intTypePromotion=3

Hoạt động bao thanh toán

Xem 1-20 trên 2038 kết quả Hoạt động bao thanh toán
 • Luận văn hướng tới ba mục tiêu chính: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động bao thanh toán quốc tế và các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động này tại các NHTM. Đánh giá khả năng triển khai hoạt động bao thanh toán quốc tế tại BIDV trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động bao thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam và các điều kiện nội tại của BIDV để ứng dụng triển khai nghiệp vụ này.

  pdf13p praishy 08-03-2019 17 3   Download

 • Hoạt động bao thanh toán (BTT) được hình thành cùng với những cơ chế chính sách thuận lợi đã tạo điều kiện phát triển, góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế và gia tăng hoạt động thương mại tại nhiều quốc gia trên thế giới.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 11 2   Download

 • Tiểu luận: Hoạt động bao thanh toán của NHTM và thực trạng ở Việt Nam hiện nay trình bày lý thuyết về hoạt động bao thanh toán của ngân hàng thương mại, thực trang bao thanh toán của Việt Nam hiện nay, khó khăn và hạn chế của bao thanh toán.

  pdf20p green_12 14-05-2014 105 26   Download

 • Thuyết trình: Hoạt động bao thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm trình bày lý thuyết về bao thanh toán của ngân hàng thương mại. Thực trạng bao thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện bao thanh toán của ngân hàng thương mại.

  ppt23p green_12 14-05-2014 62 5   Download

 • Nghiệp vụ bao thanh toán là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ.

  ppt33p trieuvanduyueh 15-03-2011 750 329   Download

 • Theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN (6/9/2004) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng có quy định: “Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng"

  ppt16p ruacon883 07-12-2010 721 257   Download

 • Đề tài Phát triển dịch vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nêu những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bao thanh toán, cơ sở ra đời của bao thanh toán, khái niệm, bản chất của bao thanh toán, phân loại theo ý nghĩa bảo hiểm rủi ro thanh toán, quy trình thực hiện bao thanh toán phổ biến trong thực tế. Thực trạng hoạt động bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, phát triển dịch vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf41p wave_12 08-04-2014 141 38   Download

 • Bài viết Bao thanh toán ngược: Mô hình bao thanh toán tương lai cho Việt Nam trình bày tổng quan về hoạt động và những bất cập của BTT tại VN, bối cảnh chung; mô hình BTT ngược và kinh nghiệm từ ngân hàng Nafin cùng một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 35 7   Download

 • Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng

  doc14p sontinh 18-08-2009 241 93   Download

 • Bao thanh toan la mố ̀ ṭ hiǹ h thưć câṕ tiń duṇ g cuả TCTD cho bên bán hàng thông qua viêc̣ mua laị các khoan̉ phaỉ thu phát sinh tư ̀ viêc̣ mua, bán hàng hóa đã đươc̣ bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuâṇ trong hơp̣ đôǹ g mua, bán hàng.Lãi và phí được thỏa thuận trong hợp đồng bao thanh toán do các bên thỏa thuận tại hợp đồng bao thanh toán và tùy vào từng ngân hàng cung cấp dịch vụ bao thanh toán...

  ppt26p lucsi4094735 03-11-2012 146 59   Download

 • Công văn 4080/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 80 13   Download

 • Nghiệp vụ bao thanh toán chính là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ.Đơn vị bao thanh toán – Factor: là người thực hiện việc mua bán các khoản nợ và các dịch vụ khác liên quan đến mua bán nợ, bao gồm: các ngân hàng; công ty tài chính.

  ppt32p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 573 403   Download

 • Nghiệp vụ bao thanh toán chính là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ.

  pdf16p nguyenthao1669 26-10-2011 422 170   Download

 • Nghiệp vụ bao thanh toán có lịch sử phát triển lâu dài, xuất phát từ hoạt động đại lý hưởng hoa hồng khoảng 2000 năm trước dưới thời đế chế La Mã, phát triển ở Anh vào thế kỉ 15 dưới hình thức ứng trước một phần cho người ủy nhiệm (nhà cung ứng sản phẩm)

  doc94p minhtrong42 30-10-2011 336 170   Download

 • Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán. Nghiệp vụ bao thanh toán là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ....

  ppt33p newbievnx 17-03-2011 180 54   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng công thương thanh xuân”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc82p nhaquantritaiba 15-06-2011 105 33   Download

 • Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán và mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán hàng hóa.

  pdf22p vanminhipmac 24-09-2013 66 8   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 5 - Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trình bày các nội dung sau: Khái niệm và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, chế độ pháp lý về các hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng.

  ppt46p kyniemchieumua_09 20-12-2017 58 12   Download

 • Khác với các nghiên cứu trước đây thường coi bao thanh toán là một nghiệp vụ của ngân hàng, luận án đề xuất cách tiếp cận mới khi xem xét bao thanh toán dưới góc độ là một loại hình dịch vụ trong nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Phát triển dịch vụ bao thanh toán trong xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam sau đây.

  pdf2p cvbn123 25-06-2015 25 2   Download

 • Các doanh nghiệp thường xuyên bán hàng trả chậm nhưng lại cần vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

  ppt15p hoacatsamac178 03-12-2009 486 230   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hoạt động bao thanh toán
p_strCode=hoatdongbaothanhtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản