intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định đầu tư song phương

Xem 1-20 trên 25 kết quả Hiệp định đầu tư song phương
 • Bài viết nhằm đánh giá tác động chung của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) và tác động của các điều khoản chính đến dòng FDI vào Việt Nam. Chỉ số BIT được xây dựng bằng áp dụng phương pháp mã hóa 11 điều khoản chính của Bellak và Chaisse (2011) và phương pháp phân tích thành phần chính.

  pdf27p hanh_tv32 03-05-2019 45 3   Download

 • Chương 5 Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA International Investment Agreements) thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục chính sau: Mục 1 Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 2 Phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 3 Xu hướng ký Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 5 Nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế.

  pdf41p luongmylm 25-03-2014 102 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo về hiệp định thương mại song phương việt mỹ và những tác động của nó đến kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p thai_gia 21-12-2010 277 95   Download

 • Khái niệm Việc phân định các hiệp định đầu tư không chỉ liên quan đến bản thân hiệp định mà còn liên quan đến hợp đồng giữa nhà đầu tư và nước nhận đầu tư. Giới hạn quyền chủ thể không được quy định giống nhau trong các hiệp định đầu tư song phương (BIT) một số hiệp định chỉ bao gồm các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ qui định trong hợp đồng, một số khác qui định thẩm quyền cho bất cứ tranh chấp nào liên quan đến đầu tư, một số khác qui định nghĩa...

  pdf20p nuber_12 26-08-2013 241 45   Download

 • Sau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) vào tháng 12/2015. EVFTA được đánh giá là Hiệp định thế hệ mới với sự mở cửa toàn diện, sâu rộng và có tác động mạnh nhất tới nền kinh tế Việt Nam cũng như các nước thành viên. Với đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại, đầu tư song phương là tính bổ sung mạnh mẽ, ít lĩnh vực cạnh tranh đối đầu, Hiệp định sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho các bên tham gia.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 22 1   Download

 • Lịch sử hình thành quy tắc MFN Các hiệp định đầu tư song phương và khu vực rất phổ biến trong thập kỷ trước với nhiều hiệp định mới vẫn đang được đàm phán. Các hiệp định đầu tư này liên kết với nhau bởi các điều khoản MFN bằng cách đảm bảo rằng các bên tham gia một hiệp ước qui định sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà họ qui định trong những hiệp ước khác trong các lĩnh vực bị điều khoản MFN bao gồm. ...

  pdf25p nuber_12 26-08-2013 324 54   Download

 • Từ những năm đầu của thập niên 1990, song song với quá trình toàn cầu hoá, chủ nghĩa khu vực (regionalism) đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng và về chất. Trước đó, chủ nghĩa khu vực thường mang hình thái khu vực mậu dịch tự do (Free Trade Area) nhưng kể từ thập niên 1990, hình thái FTA (Free Trade Agreement) song phương hoặc nhiều bên trở nên phổ biến hơn, với phạm vi hợp tác rộng hơn, không chỉ giới hạn trong việc thực hiện tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ mà còn cả xúc tiến và tự...

  doc6p mlsfync 26-04-2011 229 49   Download

 • Đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hàn Quốc được Hàn Quốc đưa ra từ năm 2009. Sau đó, hai bên đã nhất trí nghiên cứu khả năng thúc đẩy và tính khả thi của Hiệp định này nhằm mở rộng kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Cho đến nay, Nhóm Công tác Chung về FTA Việt Nam – Hàn Quốc đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động của một Hiệp định thành lập Khu vực mậu dịch tự do song phương giữa Việt Nam và...

  pdf12p motorola_12 01-06-2013 111 22   Download

 • Bài viết Các hiệp định thương mại tự do và vấn đề thu hút vốn FDI vào Việt Nam trình bày: Việt Nam đã và đang thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất lớn từ nhiều thành phần kinh tế quốc tế. Đầu tư nước ngoài đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương với nhiều quốc gia và khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p dangthitrangtrang 07-05-2018 74 9   Download

 • Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế như gia nhập khối ASEAN; tham gia vào khu vực mậu dịch tự do (AFTA),ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, sau 11 năm đàm phán gia nhập vào Tổ chức Thương Mai Thế Giới( WTO ), ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức gia nhập (WTO). Đây là bước...

  pdf82p nhanma1311 08-12-2012 36 3   Download

 • Hiệp định thương mại tự do song phương (BFTA) của Mỹ: Vai trò với các nước thành viên trình bày những nội dung chính như sau: BFTA thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế; BFTA thúc đẩy đổi mới, cải cách, tái cơ cấu kinh tế ở các nước đối tác của Mỹ;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p chuotchuot09 08-12-2015 45 1   Download

 • Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO.Sự kiện này giúp cho nền kinh tế Việt Nam có cơ hội ngày càng phát triển cao hơn.Đầu tiên khi gia nhập WTO, theo nguyên tắc tối huệ quốc, Việt Nam sẽ được tiếp cận mức độ tự do hóa thương mại mà không cần phải đàm phán hiệp định thương mại song phương với mỗi nước.Hàng hóa của nước ta sẽ vì thế mà có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơn trong việc thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.Hơn nữa khi gia nhập WTO,nước...

  pdf12p truongphiphi 31-08-2013 165 23   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, sẽ nghiên cứu vai trò của đối tác Hoa Kỳ đối với hoạt động kinh tế của Việt Nam. Dựa trên nguồn số liệu từ các báo cáo phân tích của Tổng cục Hải quan, từ các tổ chức kinh tế trong bài viết sẽ tổng hợp và phân tích các nội dung liên quan đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

  pdf9p vidili2711 08-07-2020 10 0   Download

 • Việt Nam đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và quốc tế. Quá trình hội nhập có thể đánh dấu bằng các mốc sự kiện nổi bật: gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28/7/1995, bắt đầu thực hiện cam kết xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) từ năm 1996, ký kết Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ ngày 13/7/2000 (có hiệu lực từ ngày 10/12/2001), tuân thủ Hiệp định Basell II trong ngành tài chính, ngân hàng kể từ năm......

  doc3p hoangtrung 12-03-2009 230 86   Download

 • Luận văn thạc sỹ thương mại: Phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hình thành BFTA (Hiệp định thương mại tự do song phương) giữa hai nước trình bày tổng quan vể hiệp định thương mại tự do song phương (BFTA) và BFTA giữa Việt Nam - Nhật Bản, phân tích thực trạng cũng như những cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản dưới tác động của hiệp định, giải pháp nhằm tăng cường.

  pdf109p fast_12 23-06-2014 285 73   Download

 • Trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại và diễn ra ngày càng sâu về nội dung, ngày càng rộng về quy mô trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, Việt Nam cũng đã và đang thực hiện giai đoạn đầu tiên của quá trình hội nhập quốc tế. Việt Nam đã gia nhập khối ASEAN; tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); ký hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ; đặc biệt mới đây nhất là Việt Nam đã trở...

  doc92p nhaquantritaiba 15-06-2011 98 34   Download

 • Sau 20 năm thực hiện chính sách đổi mới , kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ : Nền Kinh tế đang từng bước tham gia và hòa nhập với kinh tế khu vực và thế giới bằng việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương , mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, gia nhập ASEAN, APEC và các tổ chức đa biên khác. Quá trình kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ (31/5/2006) và việc đạt được một số thỏa thuận...

  pdf95p nhanma1311 08-12-2012 88 22   Download

 • Năm 2003 nền kinh tế nước ta có nhiều thay đổi và sự phục hồi kinh tế thế giới đặc biệt là nền kinh tế Mỹ và Nhật Bản. Nền kinh tế nước ta có thay đổi đầu tiên là việc chính phủ giảm thuế nhập khẩu theo hiệp định với các nước ASEAN. Tiếp đó dịch SARS đã làm cho kinh tế nước ta phần nào bị chậm lại. Song hai quý cuối năm nhờ sự nỗ lực của cả nước kinh tế nước ta cả năm vẫn giữ vững được: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,1%...

  pdf16p hotmoingay1 03-01-2013 47 4   Download

 • Song Nhi đang cùng bọn hán tử chiến đấu liền dừng tay lại. Mặt thị lộ vẻ kinh nghi. Thị không ngờ vị tiểu thiếu gia này đã lấy vợ rồi. sưu tầm từ internet

  doc15p congacon 08-05-2009 57 1   Download

 • Ngay từ tên gọi của quảng cáo trực tuyến (online advertising) đã cho thấy: sử dụng internet và ứng dụng CNTT là yếu tố cấu thành, thậm chí quyết định sự “sinh tồn” của hình thức quảng cáo này. Đứng trước sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT), Việt Nam đang ngày càng quan tâm đầu tư cũng như quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - xã hội. Theo báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT năm 2011 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã...

  pdf6p qsceszwadx 27-09-2012 62 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệp định đầu tư song phương
p_strCode=hiepdinhdautusongphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2