intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống khuôn mẫu

Xem 1-20 trên 101 kết quả Hệ thống khuôn mẫu
 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban...

  pdf7p quochung 21-07-2009 4619 1559   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm: làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất.

  pdf212p huyenleee 17-03-2011 482 176   Download

 • Tài liệu Xây dựng – Quản trị - Mở rộng hệ thống mạng máy tính doanh nghiệp trên nền Windows Server 2008 và Windows7 nhằm cung cấp cho bạn đọc một tầm nhìn tổng quan và các khuôn mẫu chi tiết trong việc xây dựng và phát triển hệ mạng doanh nghiệp trên nhiều quy mô khác nhau; giới thiệu hệ điều hành Server và Client mới nhất của Windows Server 2008 và Windows7 với những tính năng vượt trội so với phiên bản trước.

  pdf252p nt18104 30-05-2013 248 92   Download

 • Microsoft Windows SharePoint Sites and Workspaces là các dịch vụ chứa những Web pages và Web Part, bao gồm 2 thành phần chính là List và Document Library. List chứa những cấu trúc, những bảng dữ liệu theo khuôn mẫu có sẵn. Trong khi đó Document Library dùng để quản lý công việc, thông báo quản lý tài liệu, tập tin văn bản. 2 thành phần này không thể thiếu đối với 1 ứng dụng quản lý.

  doc33p soicon824 19-04-2011 158 62   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu ứng dụng hệ thống tính toán song song hiệu nâng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu trên máy công cụ cnc', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf432p la_lan23 10-04-2013 120 44   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Khuôn mẫu lý thuyết (phần 2) gồm có các mục tiêu sau đây: Trình bày mục đích và các nội dung của các hoạt động kiểm soát cơ bản trong tổ chức, giải thích vai trò và các nội dung của thông tin và truyền thông, trình bày các hoạt động giám sát trong tổ chức, nêu những đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tổ chức và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 155 42   Download

 • Bản báo cáo này trình bày một cách hệ thống quá trình nghiên cứu và ứng dụng hệ thống máy tính song song hiệu quả nâng cao để lập trình gia công các bề mặt khuôn mẫu phức tạp trên máy phay CNC 5 trục. Nhiệm vụ đặt ra là khi gia công khuôn trên máy phay CNC 3 trục háy 5 trục là cần phải tính được đường dụng cụ hay đường chạy dao trên cơ sở bản vẽ thiết kế CAD

  pdf432p thannong1311 19-07-2012 106 40   Download

 • Chuẩn phân cấp hệ thống tập tin (FHS-Filesystem Hierarchy Standard) Chuẩn phân cấp hệ thống tập tin là một tài liệu mô tả cách sắp xếp các thư mục trên hệ thống Linux. FHS được phát triển để cấp một khuôn mẫu chung nhằm giúp cho việc phát triển các ứng dụng mà không phụ thuộc vào bản phân phối Linux. FHS mô tả các thư mục sau:

  pdf9p duonglam966 18-10-2011 105 37   Download

 • Bài viết Khuôn khổ hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn Basel bao gồm những nội dung về kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn Basel; nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng; công cụ mẫu để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 135 20   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam, giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính, nêu một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p estupendo1 03-08-2016 215 17   Download

 • Nội dung chính trong chương 5 gồm có: Phương pháp luận hướng quy trình (process-oriented methodologies), phương pháp luận hỗn hợp (blended methodologies), phương pháp luận hướng đối tượng (object-oriented methodologies), phương pháp luận phát triển nhanh (rapid development methodologies), phương pháp luận hướng con người (people-oriented methodologies), phương pháp luận hướng tổ chức (organisational-oriented methodologies), các khuôn mẫu (frameworks).

  ppt92p nhanmotchut_1 04-10-2016 112 16   Download

 • Giúp cho người học có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành Cắt gọt kim loại nhằm nâng cao hiệu quả để chế tạo các chi tiết cơ khí đặc biệt là chế tạo các khuôn mẫu chính xác.Giúp cho người học có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành Cắt gọt kim loại nhằm nâng cao hiệu quả để chế tạo các chi tiết cơ khí đặc biệt là chế tạo các khuôn mẫu chính xác.

  pdf0p muathu_102 29-01-2013 73 12   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định; giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam; giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen11 25-12-2016 53 3   Download

 • Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, luận án xây dựng các mục tiêu xây dựng khung lý thuyết về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại trên cơ sở các khuôn mẫu COSO và phù hợp với đặc thù hoạt động của ngân hàng thương mại.

  pdf27p caygaocaolon7 17-09-2020 20 3   Download

 • Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.

  pdf10p vikiba2711 14-05-2020 11 2   Download

 • Trong tâm lí học phát triển có nhiều lí thuyết về sự phát triển tâm lí người đóng vai trò nền tảng. Nhưng do nhiều lí thuyết được hình thành bởi khuôn mẫu tư duy cơ giới, với nguyên lí chung là chia sự phát triển tâm lí cá nhân thành các cấu phần nhỏ, nghiên cứu sâu từng cấu phần trong thế cô lập với các cấu phần khác.

  pdf8p viares2711 15-10-2019 20 1   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương pháp cân bằng ánh sáng hữu hiệu để nâng cao chất lượng ảnh mặt người trong không gian màu RGB ứng dụng trong nhận dạng mặt người. Trước tiên, ảnh mặt người trong không gian màu RGB được phân tách thành ba kênh màu và tham chiếu Gaussian được biến đổi sang miền logarit. Sau đó sử dụng biến đổi Cosin rời rạc để xác định các thành phần tần số thấp mang thông tin độ sáng của ảnh mặt người.

  pdf8p trinhthamhodang 31-10-2019 20 0   Download

 • Nghiên cứu đã tiến hành tái tổ hợp protein E2 của virus dịch tả lợn cổ điển bằng hệ thống biểu hiện baculovirus trên tế bào côn trùng. Chủng virus VN91 phân lập tại Việt Nam được sử dụng làm khuôn mẫu để tái tổ hợp protein E2. Trình tự toàn bộ gen chủng virus VN91 đã được chúng tôi công bố năm 2018 (GenBank: LC374604).

  pdf8p vigeorgia2711 03-12-2020 6 0   Download

 • Nghiên cứu này giới thiệu hệ thống kênh làm mát theo đường cong bám theo bề mặt của lòng khuôn, được chế tạo bằng phương pháp in 3D kim loại. Phương pháp tính toán thiết kế hệ thống làm mát tối ưu cả về hiệu năng cũng như đảm bảo tính công nghệ trong kết cấu đối với phương pháp in 3D được giới thiệu thông qua ví dụ minh họa cho một sản phẩm nhựa.

  pdf11p vinevada2711 19-03-2021 0 0   Download

 • Thành lập bản vẽ đúc II-2. Bản vẽ mẫu II-3. II 3 Bản vẽ hộp lõi và lõi II-4. Thiết kế hệ thống rót - đậu hơi - đậu ngót II-1. II 1 Thành lập bản vẽ đúc II-1.1. Phân tích kết cấu II-1.2. Xác định mặt phân khuôn II-1.3. Xác định các đại lượng của bản vẽ vật đúc II-1.4. Xác định Lõi và gối lõi (ruột và đầu gác ) II-1.1. Phân tí h II 1 1 Phâ tích kết cấu ấ Đọc kỹ bản vẽ, hình dung chi tiết, đọc điều kiện kiệ kỹ thuật ghi trong bản vẽ chi...

  pdf43p tieutaithan 22-11-2010 1541 518   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
937 lượt tải
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống khuôn mẫu
p_strCode=hethongkhuonmau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2