Giao thoa ánh áng

Xem 1-20 trên 22 kết quả Giao thoa ánh áng
 • Giao thoa ánh sáng 1. Các khái niệm cơ sở 1.1 Quang lộ: Quang lộ L giữa hai điểm A, B (AB=d) là đoạn đ-ờng ánh sáng truyền đ-ợc trong chân không trong khoảng thời gian t, trong đó t là khoảng thời gian mà ánh sáng đi đ-ợc đoạn AB trong môi tr-ờng. Nếu ánh sáng đi qua nhiều môi tr-ờng: 1.2. Định lý Malus (Maluýt): Quang lộ giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau

  pdf21p anhnam_xtanh 29-09-2012 445 88   Download

 • Học sinh viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i. Nhớ được giá trị phỏng chưng của bước sóng ứng với vài màu thông dụng: đỏ, vàng, lục…. Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.

  doc4p vanlengongoc 04-11-2013 132 33   Download

 • Bao gồm những bài giảng được tuyển chọn trong môn Vật lý 12 bài Giao thoa ánh sáng, giúp quý thầy cô, các bạn học sinh có tiết học và dạy hiệu quả. Để giúp các bạn học sinh hiểu được về sự nhiễu xạ ánh sáng, sự giao thoa ánh sáng,khoảng vân.

  ppt42p minhtuyetnguyen 04-11-2013 114 28   Download

 • Để chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho kỳ thi tuyển sinh Đại học, với chuyên đề ôn thi Đại học môn Lý về sóng áng sáng của Vũ Đình Hoàng các bạn học sinh sẽ được củng cố kiến thức về: Tán sắc ánh sáng, giao thoa ánh sáng.

  pdf51p blue_24 25-03-2014 570 124   Download

 • Mô tả được TN Y-âng, hiểu hiện tượng giao thoa ánh sáng và điều kiện giao thoa ánh sáng. Mô tả được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên :  Nếu có điều kiện GV chuẩn bị TN về sự giao thoa ánh sáng (sẽ nói rõ ở mục III dưới đây).  Vẽ trên giấy khổ lớn Hình 49.3 SGK và 49.4 SGK. 2 / Học sinh : Ôn lại giao thoa của sóng cơ học (chương III).

  pdf7p zing1209 19-12-2010 231 33   Download

 • Học sinh biết cách vận dụng kiến thức một cách có khoa học; có tinh thần tự học và tự nghiên cứu. Làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc (với ánh sáng trắng thì tốt)

  doc3p motmuaxuannho123 04-11-2013 66 12   Download

 • . Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Mô tả được thí nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng và thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. - Viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i. - Nhớ được giá trị phỏng chưng của bước sóng ứng v

  pdf14p pencil_6 06-10-2011 78 11   Download

 • Kiến thức -Mô tả được TN Y-âng, hiểu hiện tượng giao thoa ánh sáng và điều kiện giao thoa ánh sáng. -Mô tả được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. 2. Kỹ năng II.

  pdf6p phalinh11 28-07-2011 81 9   Download

 • I / MỤC TIÊU : Mô tả được TN Y-âng, hiểu hiện tượng giao thoa ánh sáng và điều kiện giao thoa ánh sáng. Mô tả được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên :  Nếu có điều kiện GV chuẩn bị TN về sự giao thoa ánh sáng (sẽ nói rõ ở mục III dưới đây).  Vẽ trên giấy khổ lớn Hình 49.3 SGK và 49.4 SGK. 2 / Học sinh : Ôn lại giao thoa của sóng cơ học (chương III). III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 75 6   Download

 • Mô tả được TN Y-âng, hiểu hiện tượng giao thoa ánh sáng và điều kiện giao thoa ánh sáng.  Mô tả được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

  pdf7p abcdef_51 18-11-2011 50 2   Download

 • Bài tập sóng ánh sáng (Dùng cho ôn thi TN-CĐ-ĐH) Câu 1: Thực hiện giao thoa I-âng với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là: A. các vạch màu khác nhau riêng biệt trên một nền tối. B. vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng. C. tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách đều nhau. D. một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Câu 2: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng:...

  pdf10p hatram_123 28-12-2011 233 106   Download

 • Câu 1(CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) A. 3. B. 6. C. 2. D. 4.

  pdf7p paradise9 30-12-2011 220 97   Download

 • Vật lý học là một trong những bộ môn khoa học cơ bản làm nền tảng cung cấp cơ sở lý thuyết cho một số môn khoa học ứng dụng. Môn Vật lý nghiên cứu những sự vật, hiện tượng xảy ra hàng ngày, có tính ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên đa số học sinh còn thấy môn Vật lí là một môn học khó, đặc biệt là việc vận dụng các công thức, định luật vào làm các bài tập vật lý.

  doc28p a1conep 13-05-2013 426 86   Download

 • Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức - Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc dựa vào hiện tượng giao thoa của ánh sáng quan khe kép Y-âng.

  pdf6p phalinh11 28-07-2011 394 28   Download

 • Cho: hắng số Plăng h = 6.625.10 -34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; số A - vô - ga - đrô NA = 6,023.1023 mol -1. I. PHẦN CHUNG ( từ câu 1 đến câu 40) Câu 1.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I - âng, nếu đặt trước một trong hai khe một bản thủy tinh mỏng có hai mặt song song thì hiện tượng xảy ra như thế nào khi không có nó?...

  pdf11p emchaoanhtan 23-06-2013 110 48   Download

 • Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng ở1 = 0,64ỡm và ở2 = 0,48ỡm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là: A. 4,8mm. B. 3,6mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm.

  doc6p leluat2000 29-11-2010 75 22   Download

 • Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là A.7B.5C.8. D. 6

  doc14p anhhoanghoanghoatham 19-03-2013 47 14   Download

 • Câu 1: Thực hiện giao thoa I-âng với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa là: A. các vạch màu khác nhau riêng biệt trên một nền tối. B. vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng. C. tập hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách đều nhau. D. một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

  doc0p vdung06 03-03-2011 48 8   Download

 • 1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a, khoảng cách S1S2 đến màn là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,54 μm. Biết điểm M có vân sáng bậc 9 của ánh sáng bước sóng λ1. Nhận xét nào sau đây sai? A. Từ vân sáng trung tâm đếm M ta đếm được 18 vân sáng. B. Trên màn ta nhận được 3 loại vân sáng. C. Vân sáng tại M cùng màu với vân sáng...

  pdf6p kaka_0 06-03-2012 28 6   Download

 • Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách 16 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 18 mm, bước sóng ánh sáng là 0,6 m. Khoảng cách từ hai khe đến màn là: A. 3,6 m B. 4 m C. 2 m D. 2,4 m Câu 2: Trong mạch dao động khi điện tích trong mạch biến đổi theo phương trình q = Q0cost thì hiệu điện thế hai đầu tụ sẽ biến đổi theo phương trình: A. u = U0cos(t - ) B. u = U0cost C. u = U0cos(t + ) D....

  doc2p dunglydaitu 09-03-2013 40 4   Download

Đồng bộ tài khoản