intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao tiếp đa văn hóa

Xem 1-20 trên 1012 kết quả Giao tiếp đa văn hóa
 • Xu hướng giải quyết mâu thuẫn trong môi trường giao tiếp đa văn hóa tại các văn phòng dự án phi chính phủ trình bày về các cách giải quyết mâu thuẫn, các yếu tố tác động đến cách thức giải quyết mâu thuẫn... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p susuqb 18-12-2015 85 9   Download

 • Khác biệt trong nhận thức về khái niệm thời gian và xung đột tâm lý trong giao tiếp đa văn hóa Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra stress trong học tập của học sinh cho thấy: Nguyên nhân khách quan bao gồm: phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự quan tâm của giáo viên đối với một số học sinh khá hay kém trong lớp mục đích của môn học đối với kỳ đại học, cao đẳng . Nguyên nhân chủ quan tập trung chủ yếu là: chưa biết phân bổ hợp lý thời gian học tập nghỉ...

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 141 8   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay khi nhu cầu giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia trên thế giới đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Giao tiếp liên văn hóa chính là sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác nhau. Trong bài viết này tác giả đề cập đến tính tập thể và tính cá nhân xét trên bình diện ngôn ngữ và văn hóa. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 192 23   Download

 • Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người học ngoại ngữ không chỉ cần thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, mà còn cần nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa nếu người học thực sự muốn trở thành một người giao tiếp thành công. Đáp ứng nhu cầu trên, giao tiếp liên văn hóa đã trở thành một nội dung quan trọng trong dạy và học ngoại ngữ.

  pdf12p camtucau99 13-12-2019 78 7   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các chương trình giáo dục đa văn hóa góp phần tạo ra nguồn nhân lực thích ứng với môi trường làm việc năng động, giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và đảm nhận công việc của các tổ chức đa quốc gia.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 16 0   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 2 - Giao tiếp với khách du lịch giới thiệu tới các bạn những nội dung về xây dựng mối quan hệ tốt; giao tiếp với khách; giao tiếp đa văn hóa; xử lý phàn nàn của khách du lịch.

  ppt52p thuytrang_8 19-09-2015 237 64   Download

 • Bài viết không đề cập đến khái niệm văn hóa ở những ý nghĩa hẹp hơn như văn hóa giữa các dân tộc trong một quốc gia, hay văn hóa công ti, văn hóa của ngành nghề... Vậy giao tiếp liên văn hóa có gì khác với cách thức giao tiếp thông thường mà chúng ta đã biết? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Một số đối lập giá trị văn hóa và quan niệm phổ biến trong giao tiếp liên văn hóa".

  pdf9p yumimi1 10-02-2017 235 29   Download

 • Bài viết đề xuất cách tiếp cận đối với môn học Giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc. Theo đó, ưu tiên nội dung xây dựng ý thức nhận thức và chấp nhận sự đa dạng văn hóa lên trước các mục tiêu khác, và áp dụng phương pháp “dạy học qua dự án” (project-based learning, PBL) vào giảng dạy.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 70 4   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa là một lĩnh vực nghiên cứu mang tính đa ngành. Tại các nước tiên tiến trên thế giới, Giao tiếp liên văn hóa không chỉ được giảng dạy và nghiên cứu trong giáo dục, du lịch mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế, chính trị và trong các doanh nghiệp đa quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, những cuộc trao đổi, tiếp xúc và hợp tác diễn ra trong mọi lĩnh vực, làm nảy sinh nhiều vấn đề do văn hóa khác biệt, thậm chí dẫn đến xung đột văn hóa và gây cản trở hiệu quả công việc.

  pdf11p vikakashi2711 28-05-2019 37 3   Download

 • Giáo dục đa văn hóa đã và đang trở thành nền giáo dục giữ vị trí chủ đạo trong thế kỷ XXI bởi tính ưu việt của nó khi mang lại sự tự do, bình đẳng và dân chủ cho người học mà không có sự phân biệt đối xử. Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới là đa sắc tộc và xu hướng đa dân tộc hóa đang gia tăng trong quá trình quốc tế hóa. Do vậy, xu hướng phát triển một nền giáo dục đảm bảo kế thừa được những giá trị của dân tộc, đồng thời tiếp thu được tinh hoa văn hóa của nhân loại là một tất yếu, được nhiều quốc gia quan tâm.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 132 1   Download

 • Bài viết đã nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng và đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có được những bài thuyết trình hiệu quả với học phần mới có những đặc thù như “Giao tiếp liên văn hóa”.

