intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức văn bản quản lý hành chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hình thức văn bản quản lý hành chính
 • Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 3 do ThS. Tạ Thị Thanh Tâm thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về yêu cầu đối với nội dung và hình thức của văn bản quản lý hành chính Nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  ppt60p cocacola_04 20-10-2015 119 24   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Chương 1 do ThS. Tạ Thị Thanh Tâm biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý luận chung văn bản quản lý hành chính Nhà nước (tình hình soạn thảo văn bản ở các cơ quan của nước ta hiện nay, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước, chức năng của văn bản,..).

  ppt69p cocacola_04 20-10-2015 277 52   Download

 • Nội dung cuốn "Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước" trình bày về tình hình soạn thảo văn bản ở các cơ quan của nước ta hiện nay, hệ thống văn bản quản lý nhà nước, yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản, văn phong và ngôn ngữ văn bản, quy trình xây dựng và ban hành văn bản.

  pdf69p tulip_12 14-01-2013 561 168   Download

 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. 1. Đối tượng nghiên cứu Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức để cụ thể hoá pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước. Đó là công cụ điều hành không thể thiếu và sản phẩm tất yếu của hoạt động quản lý nhà nước. Văn bản quản lý nhà nước có thể được...

  pdf172p nuber_12 27-08-2013 212 70   Download

 • Khái niệm và đặc điểm Văn bản quản lý hành chính Nhà nước (QLHCNN) là những quyết định quản lý thành văn, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp và quản lý hành chính có thẩm quyền ban hành theo đúng nguyên tắc, thể thức, thủ tục và quy chế do luật định, mang tính quyền lực Nhà nước đơn phương, làm phát sinh các hệ quả pháp lý cụ thể.

  pdf4p yenhoangbank321 25-06-2013 246 44   Download

 • Tài liệu trình bày về: tình hình soạn thảo văn bản ở các cơ quan của nước ta hiện nay, hệ thống văn bản quản lý nhà nước, yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản, văn phong và ngôn ngữ văn bản, quy trình xây dựng và ban hành văn bản.

  pdf67p nuber_12 27-08-2013 240 61   Download

 • Văn bản quản lý Nhà nước là một trong các loại hình văn bản được quy định rất chặt chẽ và yêu cầu rất cụ thể cho từng loại hình văn bản. Vì vậy, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến chính quyền cơ sở đã quan tâm, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác ban hành, tiếp nhận, xử lý văn bản quản lý Nhà nước của các cơ quan đã đi nào nề nếp, đảm bảo được những yêu cầu theo quy định, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế khách quan.

  doc43p vipmktyphu 27-02-2014 1621 311   Download

 • Đề cương ôn tập môn Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước gồm 6 câu hỏi lý thuyết giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc14p yendan666 05-11-2018 357 47   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài giảng: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế - ThS. Đỗ Hoàng Yến. Bài giảng được biên soạn với các nội dung: Những vấn đề chung về văn bản, soạn thảo Văn bản tác nghiệp hành chính, soạn thảo Văn bản quản lý tổ chức, soạn thảo văn bản Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh thương mại, soạn thảo Hợp đồng dân sự.

  ppt162p nguyenphonghoak7 01-09-2016 90 23   Download

 • Tài liệu Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước - Chuyên đề 7 trình bày những vấn đề chung về hệ thống thông tin, khái niệm và nguyên lý hoạt động, các mô hình và phương tiện diễn tả dữ liệu, khảo sát thực trạng và xác lập yêu cầu của hệ thống tìm tin, phân tích hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf30p huyhoang3009 28-03-2018 625 19   Download

 • Bài viết khẳng định giá trị đặc biệt của văn bản quản lý nhà nước với tư cách là tài liệu lưu trữ - nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử. Bên cạnh đặc điểm chứa đựng thông tin về quá khứ, tài liệu lưu trữ - văn bản quản lý nhà nước còn có độ tin cậy, chính xác cao. Bởi khi được ban hành ra, văn bản phải gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; gắn liền với thẩm quyền; trình tự và thủ tục ban hành; hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thống nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 37 4   Download

 • Quản lý của nhà nước về giáo dục và đào tạo Giáo trình Đại Học QG HN Khoa Sư Phạm. Nhà nước là một hiện tượng cơ bản,phức tạp của mọi xã hội có giai cấp, là tác nhân biến đổi của xã hội và phát triển kinh tế. Cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu về một số vấn đề cơ bản của nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức nhé!

  pdf253p thedinh 17-09-2010 3974 1622   Download

 • Đặc điểm của văn bản hành chính văn bản là phương tiện lưu giữ và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay ký hiệu nhất định. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định.

  pdf33p seven_12 10-03-2014 461 68   Download

 • Bài giảng Thẩm quyền hành chính - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm quyền hành chính trình bày quan niệm về thẩm quyền hành chính; phân loại thẩm quyền hành chính; nguyên tắc, phương pháp, hình thức thực hiện thẩm quyền hành chính. Đây là tài liệu tham khảo chuyên ngành Quản lý hành chính.

  pdf45p tuoihaimuoi32 19-06-2014 220 65   Download

 • Phần 1 giáo trình "Luật hành chính và tố tụng hành chính" (Giáo trình đào tạo từ xa) là những vấn đề khái quát chung của luật hành chính Việt Nam gồm những nội dung chi tiết sau: Luật hành chính và khoa học luật hành chính, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật hành chính, các nguyên tắc cơ bản, hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước, thủ tục, quyết định, vi phạm và trách nhiệm hành chính.

  pdf102p lalala02 13-11-2015 167 34   Download

 • Luận án ngoài phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, thì nội dung chính bao gồm 4 chương: Chương 1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài Luận án, Chương 2 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ, Chương 3 Thực trạng quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ Quảng Ninh, Chương 4 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về BVMT BVB Quảng Ninh.

  pdf221p change08 27-06-2016 97 25   Download

 • Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, văn bản là một phương tiện quan trọng để ghi lại và chuyển đạt các quyết định quản lý, là hình thức cụ thể hoá pháp luật, là phương tiện để điều chỉnh những quan hệ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Đó là công cụ điều hành không thể thiếu và là sản phẩm tất yếu của quá trình quản lý

  pdf15p yenhoangbank321 26-06-2013 125 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HÌNH THỨC CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

  pdf9p inoneyear2 22-03-2010 86 4   Download

 • Quản lý tổng hợp vùng bờ biển (QLTHVBB) là mẫu hình mới nhất về quản lý vùng bờ biển nhằm tiến tới sự cân bằng về các mục tiêu môi trường, kinh tế và xã hội nằm trong phạm vi phù hợp với quá trình tự nhiên. Nó có chức năng quản lý Nhà nước với thể thức tập trung và được kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. QLTHVBB đã thu được những thành tựu nhất định, tuy nhiên nhiều nỗ lực quản lý chưa thực sự bền vững mà lý do quan trọng nhất là thiếu ý chí chính trị và do các nhược điểm từ chính cách thức quản lý hành chính tập trung.

  pdf16p miulovesmile 09-10-2018 56 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình “Soạn thảo văn bản” giới thiệu tới người đọc những quy định chung về văn bản, quy trình soạn thảo văn bản, văn bản quản lý nhà nước, khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp quy, văn bản hành chính, các hình thức văn bản pháp quy,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf110p tsmttc_004 20-06-2015 447 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức văn bản quản lý hành chính
p_strCode=hinhthucvanbanquanlyhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2