Hành động xưng hô

Xem 1-20 trên 160 kết quả Hành động xưng hô
 • 1.1. Ngữ dụng học - chuyên ngành mới của Ngôn ngữ học - nghiên cứu ngôn ngữ trong sử dụng, trong quan hệ với ngữ cảnh. "Xương sống" của Ngữ dụng học là lí thuyết về hành động ngôn ngữ. Việc nghiên cứu tiếng Việt dưới góc độ sử dụng ngôn ngữ trong thực tế đã được quan tâm từ nhiều thập kỷ nay và sớm trở thành một ngành nghiên cứu khoa học.

  pdf87p cancer23 07-08-2012 204 84   Download

 • Bài viết "Các biểu hiện của lịch sự chuẩn mực trong xưng hô" nhằm đi sâu tìm hiểu hành động xưng hô để thấy được rằng xưng hô trong tiếng Việt gắn với bình diện lịch sự chuẩn mực nhiều hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p codon_02 21-11-2015 15 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt sau đây bao gồm những nội dung về cơ sở lý thuyết của phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán; nhận diện hành động hỏi trực tiếp và hành động hỏi gián tiếp ở ba bình diện kết học - nghĩa học - dụng học và một số nội dung khác.

  pdf221p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 37 12   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi mô tả và so sánh một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh Úc và tiếng Việt. Những chỉ tố này bao gồm chiến lược ngỏ lời giúp đỡ và chỉ tố biểu thị quan hệ xã hội gồm từ xưng hô, kính ngữ (KN) và tiểu từ tình thái (TTTT) được khảo sát trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

  pdf8p tuanlocmuido 14-12-2012 32 5   Download

 • Bài viết này khảo sát và phân tích, lý giải những chức năng cơ bản của những lớp từ ngữ giữ chức năng định danh, xưng hô trong quá trình hành chức mà còn làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa chúng với những yếu tố của ngữ cảnh giao tiếp thông qua việc phân tích sự chi phối, tác động của thực tế xã hội đối với chiến lược lựa chọn và sử dụng ngôn từ của người tạo lập diễn ngôn trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể cũng như sự tác động trở lạ...

  pdf11p jangni9 15-05-2018 0 0   Download

 • Đại từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, hoạt động, tính chất, được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi . Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại

  pdf22p meomay_12 25-12-2013 396 87   Download

 • Công tác Bảo hộ lao động là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện lao động an toàn và chăm lo gìn giữ sức khỏe cho người lao động, có mục tiêu cụ thể là nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động tại nơi sản xuất.

  pdf157p kuckucucu 15-05-2012 430 149   Download

 • Xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng những quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi hành động của bên kia.

  pdf0p diemanh 11-03-2009 282 101   Download

 • Sử dụng động cơ bao gồm việc vận hành động cơ theo dõi tình trạng hoạt động của động cơ và bảo dưỡng động cơ, việc vận hành và bảo dưỡng động cơ phải được thực hiện bởi những người đã được huấn luyện và hướng dẫn. 3.3.1. Vận hành động cơ và những chú ý khi vận hành. Qui tắc vận hành máy chính tàu thủy + Chuẩn bị khởi động. + Chuẩn bị không gian và điều kiện vận hành. - Phải đảm bảo hành lang trống cần thiết xung quanh và trên máy.

  pdf9p langtucodon01 22-12-2010 160 73   Download

 • Xung đột là trạng thái thay đổi cơ bản,gây rối loạn về tổ chức đối với sự cân bằng trước đó của tập thể. Xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng những quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi hành động của bên kia. Tham khảo tài liệu "Quản trị xung đột trong tổ chức" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc12p phanthilamda 12-11-2015 102 27   Download

 • Đây là một tập quán hành văn của người Anh, Mĩ (styles), thay vì dùng một tiếng động từ, họ ưa chuộng dùng động từ + danh từ để kéo dài phần vị ngữ (predicative) hơn. Từ các cách kết hợp từ tự nhiên trên, ta có thể thấy, nhiều sự kết hợp giữa DO/MAKE + Danh từthường có nghĩa tương đương với 1 động từ. Nhưng trên thực tế, người bản xứ thường sử dụng lối thành lập collocations.

