intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án lớp 9

Xem 1-20 trên 3634 kết quả Giáo án lớp 9
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 9 "Chủ đề - Sơ lược Mĩ thuật thời Nguyễn" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được những nét chính về mĩ thuật thời Nguyễn. Mô phỏng được bức tranh sinh hoạt dựa trên hình vẽ thời Nguyễn. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo!

  doc9p phuong62310 31-01-2023 16 0   Download

 • "Giáo án môn Công nghệ 9 (Trọn bộ cả năm)" sẽ bao gồm các bài học Công nghệ dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc119p phuongthao0020 29-12-2022 11 2   Download

 • "Giáo án Đại số lớp 9: Chương 1 - Căn bậc hai. Căn bậc ba" sẽ bao gồm các bài học Đại số trong chương 1 dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc45p phuongthao0020 29-12-2022 9 1   Download

 • "Giáo án Đại số lớp 9: Chương 2 - Hàm số bậc nhất" sẽ bao gồm các bài học Đại số trong chương 2 dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc35p phuongthao0020 29-12-2022 14 1   Download

 • "Giáo án Đại số lớp 9: Chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn" sẽ bao gồm các bài học Đại số trong chương 3 dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc26p phuongthao0020 29-12-2022 11 1   Download

 • "Giáo án Đại số lớp 9: Chương 4 - Hàm số y = ax2. Phương trình bậc hai một ẩn" sẽ bao gồm các bài học Đại số trong chương 4 dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc62p phuongthao0020 29-12-2022 18 1   Download

 • Giáo án "Hình học lớp 9: Chương 1 - Hệ thức lượng trong tam giác vuông" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc44p phuongthao0020 29-12-2022 9 1   Download

 • Giáo án "Giáo án Hình học lớp 9: Chương 2 - Đường tròn" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc37p phuongthao0020 29-12-2022 9 1   Download

 • Giáo án "Hình học lớp 9: Chương 3 - Góc với đường tròn" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc58p phuongthao0020 29-12-2022 12 1   Download

 • Giáo án "Giáo án Hình học lớp 9: Chương 4 - Hình trụ, hình nón, hình tròn" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc34p phuongthao0020 29-12-2022 6 1   Download

 • Giáo án "Ngữ văn lớp 9 (Học kì 1)" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc516p phuongthao0020 29-12-2022 10 1   Download

 • Giáo án "Ngữ văn lớp 9 (Học kì 2)" được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo án tại đây!

  doc439p phuongthao0020 29-12-2022 9 1   Download

 • "Giáo án môn Vật lí lớp 9 (Trọn bộ cả năm)" sẽ bao gồm các bài học Vật lí dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc397p phuongthao0020 29-12-2022 19 1   Download

 • TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn “Giáo án môn GDCD lớp 9 (Trọn bộ cả năm)” bao gồm các bài học GDCD dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc194p phuongthao0020 30-12-2022 7 1   Download

 • "Giáo án môn Tiếng Anh lớp 9 (Trọn bộ cả năm)" sẽ bao gồm các bài học Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc272p phuongthao0020 30-12-2022 18 1   Download

 • "Giáo án môn Địa lí lớp 9 (Trọn bộ cả năm)" sẽ bao gồm các bài học Địa lí dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc246p phuongthao0020 30-12-2022 11 1   Download

 • "Giáo án môn Lịch sử lớp 9 (Trọn bộ cả năm)" sẽ bao gồm các bài học Lịch sử dành cho học sinh lớp 9. Mỗi bài học sẽ có phần mục tiêu, chuẩn bị bài, các hoạt động trên lớp và lưu ý giúp quý thầy cô dễ dàng sử dụng và lên kế hoạch giảng dạy chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc219p phuongthao0020 30-12-2022 7 1   Download

 • "Giáo án Hóa học lớp 9 (Học kì 2)" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh để phục vụ quá trình dạy và học. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức Hóa học lớp 9 (Học kì 2). Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  doc145p phuongthao0020 30-12-2022 12 1   Download

 • "Giáo án Hóa học lớp 9 (Học kì 1)" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh để phục vụ quá trình dạy và học. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức Hóa học lớp 9 (Học kì 1). Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  doc172p phuongthao0020 30-12-2022 7 1   Download

 • Giáo án "Mĩ Thuật lớp 9: Chủ đề - Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được những nét chính về mĩ thuật thời Nguyễn. Mô phỏng được bức tranh sinh hoạt dựa trên hình vẽ thời Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

  doc9p phuongthao0020 30-12-2022 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án lớp 9
p_strCode=giaoanlop9

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2