intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định công suất

Xem 1-20 trên 211 kết quả Hoạch định công suất
 • Quyết định công suất tác động đến công tác quản lý vận hành cũng như các chức năng khác của doanh nghiệp; Quyết định công suất phải tích hợp vào nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp. Nội dung chương 4a giúp các bạn hiểu thêm hơn về hoạch định công suất là như thế nào?

  pdf32p depthat 13-03-2014 299 66   Download

 • "Bài giảng Quản trị tác nghiệp - Bài 3: Hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp" tìm hiểu thực chất và phân loại năng lực sản xuất; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định năng lực sản xuất; các phương pháp hỗ trợ hoạch định năng lực sản xuất.

  pdf19p nguathienthan9 11-12-2020 67 3   Download

 • Quyết định công suất tác động đến công tác quản lý vận hành cũng như các chức năng khác của doanh nghiệp; Quyết định công suất phải tích hợp vào nhiệm vụ và chiến lược của doanh nghiệp. Cân nhắc về công suất 1. Dự báo nhu (lượng) cầu chính xác 2. Hiểu công nghệ và khả năng tăng công suất 3. Tìm qui mô hoạt động hiệu quả 4. Tính linh hoạt: Có thể điều chỉnh để thích ứng các thay đổi trong tương lai....

  pdf32p home_12 12-08-2013 148 12   Download

 • Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ với nhà cung cấp. Hoạch định công suất là điểm khởi đầu bắt buộc để hoạch định trung hạn và ngắn hạn.

  pdf58p ntgioi120403 05-11-2009 693 290   Download

 • Nội dung chương 14 hoạch định tổng hợp: Định nghĩa hoạch định tổng hợp, chiến lược hoạch định tổng hợp, hoạch định công suất, hoạch định nhu cầu, phương pháp để hoạch định tổng hợp, phương pháp biểu đồ.

  pdf41p depthat 13-03-2014 254 72   Download

 • Chuyên đề: Quản trị sản xuất tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp, định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất,...Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  pdf91p ngochuyen2345 20-08-2015 176 32   Download

 • Bài giảng chuyên đề Quản trị sản xuất là tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung chuyên đề được thể hiện trong 5 chương: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất và tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất và năng suất của doanh nghiệp, định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất, JIT và hệ thống sản xuất tinh gọn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf91p tangtuy19 22-07-2016 146 32   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược và tác nghiệp (Producing and operation management) trình bày những nội dung chính như: Tổng quan về quản trị sản xuất và tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp,…

  pdf178p tradaviahe17 17-03-2021 8 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị sản xuất và tác nghiệp" có cấu trúc gồm 12 chương được biên soạn dựa trên bài giảng bộ môn quản trị sản xuất cùng các tài liệu về quản trị sản xuất và điều hành. Phần 1 của giáo trình trình bày khái quát nội dung về quản trị sản xuất tác nghiệp, dự báo nhu cầu sản phẩm, thiết kế sản phẩm và công nghệ, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p tsmttc_004 20-06-2015 1389 327   Download

 • Thiết kế sản phẩm, lựa chọn công nghệ,hoạch định công suất. Trong việc kế hoạch hóa hệ thống sản xuất, các quyết định được xây dựng có liên quan đến việc thiết kế sản phẩm cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất hay dịch vụ

  pdf0p banhtalong 14-07-2010 302 139   Download

 • HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT Khái quát chung: Công suất là khả năng sản xuất tối đa của một đối tượng sản xuất. Đối với Dn đó là khối lượng sản phẩm mà DN có thể sản xuất được trong một đơn vị thời gian. 2. Phân loại công suất: a) Công suất thiết kế: công suất tối đa theo thiết kế

  pdf33p grayswan 30-06-2011 230 85   Download

 • Thứ bậc Hoạch định Sản xuất Tầm Dài hạn (năm) Tầm trung hạn (6(6-18 tháng) Tầm ngắn hạn (tuần) Tầm rất ngắn (giờ -ngày) Hệ thống tập trung giải quyết thắt nút Focusing on Bottlenecks Hoạch định công suất dài hạn Hoạch định tổng hợp Lịch trình Sản xuất Chính Hệ thống hoạch định và kiểm soát sản xuất Hệ thống “chứa-dẫn” Hệ thống đẩy “chứaPond Draining Push Systems Systems Hệ thống kéo Pull Systems Hoạch định công suất dài hạn Hoạch định công suất dài hạn là hoạt động cần thiết để phát triển kế hoạch về máy móc thiết bị, công nghệ, quan hệ...

  pdf58p muaythai3 25-10-2011 289 73   Download

 • Nội dung của bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 3 Thiết kế sản phẩm, lựa chọn công nghệ và hoạch định công suất nhằm trình bày về lựu chọn quá trình công nghệ, hoạch định công suất. Quá trình công nghệ là tất cả những phương thức, những quá trình được sử dụng để chuyển hoá các nguồn lực thành sản phẩm và dịch vụ.

  ppt26p idol_12 05-05-2014 204 57   Download

 • Phần 1 của tài liệu Quản trị tác nghiệp - Bài tập luyện tập sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dự báo nhu cầu sản phẩm, hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p thuongdanguyetan05 15-07-2019 153 39   Download

 • Bài giảng "Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 2: Lập kế hoạch công suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định công suất, lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_14 29-01-2016 110 15   Download

 • Mục tiêu chương 2 Lập kế hoạch công suất thuộc bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp trình bày về các nội dung chính: hoạch định công suất, những yếu tố tác động đến công suất hiệu quả, xác định các yêu cầu về công suất, lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất.

  pdf15p thick_12 14-07-2014 95 15   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p tieu_vu06 02-06-2018 114 10   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về lập kế hoạch công suất. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Hoạch định công suất, lý thuyết quyết định trong lựa chọn công suất, đánh giá các giải pháp thay thế về công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_03 14-01-2016 68 5   Download

 • Chương 3: Thiết kế sản phẩm và hoạch định công suất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn qui trình công nghệ, thiết kế và lựa chọn phương thức cung ứng dịch vụ, hoạch định công suất. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p tangtuy19 22-07-2016 51 4   Download

 • Chương 3 đề cập đến vấn đề về thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p deja_vu1 07-02-2018 49 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch định công suất
p_strCode=hoachdinhcongsuat

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2