Hồ sơ xóa nợ thuế

Xem 1-10 trên 10 kết quả Hồ sơ xóa nợ thuế
 • Công văn 5316/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc bổ sung hồ sơ xoá nợ thuế

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 50 2   Download

 • Công văn 2886/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc bổ sung hồ sơ xoá nợ thuế

  pdf1p quangminh 14-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 3906/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ xoá nợ

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 45 1   Download

 • Công văn 2887/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc xoá nợ thuế

  pdf1p quangminh 14-08-2009 47 3   Download

 • Mẫu Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số: 02/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 292 14   Download

 • Thông tư số 02/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawqds2 09-12-2009 67 2   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, Chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo,...

  pdf76p kiemtienthatkho 06-03-2015 49 16   Download

 • Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" tập trung giới thiệu: chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính sách của nhà nước hỗ trợ người nghèo. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf111p kiemtienthatkho 06-03-2015 41 15   Download

 • Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3 Mục IV Phân B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2004

  doc2p trucmoc 16-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

  doc2p hoangyen 17-08-2009 39 1   Download

Đồng bộ tài khoản