intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo dục tư bản chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 473 kết quả Giáo dục tư bản chủ nghĩa
 • Bài giảng Lịch sử giáo dục có nội dung trình bày về: hiện tượng giáo dục thời nguyên thủy, giáo dục thời kì chiếm hữu nô lệ, giáo dục phong kiến, giáo dục tư bản chủ nghĩa, giáo dục xã hội chủ nghĩa, các cuộc cải cách giáo dục, xu thế phát triển giáo dục. Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung khái quát về Lịch sử giáo dục.

  ppt150p couple 26-05-2014 628 106   Download

 • Tài liệu tham khảo về Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Trình bày các hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa nghiên cứu lý luận

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 2108 248   Download

 • Xã hội công xã nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm. Sống dựa vào tự nhiên.Lao động rất đơn giản như săn bắn, hái lượm với công cụ chủ yếu chế tạo từ đá, cây và xương thú.Cuộc sống thấp kém, đói rét, bệnh tật và sự yếu đuối trước tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu của sự phát triển rất chậm thời kì này.Xã hội thị tộc, đùm bọc nhau theo dòng mậu hệ. Bước chuyển quan trọng của người nguyên thủy là chuyển từ săn bắn, hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi. Việc tìm ra lửa là...

  ppt150p peheo_1 31-07-2012 345 88   Download

 • Bài viết chủ yếu chú trọng vào hai yếu tố đặc trưng nhất trong giai đoạn này là vấn đề an ninh quốc phòng và việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất. Dưới tác động của cuộc chiến tranh Lạnh, vấn đề an ninh quốc phòng trở nên là một vấn đề quan trọng và cấp thiết không chỉ đối với Hoa Kỳ mà còn với các quốc gia TBCN khác. Song hành với nghiên cứu và chế tạo các trang thiết bị sử dụng trong việc phòng thủ quốc gia là việc đào tạo một đội ngũ lao động chuyên trách và lao động trong các ngành phụ cận.

  pdf12p hulk1234 01-06-2018 57 1   Download

 • rong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và người lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. Giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không do bóc lột sức lao động. Giá trị thặng dư do lao động không công của người công nhân làm thuê sáng tạo ra là nguồn gốc làm giầu của các giai cấp các nhà tư...

  doc10p mrlongqb 10-04-2010 1713 369   Download

 • V.I. Lê-nin từng viết, nếu hình dung lịch thế giới là con đường thẳng tắp, không có những bước quanh co, không có những bước lùi tạm thời, đôi khi rất lớn, thì không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lý luận. Lịch sử của chủ nghĩa tư bản đã như vậy. Lịch sử ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội lại

  pdf7p ntgioi1204 14-10-2009 1040 334   Download

 • Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  doc5p phan75 22-02-2011 955 327   Download

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh trong các trường chuyên nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc169p phongban 14-05-2014 591 140   Download

 • Sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phá vỡ trật tự xã hội phong kiến gây những xáo trộn và biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội của các tầng lớp, giai cấp và các nhóm xã hội. Từ đó nảy sinh nhu cầu thực tiễn phải lập lại trật tự, ổn định xã hội và nhu cầu nhận thức để giải quyết những vấn đề mới mẻ nảy sinh từ cuộc sống đang biến động đó. Trong bối cảnh đó, Xã hội học đã ra đời để đáp ứng...

  pdf13p artemis10 08-10-2011 197 93   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản trình bày các kiến thức của phần 1 - Vấn đề gồm: Tôn giáo và sự phân tầng xã hội, tinh thần của Chủ nghĩa tư bản, khái niệm Beruf theo Luther, các mục tiêu của việc nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của Tài liệu này.

  pdf158p tsmttc_002 21-05-2015 184 70   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản trình bày các kiến thức của phần 2 - Quan niệm đạo đức về nghề nghiệp trong đạo Tin lành khổ hạnh gồm: Các nền tảng tôn giáo của nền khổ hạnh tại thế, nền khổ hạnh và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của Tài liệu này.

  pdf303p tsmttc_002 21-05-2015 181 69   Download

 • Lịch sử vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam, thực tiễn phát triển của thế giới suốt thế kỷ XX, cũng như thập niên đầu thế kỷ XXI đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc nêu trên, đồng thời chứng minh rằng, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế vận động tiến bộ của thời đại và điều kiện lịch sử - cụ thể của Việt Nam...

  pdf148p trua_nang 22-04-2013 127 33   Download

 • Chuẩn bị bài giảng – Bản đồ thế giới. – Sơ đồ vị trí kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa. Các hoạt động dạy và học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 5 – tiết 1 Câu hỏi: – Nêu đặc điểm tình hình kinh tế chính trị của Anh – Pháp – Đức? – Đặc điểm chủ nghĩa đế quốc của các nước tư bản?

  pdf9p dantri1209 19-12-2010 244 8   Download

 • Bài viết "Vấn đề giáo dục tình thương trong gia đình và trường học" trình bày về vấn đề giáo dục tình thương trên cơ sở khoa học, nhìn lại lịch sử của chủ nghĩa nhân đạo, giai cấp tư sản hiện đại, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa nhân đạo trong chế độ làm chủ tập thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf17p thuythuy1702 09-04-2016 74 4   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf78p tradaviahe16 23-02-2021 78 10   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf155p tradaviahe20 12-04-2021 36 3   Download

 • (NB) Nội dung Giáo trình Giáo dục chính trị này được trình bày ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với đối tượng và thời gian quy định. Mỗi bài đều được tóm tắt nội dung cơ bản, tiếp theo là nội dung, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm ở phần cuối nhằm giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về bài học và củng cố kiến thức ở mỗi bài.

  pdf111p solua999 05-05-2021 14 5   Download

 • Do yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế hệ sinh viên đã, đang và nhất định sẽ gánh vác những trọng trách to lớn nhưng vô cùng khó khăn phức tạp. Mặt khác, hiện nay một bộ phận sinh viên tại các trường đại học suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão. Đó là một trong những lý do đã thôi thúc tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p vascaravietnam 16-08-2012 1827 480   Download

 • Chủ nghĩa trọng thương ra đời vào thời kỳ quá độ mà nền kinh tế phong kiến bước vào thời kỳ suy đồi và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nó ra đời phản ánh những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản vào thời kỳ đầu tư bản vào thời kỳ tiền tư bản và nó được phát triển rộng rãi ở các nước Tây âu.

  pdf33p huemanvdoc 26-11-2009 124 154   Download

 • Đề cương bài giảng Giáo dục chính trị gồm 4 chương. Nội dung trình bày về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối các mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc63p nhatanhtai 30-09-2014 435 103   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo dục tư bản chủ nghĩa
p_strCode=giaoductubanchunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2