intTypePromotion=4
ADSENSE

Hoạt tính sinh học địa y

Xem 1-20 trên 65 kết quả Hoạt tính sinh học địa y
 • Các hợp chất Depside và Depsidone đã được nghiên cứu là có hoạt tính kháng khuẩn, kháng Oxi hóa mạnh, là những hợp chất đặc trưng có nhiều trong địa y. Các nghiên cứu hóa học trên chi Lobaria cũng cho thấy có sự hiện diện của những hợp chất này. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Hóa hữu cơ: Khảo sát thành phần hóa học của Địa y Lobaria Pulmonaria (Lobariacea) thu hái ở tỉnh Lâm Đồng sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.

  doc35p dinh2008_tt 12-10-2014 146 20   Download

 • Cây sinh địa là một vị thuốc quan trọng và đã được sử dụng từu lâu trong y học dân gian. Xuất phát từ tầm quan trọng đó mà nghiên cứu "Kết quản ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây sinh địa (Rehmannia glutinosa libosch)" đã được thực hiện để nghiên cứu các hoạt tính sinh học của loài cây này. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyenngoc0628 04-11-2015 38 6   Download

 • Nghiên cứu đánh giá một cách hệ thống về tình hình bảo tồn tại Pù Mát mặc dù nhiều loài dơi vẫn bị người dân địa phương đánh bẫy để làm thức ăn hoặc bị mất môi trường sống do các hoạt động khai thác của con người (Hayes và Howard, 2001; Hendrichsen và các cộng sự, 2001). Việc bảo tồn các loài dơi và sinh c ảnh sống của các loài có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học của VQG Pù Mát

  pdf7p cathydoll3 14-02-2019 11 0   Download

 • Hiện nay, nhiều loại phân bón sinh học đang được tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất. Tuy vậy, chất lượng của các loại phân bón này nhiều khi không ổn định, ít phát huy hiệu quả khi đưa vào đất. Một trong các nguyên nhân của sự hạn chế này là do quá trình sản xuất phân bón phụ thuộc rất nhiều vào nguồn giống. Sau thời gian bảo quản, giống có thể bị giảm hoạt tính, hồi biến hoặc sử dụng các giống không phù hợp với sinh thái đất.

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 24 1   Download

 • Bài viết trình bày việc khảo sát đặc điểm hình thái, xác định sơ bộ thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của địa y Dirinaria applanata nhằm bổ sung dữ liệu về loài địa y này tại Việt Nam.

  pdf8p vithomasedison2711 17-08-2019 20 1   Download

 • Chất lượng nước nói chung, nước ao nuôi nói riêng biến đổi theo thời gian (ngày, tháng, năm, thậm chí theo giờ), theo vị trí (vùng, địa điểm trong ao, độ sâu lớp nước, giữa các ao) khi phân tích và đánh giá kết quả cần chú ý đến các yếu tố trên. Biến động theo thời gian Rất nhiều các chỉ tiêu về chất lượng nước thay đổi về trị số theo thời gian có tính chất chu kì. Những thay đổi mang tính chu kì luôn có liên quan đến các quá trình sinh học, vì hoạt động sinh học...

  pdf4p nkt_bibo45 14-02-2012 99 25   Download

 • Sự thay đổi của cơ chế kinh tế thị trường đã tác động nhiều đến họat động sinh kế của đồng bào dân tộc vùng cao của một số địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này cũng dẫn đến sự thay đổi chuổi cung sản phẩm lâm nghiệp, trong đó sản phẩm chủ yếu là gỗ rừng tự nhiên, các sản phẩm phụ của rừng tự nhiên và sản phẩm rừng trồng.

  pdf11p phalinh15 10-08-2011 71 12   Download

 • Nghiên cứu có mục tiêu nhằm mô tả vận động thể lực và hoạt động tĩnh của học sinh cấp 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện trong tháng 11 và 12, năm 2004, 2715 học sinh cấp 2 tại địa bàn TP.HCM.

  pdf10p hanh_tv2 05-12-2018 29 2   Download

 • Ý thức, chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế - xã hội, phản ánh những lợi ích căn bản và địa vị của các giai cấp và mối quan hệ giữa các giai cấp đó. Giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức là giáo dục cho ngƣời học có ý thức về chính trị, ý thức về pháp luật, ý thức đạo đức. Đây là hoạt động có tổ chức có mục đích có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm chuyển hóa những chuẩn mực giá trị tƣ tƣởng chính trị, đạo đức và...

  pdf109p muathi2013 18-05-2013 121 57   Download

 • DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG : VỆ SINH TRƯỜNG LỚP I Mục tiêu: - Củng cố và tiếp tục cung cấp cho học sinh biết thêm một số công việc lao động trường lớp. - Rèn luyện kĩ năng lao động - Giáo dục ý thức lao động và tình yêu đối với trường, lớp. II. Đồ dùng: – Một số tranh, ảnh về lao động phục vụ trường lớp III. Các hoạt động dạy học: A. Bài cũ: (5’) BV lòai vật có ích – Em làm gì để bảo vệ các lòai vật có ích ? B. Bài mới: (30’)...

  pdf2p skkntieuhoc 20-09-2011 239 35   Download

 • Xuất xứ: Bản Kinh. Tên khác: Khương hoạt, Khương thanh, Hộ khương sứ. giả (Bản Kinh), Độc diêu thảo (Biệt Lục), Hồ vương sứ giả (Ngô Phổ Bản Thảo) Trường sinh thảo (Bản Thảo Cương Mục), Độc hoạt, Thanh danh tinh, Sơn tiên độc hoạt, Địa đầu ất hộ ấp (Hòa Hán Dược Khảo), Xuyên Độc hoạt (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa hoc: Angelica laxiflora Diels, Angelica megraphylla Diels. Họ khoa học: Họ Hoa Tán (Apiaceae). ...