  pdf4p quenchua7 06-08-2020 43 0   Download

 • Lắng nghe là: quá trình chủ động bao gồm việc sử dụng các kỹ thực vầ kinh nghiệm hiên có để thu nhận, sắp xếp nghĩa và đáp lại những thông điệp mà mình nghe được từ nghe nói bằng lời hay không bằng lời. Lắng nghe chiếm 45% trong tổng thời gian các doanh nhân dành cho các kênh giao tiếp khác nhau.

  doc37p ptmn_2007 14-05-2013 553 44   Download

 • Trong một vài thập kỉ qua, mối quan hệ giữa ngôn ngữ, giao tiếp và văn hóa đã trở thành đối tượng của phân tích diễn ngôn. Ngôn ngữ hành chức là sự hiện thân của văn hóa và giao tiếp. Giao tiếp bên trong một nền văn hóa được gọi là giao tiếp nội văn hóa, còn giao tiếp giữa các thành viên thuộc các nền văn hóa khác nhau được gọi là giao tiếp liên văn hóa... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để cùng tìm hiểu về "Khía cạnh văn hóa của phân tích diễn ngôn".

  pdf9p tathimu66 23-01-2017 149 19   Download

 • Nội dung bài viết tìm hiểu khái niệm năng lực giao tiếp liên văn hoá trong quá trình học và dạy ngoại ngữ đồng thời góp phần phản ánh thực trạng đào tạo năng lực liên văn hóa trong lớp học tiếng Anh, đưa ra một vài kinh nghiệm và đề xuất giúp cải thiện vấn đề nêu trên.

  pdf6p kloiroong10 21-08-2017 167 9   Download

 • Xu hướng giải quyết mâu thuẫn trong môi trường giao tiếp đa văn hoá tại các văn phòng dự án phi chính phủ Nghiên cứu này tìm hiểu cách thức giải quyết mâu thuẫn trong các môi trường giao tiếp đa văn hoá ở tại các văn phòng phi chính phủ tại Việt nam và các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng giải quyết mâu thuẫn của những người trực tiếp tham gia giao tiếp. Nghiên cứu cũng sử dụng những giá trị văn hoá truyền thống để giải thích những xu hướng giải quyết mâu thuẫn của những...

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 83 6   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra các chiến lược ưa thích mà người Anh và người Việt Nam sử dụng để đáp lại lời than phiền. Hơn thế nữa, bài viết còn nhằm tìm hiểu sự khác biệt khi người giao tiếp sử dụng những chiến lược trong những tình huống khác nhau và những người đối thoại khác nhau.

  pdf19p vikakashi2711 28-05-2019 26 2   Download

 • Sự tiếp xúc giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây đã diễn ra mạnh mẽ vào những thập niên đầu thế kỉ XX, trong điều kiện thực dân Pháp xâm lược thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Do đó, nhân dân ta tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng là sự lựa chọn những tinh hoa văn hóa nhân loại rồi cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam.

  pdf14p hongdiep 12-06-2009 2429 628   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa chính là sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác nhau. Bản thân sự giao tiếp liên văn hóa không phải là một hiện tượng mới mẻ, mà đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm, gắn liền với số phận của tất cả các dân tộc, các cộng đồng người trên thế giới. Cho đến nay, khi bước vào thế kỷ XXI, nhân loại đã đạt được những thành tựu to lớn về khoa học và...

  ppt44p huchigo 11-09-2010 585 201   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị đa văn hóa được trình bày như sau: Tổng quan về văn hóa và quản trị đa văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, giao tiếp và đàm phán thương mại quốc tế qua các nền văn hóa, phong cách lãnh đạo qua các nền văn hóa

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 360 52   Download

 • Văn hóa Hoa Kỳ1- Yêu thích sự tự do, độc lập và phóng khoáng 2- Thích chan hòa, cởi mở, chia sẻ và vui vẻ 3- Thích bình đẳng, không lệ thuộc và chỉ dạy người khác 4- Luôn năng động, tự lập và cầu tiến cho bản thân 5- Không ưa dè dặt, nề nếp kín đáo bề ngoài 6- Thích làm việc thật sự sáng tạo, có năng suất và hiệu quả cao 7- Tiết kiệm thời gian, thích giải quyết công việc dứt khoát và nhanh chóng 8- Làm việc khoa học và trật tự với những...

  pdf5p abcdef_1 24-04-2011 215 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao tiếp đa văn hóa
p_strCode=giaotiepdavanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2