intTypePromotion=1
ADSENSE

Hành chính hải quan

Xem 1-20 trên 2741 kết quả Hành chính hải quan
 • Quan niệm thứ nhất: Thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.Quan niệm thứ 2: Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

  ppt31p thanhtvc 27-06-2012 447 84   Download

 • Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trình bày về các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; những vấn đề cơ bản về xử lý vi phạm hành chính; nhận biết vi phạm hành chính ; vi phạm hành chính về hải quan.

  ppt39p cocacola_06 05-11-2015 127 27   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nghiên cứu thực trạng của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 68 18   Download

 • Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan bao gồm những nội dung về xử phạt vi phạm hành chính; những vi phạm hành chính chủ yếu trong lĩnh vực hải quan; nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính; đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính và một số nội dung khác.

  ppt145p cocacola_06 05-11-2015 113 11   Download

 • Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính thuế, hải quan nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 49 9   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, Luận văn phân tích thực trạng giải quyết khiếu nại trong quản lý và sử dụng đất của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đưa ra quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại trong quản lý và sử dụng đất của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở Quận.

  pdf113p anhinhduyet000 01-07-2019 25 6   Download

 • Phần 1 Tài liệu Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p doinhugiobay_06 07-12-2015 44 2   Download

 • Nội dung môn Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước gồm hai phần: nguồn nhân lực và vấn đề nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước, và quản lý nguồn nhân lực và nhân sự hành chính nhà nước.

  pdf58p eight_12 06-03-2014 465 83   Download

 • Nghị định 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  pdf22p sundaisy 08-08-2009 527 51   Download

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ một số nội dung lý luận, thực tiễn về công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính của cơ quan quản lý nhà nước, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p tathimu66 19-01-2017 120 47   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm kiếm giải pháp phát triển NNL khu vực hành chính công quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhiệm vụ hoạt động của bộ máy hành chính quận Hải Châu trong thời gian tới.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 29 5   Download

 • Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Làm rõ quan niệm về khiếu nại, khiếu nại hành chính, khiếu nại về quản lý và sử dụng đất đai; các nguyên tắc, ý nghĩa, tiêu chí đánh giá hiệu quả, các yếu tố tác động đến giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai. Nắm vững nội dung quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 8 0   Download

 • KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. 2. II. Khái niệm cơ quan nhà nước. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. PHÂN LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Theo căn cứ pháp lý để thành lập: cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ hoạt động. Căn cứ vào tính chất và phạm vi thẩm quyền. Căn cứ vào cách thức tổ chức và giải quyết công việc. ...

  pdf17p meomayhamchoi 27-06-2011 1203 463   Download

 • Nội dung đề tài: giới thiệu tổng quan về xã Cát Hải (Đơn vị thực tập), phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chức năng theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Cát Hải, đề xuất giải pháp và kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Cát Hải.

  doc44p ductin77 07-03-2015 2220 346   Download

 • Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và nhà nước ta đã chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đó là một trong những khâu quan trọng để có thể hội nhập kinh tế quốc tế cả về diện rộng và bề sâu. Với định hướng đó, ngành Hải quan đã sớm tham gia vào quá trình này và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong các mảng công việc chủ yếu của Ngành như giám sát quản lý, thu thuế xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu..., bước đầu tạo tiền...

  pdf83p trungtri 27-07-2009 634 336   Download

 • Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiện trạng công tác cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công tại Quận 1. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành chính công ứng dụng tiêu chuẩn ISO tại UBND Quận 1. - Xác định được chất lượng dịch vụ qua mức đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính tại UBND Quận. - Qua đó đề ra các giải pháp phù hợp nhất để nâng cao chất lượng phục vụ...

  pdf156p bidao13 17-07-2012 995 334   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thương mại trên đây để tìm hiểu thêm về quy trình, trình tự thực hiện nhập khẩu thương mại, xuất khẩu thương mại cũng như tìm hiểu về thành phần hồ sơ gồm có các loại giấy tờ nào, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cho công việc của các bạn.

  doc17p dangthetan 10-01-2011 786 297   Download

 • Phần 1 Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước tập trung trình bày các vấn đề: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, phương pháp hành chính nhà nước.

  pdf74p hoa_loaken91 02-06-2014 1159 220   Download

 • Nhằm thực hiện mục tiêu: Tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển đầu tư trong nước, nước ngoài và phát triển du lịch, bảo vệ cộng đồng, an ninh quốc gia, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới, trong đó có mục tiêu tạo thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được chính phủ ta hết sức quan tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p thiuyen3 16-08-2011 447 208   Download

 • Mở đầu Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường II. Những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay Phần thứ hai : Cải cách ngân sách nhà nước Việt Nam và mối quan hệ với cải cách hành chính Phần thứ ba : Thực trạng cải cách ngân sách ở Việt nam 1....

  pdf59p ctnhukieu3 30-04-2011 471 193   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hành chính hải quan
p_strCode=hanhchinhhaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2