  pdf20p thanhnien1209 13-01-2011 91 17   Download

 • Thuộc phạm vi chứng Yêu Thống, Yêu Chuỳ Thống, Yêu Thống Liên Tất. Nguyên Nhân . Do chấn thương. . Do cảm phong, hàn, thấp, nhiệt. . Do tuổi già. . Do lao động quá sức. . Do sinh hoạt tình dục không điều độ. . Ảnh hưởng của bệnh mạn tính. Ngoại tà như phong, hàn, thấp, nhiệt bên ngoài xâm nhập vào làm cho kinh mạch ở vùng bị ngăn trở gây nên đau. Cũng có thể do tuổi già, suy yếu, lao động quá sức, sinh hoạt tình dục quá mức khiến cho các lạc mạch...

  pdf17p congan1209 10-01-2011 94 13   Download

 • Nghiên cứu du lịch giảm nghèo ở ba tỉnh Bắc Miền Trung cho thấy du lịch đang có những đóng góp tích cực trong việc cải thiện cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương và người nghèo. Người dân địa phương có nhận thức tốt về lợi ích được tạo ra từ các hoạt động du lịch và bày tỏ thiện chí và nguyện vọng được tham gia vào kinh doanh du lịch để cải thiện sinh kế của họ. ...

  pdf12p phalinh15 10-08-2011 180 10   Download

 • 1. 2. Trình bày c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc néi dung ®Þa lý ®Þa ph¬ng tØnh §iÖn Biªn 3. X©y dùng s¬ ®å kiÕn thøc khai th¸c vµ cñng cè kiÕn thøc khi d¹y c¸c bµi cã néi dung ĐLĐP Tỉnh Điện Biên trong chương trình ĐL 8, 9. 4. X©y dùng hÖ thèng c©u hái khai th¸c tri thøc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ khi d¹y häc néi dung ĐLĐP Tỉnh Điện Biên trong chương trình ĐL 8, 9. 5. Su tËp tranh ¶nh, t liÖu tham kh¶o vÒ néi dung ĐLĐP Tỉnh Điện Biên. 6. X©y dùng kÕ...

  pdf5p nkt_bibo51 04-03-2012 84 6   Download

 • Nhiều học sinh có suy nghĩ địa lý là môn phụ, thực tế cho thấy suy nghĩ này là sai lầm. Qua kinh nghiệm giảng dạy, tôi có một vài lưu ý sau đây: 1. Học địa lý theo kiểu học vẹt, học tủ là thất bại. Vì cách học này sẽ làm các em rất dễ quên bài, dễ bị "tủ đè”, tâm lý luôn hoang mang, lo sợ. Từ đó dẫn đến việc không đủ tự tin và bình tĩnh để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. 2. Học địa lý nên chú ý...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 69 5   Download

 • Xuất xứ:Bản Kinh.Tên khác:Khương hoạt, Khương thanh, Hộ khương sứ. giả (Bản Kinh), Độc diêu thảo (Biệt Lục), Hồ vương sứ giả (Ngô Phổ Bản Thảo) Trường sinh thảo (Bản Thảo Cương Mục), Độc hoạt, Thanh danh tinh, Sơn tiên độc hoạt, Địa đầu ất hộ ấp (Hòa Hán Dược Khảo), Xuyên Độc hoạt (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

  pdf8p abcdef_40 24-10-2011 42 4   Download

 • Tài liệu “Sinh lý tuần hoàn” thuộc bộ bài giảng “Sinh lý học ĐH Y Hà Nội” có kết cấu nội dung trình bày về: Sinh lý tim, sinh lý tuần hoàn động mạch, sinh lý tuần hoàn tĩnh mạch, sinh lý vi tuần hoàn, tuần hoàn địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm được các đặc tính sinh lý của cơ tim; chu kỳ hoạt động của tim, những biểu hiện bên ngoài và cơ chế của chu kỳ tim; cơ chế điều hòa hoạt động tim... Và nhiều kiến thức chuyên môn khác.

  pdf45p hanhtran9691 01-11-2018 123 14   Download

 • Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định tình hình sức khỏe răng miệng của học sinh tại một trường tiểu học có hoạt động nha học đường ở quận 5 và so sánh với một trường tiểu học khác ở cùng địa phương không có hoạt động này.

  pdf7p hanh_tv14 26-01-2019 22 2   Download

 • Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, bao gồm điều kiện địa lý tự nhiên, dân số và PTSX. Trong đó PTSX có vai trò quyết định nhất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Ý thức xã hội là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội, bao gồm những quan điểm, tư tưởng, tình cảm, truyền thống… là kết quả của sự phản ánh tồn tại xã hội nhất định. ...

  doc4p taonemay108 11-12-2010 612 135   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới, trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội ở thành phố Nam Định (TPNĐ) đã đổi mới, vươn lên mạnh mẽ. Đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân được cải thiện một bước quan trọng. Tuy vậy bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển ấy cũng đã và đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự xã hội (TTXH). Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm hình sự nói chung, tình hình tội phạm "Cố...

  pdf130p vinamilkvietnam 21-08-2012 652 132   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt tính sinh học địa y
p_strCode=hoattinhsinhhocdiay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2