Hiện tượng dính ướt

Xem 1-20 trên 36 kết quả Hiện tượng dính ướt
 • Đối với hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng: Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt. Vận dụng được trong thực tế . Nói rõ được phương chiều, độ lớn của lực căng bề mặt. Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

  doc5p ngocmai789 26-11-2013 541 91   Download

 • Bao gồm những bài giảng được tuyển chọn trong Vật lý 10 bài Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, giúp quý thầy cô, các bạn học sinh có tiết học và dạy hiệu quả. Hệ thống 14 bài giảng đặc sắc mà chúng tôi đã chọn lựa những bài giảng hay nhất về cách hình thức và nội dung đầy đủ, tại đây học sinh mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt,vận dụng được trong thực tế.

  ppt28p minhtuyetnguyen 26-11-2013 237 63   Download

 • Kiến thức - Hiểu được hiện tượng dính ướt và không dính ướt; hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng này. - Hiểu được hiện tượng mao dẫn và nguyên nhân của nó. 2. Kỹ năng - Giải thích được hiện tượng mao dẫn đơn giản thường gặp trong thực tế. - Biết sử dụng công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hiện tượng mao dẫn để giải một số bài tập trong một số trường hợp. ...

  pdf6p vnexpress1209 19-12-2010 393 58   Download

 • Kiến thức Hiểu được hiện tượng dính ướt và không dính ướt; hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng này. Hiểu được hiện tượng mao dẫn và nguyên nhân của nó.

  pdf7p traxanh0123 21-09-2011 318 22   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Phản ứng xúc tác chuyên ngành hóa lí - Phần 1 Năng lượng bề mặt, sức căng bề mặt, hiện tướng dính ướt, hiện tượng mao dẫn

  pdf2p doquyenhong 26-10-2011 67 15   Download

 • Hiểu được hiện tượng dính ướt và không dính ướt: hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng này. - Hiểu hiện tương mao dẫn và nguyên nhân của nó. 1.2. Kĩ năng: - Giải thích được hiện tượng mao dẫn đơn giản thường gặp trong thực tế. - Biết sử dụng công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hiện tượng mao dẫn để giải một số bài tập trong một số trường hợp. 2. CHUẨN BỊ 2.1.

  pdf4p kata_5 28-02-2012 277 13   Download

 • Hiểu được hiện tượng dính ướt và không dính ướt; hiểu được nguyên nhân của các hiện tượng này. 2. tế. Biết sử dụng công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng ở hiện tượng Hiểu được hiện tượng mao dẫn và nguyên nhân của nó. Kỹ năng Giải thích được hiện tượng mao dẫn đơn giản thường gặp trong thực mao dẫn để giải một số bài tập trong một số trường hợp.

  pdf6p abcdef_51 18-11-2011 122 11   Download

 • Kiến thức: - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; nói rõ được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong trường hợp dính ướt và không dính ướt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. 1.2.

  pdf6p vnexpress1209 19-12-2010 181 26   Download

 • I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt. - Nêu được phương, chiều, độ lớn của lực căng bề mặt, ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt. - Mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong hai trường hợp dính ướt và không dính ướt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. 2. Kỹ...

  pdf7p abcdef_32 16-09-2011 137 21   Download

 • Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Mô tả được Tn về hiện tương dính ướt và hiện tượng không dính ướt của chất lỏng. Mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong 2 trường hợp: dính ướt, không dính ướt. Mô tả được Tn về hiện tượng mao dẫn.

  pdf5p phalinh11 26-07-2011 81 18   Download

 • Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; nói rõ được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong trường hợp dính ướt và không dính ướt. - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.

  pdf5p paradise7 19-12-2011 113 8   Download

 • Kiến thức Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; nói rõ được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt. Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt. Mô tả được thí nghiệm về hiện tuợng dính ướt và hiện tượng không dính ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong trương hợp dình ướt và không dính ướt. Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. 2.

  pdf5p buddy8 28-07-2011 98 7   Download

 • Hiệu ứng muối • Theo thuyết cổ điển của sự điện ly, chất xúc tác là axit yếu phân ly theo phương trình Thêm muối có cùng anion với anion của axit (như A-) sẽ làm chuyển dịch cân bằng về phía tạo axit không điện ly HA và làm giảm tác dụng xúc tác. Arrhenius cho rằng, tác dụng đó nhỏ và không đáng kể nếu so với định luật tác dụng khối lượng.

  pdf3p doquyenhong 26-10-2011 66 14   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Phản ứng xúc tác chuyên ngành hóa lí - Phần 3 Phản ứng xúc tác đồng thể

  pdf11p doquyenhong 26-10-2011 114 28   Download

 • Chương VII Chuyển động không ổn định trong ống có áp Hiện tượng nước va và sự Dao động của khối nước trong tháp điều áp Ta biết rằng chuyển động không ổn định là một chuyển động mà các yếu tố thủy lực như lưu tốc, áp suất... tại một điểm nhất định nào đó của không gian hoặc lưu tốc trung bình, lưu lượng, diện tích mặt cắt ướt tại một vị trí nhất định nào đó đều thay đổi theo thời gian, tức là: ...

  pdf29p xuongrong_battien 25-10-2011 75 27   Download

 • Xúc tác axit - bazơ Khái niệm axit, bazơ Xúc tác axit, bazơ đặc trưng Xúc tác axit và bazơ tổng quát Xúc tác axit – bazơ tổng quát Hiệu ứng muối Xúc tác electrofin và nucleofin

  pdf9p doquyenhong 26-10-2011 94 27   Download

 • Phân loại xúc tác • Xúc tác axit đặc trưng (hoạt hóa đối chất nhờ H3O+) • Xúc tác axit tổng quát (hoạt hóa đối chất nhờ chất cho proton bất kỳ, trừ H3O+), (xúc tác axit Bronsted) • Xúc tác bazo+ đặc trưng (hoạt hóa đối chất nhờ OH-)

  pdf20p doquyenhong 26-10-2011 76 16   Download

 • Nước nhảy Đ13-1. Khái niệm chung Nghiên cứu phương trình vi phân và các dạng đường mặt nước của dòng chảy ổn định dh đ Ơ. Độ sâu dòng chảy h đ hk theo không đều trong kênh hở, ta thấy khi h đ hk thì dt hai cách: 1. Độ sâu h từ h hk nhỏ dần dọc theo dòng chảy và chuyển sang h h k; tức dòng chảy từ trạng thái chảy xiết chuyển sang trạng thái chảy êm. Xét về hiện tượng vật lý, trong trường hợp thứ nhất, khi mặt cắt ướt thu hẹp...

  pdf31p xuongrong_battien 25-10-2011 53 15   Download

 • Phản ứng iod hóa aceton trong axit: phản ứng xúc tác axit-bazơ tổng quát Thực nghiệm: W không phụ thuộc vào [I2] và W = const khi thay I2 bằng Br2 cho thấy phản ứng qua giai đoạn enol hóa aceton (không phụ thuộc giai đoạn iod hóa)

  pdf13p doquyenhong 26-10-2011 112 13   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Phản ứng xúc tác chuyên ngành hóa lí - Phần 2 Đặc điểm chung của tác dụng xúc tác

  pdf20p doquyenhong 26-10-2011 65 11   Download

Đồng bộ tài khoản