intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định th

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hiệp định th
 • Phần 1 của bài giảng "Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: môi trường và thương mại quốc tế; các hiệp định quản lý môi trường toàn cầu; vấn đề môi trường trong các hiệp định thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p tieuduongchi 24-10-2022 6 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra thực trạng quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Nhật Bản dƣới sự tác động của bối cảnh mới của giai đoạn 2008-2013; tìm ra thành tựu trong quan hệ hai nước và các mặt hạn chế từ phía Việt Nam; đề ra những giải pháp khắc phục và tận dụng những ưu đãi của Nhật Bản dành cho Việt Nam từ các hiệp định song phương và đa phương đã kí kết.

  pdf93p badbuddy10 21-04-2022 15 3   Download

 • Bài giảng Đặc điểm hội chứng nguy kịch hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1 do Ths.Bs. Châu Ngọc Hiệp biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỉ lệ các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương các cơ quan đi kèm ở những trẻ ARDS; Xác định tỉ lệ các đặc điểm điều trị và kết quả điều trị; Khảo sát các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị.

  pdf30p vileonardodavinci 11-03-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Luật hiếp pháp Việt Nam do ThS. Trần Thị Mai Phước biên soạn, gồm có 2 phần chính là khái quát chung về luật hiến pháp; các chế định quan trọng của hiến pháp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf141p hoaanhdao709 19-01-2022 48 3   Download

 • Bài giảng Pháp luật cạnh tranh: Giới thiệu về chính sách cạnh tranh trong cộng đồng kinh tế Asean (AEC), cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về AEC; chính sách và pháp luật cạnh tranh trong AEC.

  pdf4p caphesuadathemot 20-12-2021 31 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông" trình bày hàm hồi quy tổng thể PRF; các giả mô hình thuyết; ước lượng tham số; hệ số xác định mô hình hồi quy bội; ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai; khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; một số dạng hàm hồi quy.

  pdf7p trinhthamhodang12 30-06-2021 26 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích các tác động của Hiệp định EVFTA đối với mặt hàng nông sản Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tận dụng ưu đãi từ Hiệp định EVFTA cho ngành nông sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn.

  pdf86p viminnesota2711 08-01-2021 156 34   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vì sao cần mô hình hồi qui đa biến, mô hình hồi qui tuyến tính 3 biến: dạng hàm, các giả định, ý nghĩa hệ số hồi qui, ước lượng OLS, phương sai của các ước lượng, khoảng tin cậy của các tham số, R2 và R2 hiệu chỉnh (R2), kiểm định giả thiết,...

  pdf52p kyniemchieumua_09 14-12-2017 60 2   Download

 • Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở pháp lý trong TMĐT" gồm các nội dung: Các vấn đề pháp lý, luật mẫu TMĐT của Liên Hiệp Quốc, quy định chung về khuôn khổ pháp lý TMĐT, các văn bản pháp quy về TMĐT ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p bautroibinhyen27 09-05-2017 135 13   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Dịch vụ công ở Việt Nam – Thành tựu và định hướng trình bày những tiến triển trên thế giới về dịch vụ công và cơ chế cung ứng dịch vụ công, thực trạng cung ứng dịch vụ công ở nước ta trước khi có chủ trương xã hội cung ứng dịch vụ công;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt68p bautroibinhyen14 16-01-2017 93 7   Download

 • Chương 4 - Các mô hình chỉ số. Nội dung chính trong chương này: Mô hình chỉ số đơn: phân tích phương sai và hiệp phương sai, mở rộng mô hình chỉ số đơn đối với DMĐT, ước lượng bêta, những mô hình chỉ số nhiều nhân tố, xếp hạng chứng khoán (DMĐT), xác định điểm cắt lớp.

  pdf8p tangtuy09 04-05-2016 151 18   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis), phân tích rủi ro, mô phỏng theo MONTE - CARLO. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p doinhugiobay_12 15-01-2016 68 6   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý bảo hiểm - Chương 6: Hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của hiệp hội NNBH, tổ chức bộ máy của hiệp hội, quy định hoạt động của đại hội và hội nghị, ban kiểm soát hiệp hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p doinhugiobay_07 16-12-2015 85 7   Download

 • Bài giảng Đại cương về đau - ThS Hồ Phạm Thục Lan với mục tiêu nêu được định nghĩa của đau theo Hiệp hội Quốc tế về đau (IASP); mô tả được các loại sợi thần kinh dẫn truyền cảm giác đau; trình bày được các đường dẫn truyền cảm giác đau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf23p ngaybinhthuong1234 01-10-2015 113 19   Download

 • Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT).. PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI)....A- Mục tiêu bài học:.. * Kiến thức:.. - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa.dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến.thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và.phát triển đất nước... - Nhận biết thể thơ thất ngôn tứ tuy ệt, ngũ ngôn t ứ tuy ệt đ ường.luật... * Kỹ năng:.. - Rèn HS kỹ năng tìm hiểu , phân tích th ơ trữ tình trung đ ại. K ỹ năng.

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 134 4   Download

 • NGỮ VĂN 8....HAI CHỮ NƯỚC NHÀ.. (Hướng dẫn đọc thêm). -Trần Tuấn. Khải-.. HAI CHỮ NƯỚC NHÀ Làm cho xiêu tán hao mòn,. Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!. Chèn ¶i B¾c m© sÇu ¶m ®. y ¹m, Thảm vong quốc kể sao xiết kể,. Câi giêi Nam giã th¶m ® u hiu,. × Trông cơ đồ nhường xé tâm can,. Bèn bÒ hæ thÐt chim kªu, Ngậm ngùi đất khóc giời than,.§o¸i nom phong c¶nh nh­ khªu bÊt b×nh..

  ppt20p binhminh_11 07-08-2014 191 10   Download

 • Chương 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nội dung trong chương học này trình bày 3 phần chính: Phần 1 đánh thuế trùng và biện pháp tránh đánh thuế trùng trong đầu tư, phần 2 khái quát chung về hiệp định thuế, phần 3 nội dung cơ bản của hiệp định thuế.

  pdf11p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 165 30   Download

 • Chương 1 Tổng quan về thuế quốc tế, cùng tìm hiểu chương học này với 4 nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thuế, các khái niệm cơ bản trong thuế quốc tế, mục tiêu thuế quốc tế, các nguyên tắc thuế quốc tế.

  pdf16p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 255 44   Download

 • Các biện pháp khuyến khích, tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Ký các hiệp định về đầu tư; Chính phủ bảo hiểm cho hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Ưu đãi thuế và tài chính; Khuyến khích chuyển giao công nghệ; Trợ giúp tiếp cận thị trường; Hỗ trợ thông tin và trợ giúp kỹ thuật. Các biện pháp hạn chế, cản trở đầu tư

  ppt34p page_12 15-08-2013 99 13   Download

 • PGS. TS. Đào Văn Hiệp, Th.S. Trần Văn Khiêm Khoa Hàng không Vũ trụ - Học viện KTQS, 100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Email: hdaovan@gmail.com TÓM TẮT: Trải qua hơn nửa thế kỷ xuất hiện và phát triển, máy công cụ điều khiển số (máy CNC) đã khẳng định được vị trí chủ chốt của mình trong các hệ thống sản xuất hiện đại (các hệ FMS, CIM). Nhờ ứng dụng một cách tổng hợp các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong thiết kế và chế tạo cơ khí, tự động hoá, điện tử, công nghệ...

  pdf15p sea123123 23-06-2013 105 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệp định th
p_strCode=hiepdinhth

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2