intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồi quy chuỗi thời gian

Xem 1-20 trên 40 kết quả Hồi quy chuỗi thời gian
 • Chương 6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, trong chương học này trình bày nội dung về: Số liệu chuỗi thời gian – Một số khái niệm; Các giả thiết của mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS.

  pdf13p canhdangxuan 11-04-2014 183 32   Download

 • Nội dung Bài giảng Sử dụng mô hình Arima trong dự báo chuỗi thời gian nhằm giới thiệu xây dựng mô hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), tự hồi quy kết hợp trung bình trượt. Ứng dụng dự báo giá cá sông tại Tp. HCM..

  pdf26p acc_12 01-04-2014 251 63   Download

 •  Bài giảng "Phương pháp dự báo chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa xu thế bằng phân tích hồi quy, dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ, mô hình xu thế tuyến tính, dự báo bắng mô hình san bằng hàm mũ - Winters. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p doinhugiobay_07 16-12-2015 133 23   Download

 • Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

  pdf60p nomoney13 04-05-2017 84 18   Download

 • Bài giảng Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian: Hồi quy với biến trễ giới thiệu tới các bạn về mô hình động; phân bổ trễ; phân bổ trễ hữu hạn không hạn chế; trễ số học; ước lượng; kiểm định F; phân bổ trễ số mũ; tiêu chí lựa chọn độ trễ;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p cocacola_09 24-11-2015 61 10   Download

 • Luận văn được trình bày làm 3 chương chính với các nội dung như sau:Chương I: Khảo cứu các phương pháp dự báo số liệuChương này giới thiệu các kiến thức tổng quan về dự báo và giới thiệu một số phương pháp dự báo định lượng chính như: Hồi quy tuyến tính, Hồi quy phi tuyến, phương pháp chuỗi thời gian, phương pháp phân lớp dữ liệu…

  pdf103p sunflower_1 06-09-2012 303 123   Download

 • Nội dung môn học gồm có 7 chương: mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài giảng Kinh tế lượng của Nguyễn Thị Thùy Trang.

  pdf21p next_12 17-04-2014 221 50   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Một số khái niệm, mô hình hồi quy chuỗi thời gian, một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản, tính chất mẫu lớn của các ước lượng OLS

  ppt12p dolalatien 22-11-2017 53 3   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.

  pdf8p vimariecurie2711 30-07-2019 20 2   Download

 • Trong phân tích hồi quy, biến giả là biến chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 (vì thế còn được gọi là biến nhị nguyên) để chỉ ra sự tồn tại hay không tồn tại của một hiệu ứng có thể làm thay đổi đột ngột kết quả đầu ra.[1]Ví dụ, trong phân tích chuỗi thời gian, biến giả có thể được sử dụng để chỉ ra có chiến tranh hay không, hoặc có biểu tình hay không. Bình thường, nếu không có chiến tranh, biến giá có giá trị là 0, những giai đoạn thời gian nào có chiến...

  pdf34p haclong054 06-10-2011 429 97   Download

 • Chương 7 Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi quy; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan.

  pdf16p canhdangxuan 11-04-2014 53 5   Download

 • Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của dự báo và cách thức giải quyết các bài toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào các mô hình hồi quy, các kỹ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian.

  pdf5p betac123 25-03-2016 125 7   Download

 • Hồi quy giả là sự tương quan giữa 2 chuỗi thời gian không có liên quan với nhau. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Hồi quy giả trong kinh tế lượng (Spurious Regression)" của tác giả Đinh Công Khải.

  pdf14p codon_10 05-04-2016 35 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH.

  pdf42p narrow_12 17-07-2014 341 74   Download

 • phần 2 của cuốn sách "thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội" gồm có các nội dung sau: phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính đa biến, chỉ số, chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian, dự báo bằng phương pháp box-jenking. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf271p luimotbuoc_5 23-11-2016 135 52   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Eviews 4.0 hướng dẫn người đọc sử dụng Eviews 4.0 qua các bước: tạo một mô hình hồi quy mới, tạo các biến phụ thuộc và độc lập, xem xét các kết quả hồi quy, các giá trị liên quan đến mô hình, tạo mô hình mới với biến thời gian x, báo cáo chuỗi thời gian.

  pdf8p phamvanngochoang 18-04-2014 134 25   Download

 • Bài giảng Khóa bồi dưỡng về Dự báo sử dụng Eviews bao gồm những nội dung về tổng quan dự báo – hồi quy trong Eviews; mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến; mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến – mô hình var-vecm. Mời các bạn tham khảo.

  ppt169p cocacola_10 07-12-2015 125 25   Download

 • Bài giảng "Dự báo: Mô hình Arima" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số quá trình đơn giản, các công cụ, các tính chất, tính dừng của chuỗi thời gian, các ước lượng, quá trình tự hồi quy bậc 1, phương pháp Moment,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p bautroibinhyen14 16-01-2017 64 13   Download

 • Chương 6 - Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Nội dung chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, chuỗi thời gian dừng và không dừng, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.

  pdf60p nomoney13 04-05-2017 20 3   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm khám phá mối quan hệ giữa ngang giá sức mua (PPP) của Việt Nam và Hoa kỳ. Các kiểm định đơn vị, đồng liên kết Johansen, mô hình tự hồi quy (VECM) cùng với dữ liệu chuỗi thời gian được thực hiện theo tháng từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2015, kết quả nghiên cứu chỉ ra lý thuyết PPP tồn tại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

  pdf6p hanh_tv23 26-03-2019 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hồi quy chuỗi thời gian
p_strCode=hoiquychuoithoigian

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2