Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn kinh doanh hiệu quả

Xem 1-20 trên 1369 kết quả Hướng dẫn kinh doanh hiệu quả
 • Bài viết "Ứng dụng bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk" đã phát hiện ra các nguyên tố đa lượng trong lá cà phê huyện Cư M’gar như sau: N có khuynh hướng thừa, P có khuynh hướng thiếu, K thiếu nghiêm trọng vì thế dẫn đến mất cân đối về tỷ lệ NPK nên xây dựng công thức và bón phân theo chẩn đoán đã đem lại năng suất cao, hiệu quả đầu tư phân bón lớn gấp 6,06 lần.

  pdf5p phuongduy205 02-11-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải ô tô số 6" tìm hiểu thực trạng và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải Ô tô số 6; đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm theo đặc thù của công ty, giúp nhà quản trị đánh giá được một cách đúng đắn thành quả của các đơn vị, bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty.

  pdf98p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Thương mại dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam" tìm hiểu thực trạng vận dụng chính sách kế toán trách nhiệm hiện nay tại công ty, từ đó đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty CPTM Dược - Sâm Ngọc Linh; đưa ra một số giải pháp để tăng cường kế toán trách nhiệm theo đặc thù công ty, giúp các nhà quản trị tại công ty có cơ sở để đánh giá một cách đúng đắn thành quả của các bộ phận trong việc hướng đến mục tiêu chung của đơn vị.

  pdf149p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kế toán trách nhiệm tại Công ty Xây dựng Phú Xuân" nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ sở để thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty Xây dựng Phú Xuân trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện; đề xuất những định hướng và những biện pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty, giúp nhà quản lý đánh giá một cách đúng đắn kết quả của các bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty.

  pdf119p unforgottennight05 19-09-2022 18 2   Download

 • Bài viết Du lịch võ thuật Việt Nam - thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng du lịch võ thuật tại Việt Nam qua hoạt động tìm hiểu nhu cầu của du khách, cung cấp, giải thích, hướng dẫn, sản xuất các sản phẩm vật thể, tư vấn, quản lý, kinh doanh...

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 21 2   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn thực hành: Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet" được biên soạn giúp người học hình thành những kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về sử dụng các máy tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ các mục đích khác nhau như: tìm kiếm các thông tin cụ thể theo yêu cầu bất kỳ; khai thác thông tin thị trường; tìm hiểu nhu cầu của một khu vực thị trường cụ thể; tìm kiếm các đối tác, nhà cung cấp, người dùng hàng kinh doanh một cách chính xác, hiệu quả với sự tiết kiệm tối đa chi phí;...

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 38 2   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn thực hành: Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet" được biên soạn giúp người học hình thành những kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về sử dụng các máy tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ các mục đích khác nhau như: tìm kiếm các thông tin cụ thể theo yêu cầu bất kỳ; khai thác thông tin thị trường; tìm hiểu nhu cầu của một khu vực thị trường cụ thể; tìm kiếm các đối tác, nhà cung cấp, người dùng hàng kinh doanh một cách chính xác, hiệu quả với sự tiết kiệm tối đa chi phí;...

  pdf97p ryomaechizen 01-07-2022 16 2   Download

 • Bài viết phân tích một số yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về quyền của đương sự trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại; Đánh giá các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật về quyền của đương sự trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân, qua đó góp phần thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong thực tiễn.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp KD – TM bằng Tòa án; đánh giá thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp KD – TM bằng Tòa án; nêu ra một số kiến nghị khắc phục các trở lực, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp KD – TM tại TAND cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập và tự do hóa nền kinh tế.

  pdf116p badbuddy06 04-03-2022 24 3   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về chia tài sản chung của vợ chồng, luận văn phân tích, đánh giá việc áp dụng pháp luật, nhận dạng những thuận lợi cũng như những bất cập, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp của luật thực định và của quá trình áp dụng luật vào thực tiễn.