  pdf9p vetnangcuoitroi123 05-11-2013 149 24   Download

 • Bảng 4 Dung tích của Khoảng cách tối thiểu (m) Bể chứa ở trên cao 3 3 7.6 15 28 1 3 1/4 tổng của đường kính của các bể chứa sát gần nhau Giữa các bể chứa - các bể chứa (m3) Bể chứa ngầm và trên đất Nhỏ hơn 0,3 Từ 0,3 đến 0,9 Từ 1 đến 1,8 Từ 1,9 đến 7,5 Từ 7,6 đến 113 Từ 114 đến 265 3 3 3 3 15 15 Ghi chú : Các bể chứa khí dầu mỏ hoá lỏng nhất thiết phải có hàng rào bảo vệ xung quanh. 7 Biểu đồ 1. Xác...

  pdf6p caott3 20-05-2011 92 23   Download

 • Trong bất kỳ một hành vi giao tiếp nào xưng hô là hiện tượng không thể tránh được. Hình thái xưng hô không những chỉ đóng vai trò quan trọng trong các tài liệu khoa học, pháp lý và thương mại mà còn thực hiện các chức năng ngữ dụng. Hầu như bất kỳ người Việt Nam học tiếng Anh nào cũng gặp phải một số khó khăn khi nói, viết, dịch hệ thống xưng hô từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bài viết này đề cập đến hình thái xưng hô Anh Việt và phân tích các khía...

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 79 19   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi : Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng...

  pdf1p quanvokiem 12-03-2010 179 16   Download

 • 1) Tạo động lực và công thức bí mật 1. Khái niệm : Động lực là sức mạnh nội sinh giúp bạn hành động bền bỉ để đạt mục tiêu. Động cơ (motive) được hiểu là sự “thôi thúc từ bên trong” mỗi cá nhân, khiến người đó phải hành động Vd: tuyên ngôn năm mới : sức mạnh nội sinh rất lơn . họ làm tốt trong ngày đầu tiên , trong tuần đầu tiên ??? nhưng họ không hành động bền bỉ . 95% họ thất bại  họ đã không tạo ra được động lực...

  pdf4p haihoangnucea11 11-05-2013 44 13   Download

 • Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số :____/_______ ........., ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng Kính gửi : .Ông (Bà) ........................................................................... Ủy ban nhân dân quận (huyện)...................

  pdf2p quanvokiem 12-03-2010 160 11   Download

 • Xung đột theo nghĩa chung nhất được hiểu như quan hệ không tương thích giữa các yếu tố trong một hệ thống, dẫn đến sự vận hành hay sự sụp đổ của hệ thống. Hay có thể hiểu theo một cách đơn giản, xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi những hành động của bên kia.

  pdf10p meomay_12 26-12-2013 38 7   Download

 • Trong bài viết này, chúng tôi mô tả và so sánh một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh Úc và tiếng Việt. Những chỉ tố này bao gồm chiến lược ngỏ lời giúp đỡ và chỉ tố biểu thị quan hệ xã hội gồm từ xưng hô, kính ngữ (KN) và tiểu từ tình thái (TTTT) được khảo sát trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trên cơ sở đó, chúng tôi lý giải nguyên nhân sâu xa gây nên những tương đồng và / hoặc khác biệt về cách dùng...

  pdf9p phalinh16 14-08-2011 41 6   Download

 • Chương 1 - Những nhân vật dị thường Quách Đại Lộ Không biết chắc lắm đó là biệt hiệu hay tên thật của hắn nhưng bằng vào ba tiếng đó, người ta liên tưởng ngay đến Quan Vân Trường, một nhân vật thời Tam Quốc vốn nổi danh về hành động đường đường chính chính: đi đại lộ, về đại lộ.

  pdf792p dongthao_1 16-04-2013 29 5   Download

 • Điện áp tải (u), dòng điện tải (i) và dòng nguồn(is) Hoạt động của sơ đồ Giả thiết T2 và T4 đang cho dòng chảy qua ( dòng tải đi từ B đến A). Khi t = 0, cho xung điều khiển mở T1 và T3 , T2 và T4 bị khoá lại (do thiết bị chuyển mạch thực hiện). Dòng tải i = - Im không thể đảo chiều một cách đột ngột. Nó tiếp tục chảy theo chiều cũ nhưng theo mạch: D5 → E→ D7 → Z → D5 và suy giảm dần. D5 và D7 dẫn...

  pdf9p phuoctam22 03-06-2011 36 4   Download

Đồng bộ tài khoản