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (Classroom testing)" thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

  pdf5p hoangcanhminh_111191 23-12-2020 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1244 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giảng dạy ngoại ngữ
p_strCode=giangdayngoaingu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2