  pdf126p badbuddy05 21-02-2022 22 1   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 35 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nghiên cứu các quy định về đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phân tích, đánh giá một cách toàn diện và khách quan thực trạng các quy định về đăng ký kinh doanh và thực tiễn thực thi các quy định này trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, từ đó đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, bất cập góp phần hoàn thiện pháp luật về đăng ký kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

  pdf83p badbuddy02 24-01-2022 13 1   Download

 • Nhìn chung, hiện nay có rất nhiều nghiên cứu và phương pháp giúp cho mọi người kinh doanh online đạt được hiệu quả tốt nhất, các phương tiện đó cũng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng, internet. Nhưng vẫn chưa có nhiều sự hướng dẫn cụ thể dành cho đối tượng cụ thể đó là các bạn trẻ sinh viên.

  pdf7p vizhangyiming 22-12-2021 32 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu nhận thức của người dân Tp. Hồ Chí Minh về BHNT; các yếu tố tác động đến quyết định tham gia BHNT; khuynh hướng tiêu dùng BHNT; xác định vị thế cạnh tranh của Prudential so với đối thủ trong ngành theo quan điểm của người tiêu dùng; căn cứ vào kết quả nghiên cứu; tình hình hoạt động kinh doanh của Prudential và thực trạng của thị trường tiêu dùng BHNT của Tp. Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra một số đề xuất marketing cho Prudential Việt nam.

  pdf77p guitaracoustic05 15-12-2021 66 8   Download

 • Sau khi phân tích dựa trên phiếu khảo sát từ 508 người, bài viết chỉ ra 07 yếu tố với mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần gồm: (1) Ảnh hưởng xã hội, (2) Kỳ vọng hiệu quả, (3) Điều kiện thuận lợi, (4) Động lực thụ hưởng, (5) Truyền miệng điện tử eWOM, (6) Nhận thức về sự đa dạng sản phẩm, (7) Nhận thức rủi ro.

  pdf12p viwilliamleiding 10-12-2021 79 4   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là ikểm chứng tính đúng đắn của chủ trương đa dạng hóa các hình thức sở hữu, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p guitaracoustic02 08-12-2021 13 2   Download

 • Trong cuốn sách này, tác giả đã chứng minh rằng một bức vẽ đơn giản trên mảnh khăn giấy khiêm nhường có thể hiệu quả hơn nhiều so với một bài trình bày PowerPoint cầu kỳ nhất. Dựa trên 20 năm kinh nghiệm và những khám phá mới nhất về khoa học thị giác, Roam hướng dẫn người đọc cách làm sáng tỏ bất cứ vấn đề nào và “bán” bất cứ ý tưởng nào, chỉ sử dụng một bộ công cụ vô cùng đơn giản. Cuốn sách "Chỉ cần mẩu khăn giấy" là một gợi ý giúp mọi người có cách nhìn nhận và trình bày vấn đề bằng hình ảnh 1 cách rõ ràng, dễ hình dung, dễ hiểu hơn với người khác.

  pdf218p cucngoainhan4 26-11-2021 42 4   Download

 • Cũng như trên chiến trường, quyết sách là nhân tố quan trọng hàng đầu trong thương trường. Để có một quyết sách trong kinh doanh, doanh nghiệp phải có sự phân tích chiến lược chuẩn xác, thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình, tính toán cái lợi, cái hại khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Cuốn sách "Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh" này sẽ hướng dẫn cho bạn ứng dụng các chiến thuật trong "binh pháp Tôn Tử" một cách hiệu quả trong kinh doanh.

  pdf209p cucngoainhan4 26-11-2021 36 5   Download

 • Hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt là sân chơi AEC đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những thách thức lớn trong việc làm thế nào để có được những nhân viên phù hợp nhất trong điều kiện lực lượng lao động đang trở nên ngày càng đa dạng và cạnh tranh. Bài viết tổng hợp những chỉ dẫn tốt nhất để có thể thực hiện phỏng vấn lựa chọn ứng viên hiệu quả.

  pdf14p visergeybrin 25-11-2021 12 0   Download

 • Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã khẳng định vai trò của hợp tác đối với việc cải thiện hiệu quả của chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm. Hợp tác có thể hỗ trợ phát huy hiệu quả, giảm chi phí, dẫn tới cải thiện giá trị gia tăng của một số mắt xích trong chuỗi. Bài nghiên cứu tập trung vào phân tích chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, vai trò của hợp tác trong chuỗi nông sản thực phẩm.

  pdf14p visteveballmer 06-11-2021 38 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn kinh doanh hiệu quả
p_strCode=huongdankinhdoanhhieuqua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2