Hàm sơ cấp ba biến

Xem 1-20 trên 29 kết quả Hàm sơ cấp ba biến
 • Tham khảo tài liệu 'ứng dụng sự tồn tại nghiệm của phương trình bậc ba vào chứng minh bất đẳng thức', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p nguyentatthu 09-02-2013 110 44   Download

 • Tính thuần nhất bậc (đồng bậc, thuần nhất) là một tiêu chuẩn đầu tiên phải tính đến khi so sánh các đại lượng. Các bất đẳng thức cổ điển ta đã biết như bất đẳng thức giữa trung các đại lượng trung bình, Cauchy, Holder, Minkowski, Chebychev, . . . , đều là các bất đẳng thức dạng đồng bậc.

  pdf30p phuctran399 04-11-2010 643 246   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" cung cấp cho người đọc các vấn đề chung về khảo sát hàm số bao gồm: Hàm bậc ba, hàm bậc bốn trùng phương, hàm nhất biến, vị trí tương đối giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf149p tramnamcodon_04 03-04-2016 21 7   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp khảo sát hàm số" cung cấp cho người đọc các vấn đề chung về khảo sát hàm số bao gồm: Hàm bậc ba, hàm bậc bốn trùng phương, hàm nhất biến, vị trí tương đối giữa hai đồ thị, tiếp tuyến của đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p tramnamcodon_04 03-04-2016 14 3   Download

 • Ebook Toán 9: Tập 1 (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại số theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung chính phần 1 của ebook trình bày về căn bậc hai, căn bậc ba; hàm số bậc nhất. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf63p thuytrang_4 19-04-2015 1058 526   Download

 • Câu 1. Khảo sát và những vấn đề liên quan Vấn đề 1: Tính đơn điệu của hàm số Với dạng này ta chỉ gặp tính đơn điệu của hàm số bậc ba: y = ax3 + bx 2 + cx + d,a ¹ 0 Ta có: y ' = 3ax2 + 2bx + c ì3a 0 ï · Hàm số đồng biến trên ¡ khi và chỉ khi y ' ³ 0, "x Î ¡ Û í 2 ï D ' = b - 3ac £ 0 î ì3a

  pdf23p nguyentatthu 09-06-2012 464 81   Download

 • Phần 2 Giáo trình Toán kỹ thuật do Tô Bá Đức (chủ biên) biên soạn gồm nội dương chương 2 và chương 3 của giáo trình. Chương 2 đề cập đến các phép biến đổi giữa không gian hàm số và không gian dãy số. Chương 3 hệ thống lại lý thuyết xác suất, giới thiệu về các quá trình ngẫu nhiên và đặc tính của chúng.

  pdf116p talata_5 11-12-2014 70 42   Download

 • Mục tiêu : + Kiến thức : Biết sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số bậc 3 : Tìm tập xác định ,chiều biến thiên , tìm cực trị , lập bảng biến thiên , tìm điểm đặc biệt , vẽ đồ thị + Kỹ năng : Biết vận dụng đạo hàm cấp 1 để xét chiều biến thiên và tìm điểm cực trị của hàm số , biết vẽ đồ thị hàm số bậc 3 + Tư duy và

  pdf8p abcdef_35 21-09-2011 116 22   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Phương trình hàm sai phân bậc nhất. Chương 3: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc hai. Chương 4: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc ba.

  pdf12p truongtien_05 28-03-2018 0 0   Download

 • Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính.

  pdf153p tiemtraicay 06-09-2010 4967 1946   Download

 • Ebook Bài tập Đại số và Giải tích 11: Phần 1 do Vũ Tuấn chủ biên bao gồm ba chương đầu trình bày về hàm số lượng giác - phương trình lượng giác; tổ hợp - xác suất (quy tắc đếm, hoán vị - chỉnh vị - tổ hợp, nhị thức Niu-tơn, phép thử và biến cố, xác suất của biến cố); dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân (phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân).

  pdf141p thuytrang_4 19-04-2015 583 263   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán trắc nghiệm các vấn đề chủ yếu giải tích 12" do Trần Bá Hà biên soạn cung cấp cho người đọc phương pháp giải toán trắc nghiệm về đạo hàm - Khảo sát hàm số bao gồm: Đạo hàm, ứng dụng đạo hàm vào hàm số, các vấn đề về khảo sát hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p tramnamcodon_04 03-04-2016 107 47   Download

 • Đồ hoạ Trong Matlab 4 .1 Điểm và đường trong đồ hoạ matlab Dùng hàm Plot để vẽ điểm -Đường thẳng trong mặt phẳng Để vẽ các đường trong mặt phẳng,các hàm số phụ thuộc vào biến ví dụ như y=f(x) thì trong matlab cung cấp cho ta hàm plot(x,y) để vẽ ,trong không gian ba chiều thì dùng hàm plot3(x,y,z) . trước hết ta nói qua về cách dùng hàm plot và các ví dụ minh hoạ cụ thề để hiểu rõ hơn về vấn đề này: 4.1.1 Lệnh plot Syntax plot(Y) plot(X1,Y1,...) plot(X1,Y1,LineSpec,...) ...

  pdf24p vitconsieuquay 17-08-2011 63 13   Download

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 & 2 sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về hàm số nhiều biến số và tích phân bội. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf86p maiyeumaiyeu23 12-12-2016 51 7   Download

 • Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy bình phương nhỏ nhất, nghiệm của hệ phương trình vi phân, tìm đường tròn qua ba điểm...

  pdf65p quangngoc368 09-03-2010 1049 354   Download

 • Chủ yếu bám sát nội dung chương trình của toàn cấp, chú trọng một số nội dung sau: Bổ sung: Một số tính chất của bất đẳng thức, xây dựng một số hằng bất đẳng thức. Chương I: - Trọng tâm: Định nghĩa, tính chất căn bậc hai, căn bậc ba, các phép biến đổi căn thức. - Bổ sung: Định...

  doc6p ducthelh 17-09-2012 116 30   Download

 • : Baøi taäp traéc nghieäm coù moät soá caâu sai ñaùp aùn. Chương 1. HÀM NHIỀU BIẾN Câu 1. Vi phân cấp một của hàm số z = x2 + 4y là: a) dz = 2xdx + 4 y dy ; c) dz = 2xdx + y4 y −1 dy ; Câu 2. Vi phân cấp một của hàm số z = ln a) dz = b) dz = 2xdx + 4 y ln 4dy ; d) dz = 2xdx + y4 y ln 4dy . ( x − y là: ) dx − dy dy − dx dx − dy ; b) dz...

  pdf25p tulip_12 14-01-2013 86 23   Download

 • Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ảnh số hai chiều. Các ảnh đó có thể coi là có các mức xám là hàm hai biến không gian. Sự tổng quát hoá dễ hiểu nhất lên ba chiều phải được thực hiện với các ảnh có các mức xám là hàm ba biến không gian.

  pdf33p vitconmengu 12-08-2011 52 14   Download

 • Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Nguyên lý hình thành khí sinh học, tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam, cấu tạo hầm khí sinh học, một số ứng dụng của khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p kityco 13-03-2017 18 8   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán tích phân" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức về nguyên hàm tích phân và ứng dụng bao gồm: Nguyên hàm, tích phân, phương pháp đổi biến số, ứng dụng của tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf173p tramnamcodon_04 03-04-2016 29 6   Download

Đồng bộ tài khoản