Hệ thống ngân hàng yếu kém

Xem 1-20 trên 50 kết quả Hệ thống ngân hàng yếu kém
 • Chính sự quyết liệt lần này của các nhà điều hành trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại khiến cho các ngân hàng cần tái cấu trúc trở thành những món hàng trên thị trường tài chính.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 59 29   Download

 • Mục tiêu của đề án này nhằm cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; đồng thời, tăng cường khả năng cạnh tranh trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 86 11   Download

 • Bài viết M&A giải pháp hiệu quả trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng bao gồm những nội dung sau: Khi số lượng không đồng hành cùng với chất lượng; M&A lối thoát của ngân hàng yếu kém; khó khăn của ngân hàng trong việc sát nhập; đề xuất một số giải pháp khắc phục.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 12 2   Download

 • Bài viết Kết quả sơ bộ sau 3 năm cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nêu lên kết quả thực hiện cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đánh giá nguyên nhân và tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 9 1   Download

 • Ở Việt Nam do sản xuất hàng hoá chưa phát triển, ngân hàng ra đời muộn và hoạt động non yếu thể hiện ở chỗ ít về số lượng, nhỏ về quy mô, và kém về tổ chức hoạt động và nghiệp vụ. Trước Thế Chiến I chưa hề có ngân hàng Việt Nam chỉ có 3 ngân hàng nước ngoài hoạt động, đó là Hương Cảng Ngân Hàng (1865), Đông Dương Ngân Hàng (1875), và chi nhánh Chartered Bank (1904

  pdf11p trada85 22-01-2013 91 16   Download

 • Về tiến độ trên, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước giải thích rằng: “Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, có liên quan đến lợi ích của nhiều bên, vì vậy đòi hỏi phải xử lý một cách thận trọng và mất nhiều thời gian trong khi nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ cho tái cơ cấu ngân hàng rất hạn chế”.

  pdf2p bibocumi20 16-12-2012 66 21   Download

 • Luận án góp phần củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện thêm những lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam, những kết quả đạt được, tồn tại và yếu kém, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại này.

  pdf169p change05 14-06-2016 46 13   Download

 • Cuốn sách Nghiệp vụ ngân hàng thương mại giúp người đọc nhìn nhận những đóng góp cũng như những mặt còn yếu kém của hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng tới nền kinh tế Việt Nam (VN), từ đó đưa ra những khuyến nghị và giải pháp nhằm đối mặt với những thách thức của quá trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

  doc19p thewall0910 28-04-2010 3910 2424   Download

 • Trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống Ngân hàng hoạt động ổn định và có hiệu quả, không thể có tăng trưởng trong khi hệ thống tổ chức và hoạt động của Ngân hàng yếu kém và lạc hậu. Như vậy đòi hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng và hoạt động có hiệu...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 3778 1676   Download

 • Chúng tôi tin rằng, khu vực ngân hàng đang được định giá quá cao. Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi đến khi khu vực này bộc lộ sự yếu kém của mình trước khi quyết định mua cổ phiếu.kiên nhẫn chờ đợi đến khi khu vực này bộc lộ sự yếu kém của mình trước khi quyết định mua cổ phiếu.  Chúng tôi dự báo khu vực này có rủi ro tiếp tục chịu một đợt giảm giá khoảng 5-10% trong tháng 9.

  doc119p hui_vn 13-06-2011 423 232   Download

 • Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng - khách hàng - nền kinh tế, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động trong mọi tình huống

  pdf13p leslienguyen 22-11-2010 310 180   Download

 • thì bên cạnh quá trình hợp tác theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, giữa các quốc gia luôn kèm theo quá trình cạnh tranh gay gắt, khốc liệt. Để có thể vực dậy và phát triển một nền kinh tế với một cơ sở hạ tầng yếu kém về mọi mặt, để có thể thắng được trong cạnh tranh, chúng ta cần có rất nhiều vốn. Kênh dẫn vốn trong nước quan trọng nhất cho nền kinh tế là hệ thống ngân hàng.

  doc33p truonglinh1202 04-05-2012 344 148   Download

 • Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Trong quá trình hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra ngay gắt đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những vận hội mới cũng như những khó khăn phải đối mặt.

  doc53p thang06031990 21-05-2013 99 42   Download

 • Có kinh nghiệm, nhưng thiếu... tiền Trong định hướng tái cơ cấu hệ thống NHTM theo đề án của Chính phủ, không chỉ những NHTM nhà nước tham gia “gánh vác”, hỗ trợ các NHTM yếu kém mà sẽ có cả các NHTM cổ phần lớn cũng vào cuộc. Khi được hỏi về việc này, lãnh đạo nhiều NHTM cổ phần lớn cho biết sẽ sẵn sàng tham gia. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho rằng vì trách nhiệm với ngành, Sacombank sẵn sàng tham gia nếu được NHNN chỉ định.

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 62 31   Download

 • Trong quá trình phát triển của một đất nước, Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế chỉ có thể phát triển với tốc độ cao nếu có một hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định và có hiệu quả, không thể có tăng trưởng trong khi hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng yếu kém và lạc hâụ.

  pdf107p notonline1122 21-02-2013 33 8   Download

 • Góp phần tham luận tại Hội nghị tư CG 2012, ông Sanjay Kalra, đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam đánh giá, trong những năm vừa qua và trước khi xảy ra việc suy giảm kinh tế gần đây, nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ không bền vững về dài hạn, và những yếu tố dễ tổn thương đã tích tụ dần trong quá trình phát triển đó....

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 27 4   Download

 • tái cấu trúc ngân hàng được tiến hành toàn diện trên các mặt về tài chính, hoạt động và quản trị với lộ trình phù hợp với từng ngân hàng. Mọi tổ chức tín dụng đều phải xây dựng phương án cơ cấu lại để báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chịu sự giám sát thực hiện.

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 41 3   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng mô hình biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Model) để kiểm tra sự phi hiệu quả trong quyết định dự phòng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả đó của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân xứng bao gồm 23 ngân hàng từ năm 2006- 2014.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 2 1   Download

 • Phân tích cơ sở dữ liệu của khách hàng và của ngân hàng * Cơ sở dữ liệu của khách hàng Một khách hàng khi mở một tài khoản tại một Ngân hàng nào đó sẽ được gán một số Tài khoản xác định duy nhất kèm theo một mã Password hay một số nhận dạng cá nhân PIN (Private Identification Number) mà chỉ duy nhất có người đó biết, và ứng với số tài khoản đó là một số tiền xác định (lớn hơn hoặc bằng một số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu để có thể...

  pdf12p minhloi7733 08-09-2010 88 30   Download

 • Lạm phát là khái niệm có các nội dung: dư thừa tiền trong lưu thông, sự gia tăng mức giá chung và quan trọng nhất là hiệu quả sử dụng tiền sụt giảm. Lạm phát ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân khác nhau.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản