Huy động vốn ODA

Xem 1-20 trên 28 kết quả Huy động vốn ODA
 • Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng và giải pháp huy động vốn oda của việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p biggamble 23-11-2011 413 153   Download

 • Bài viết Huy động vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam bao gồm những nội dung về kết quả thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về huy động ODA; kết quả huy động vốn ODA và vay ưu đãi;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 15 2   Download

 • Bài viết Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau đây trình bày về việc huy động và sử dụng vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề đặt ra trong sử dụng vốn ODA, phương pháp để sử dụng vốn ODA có hiệu quả.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 19 2   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, vốn là một hoạt động vật chất quan trọng cho mọi hoạt động của nền kinh tế, Nhu cầu về vốn đang nổi lên như một vấn đề cấp bách. Đầu tư và tăng trưởng vốn là một cặp phạm trù của tăng trưởng kinh tế, để thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta cần đến một lượng vốn lớn.

  pdf14p kutin1206 05-12-2013 73 29   Download

 • Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thực trạng về nguồn vốn oda, giải pháp nâng cao khả năng huy động và sử dụng vốn oda tại Việt Nam trong tương lai là những nội dung chính trong bài viết "Đánh giá nguồn vốn hỗ trợ chính thức". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p phamxuanuhng 17-10-2015 29 6   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam xuất phát điểm là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Đảng và Nhà nước đang tiếp tục đổi mới và huy động tất cả nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước để đạt mục tiêu sau 2010 nước ta sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình và tiến tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.

  pdf77p bidao13 19-07-2012 225 115   Download

 • ODA và FDI là hai nguồn ngoại lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, đặc biệt đối với các nước chậm và đang phát triển. Nguồn vốn ODA và nguồn vốn FDI có mối liên hệ nhân quả và phụ thuộc lẫn nhau. Qua quá trình tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng thu hút và sử dụng từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa FDI và ODA.

  ppt38p quocthcs 29-05-2013 152 44   Download

 • Đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở khoa học về nguồn vốn ODA, nắm được ý nghĩa, tác dụng cũng như cách thức hoạt động của nguồn vốn ODA; nắm được tình hình thu hút vốn ODA ở tỉnh Thừa Thiên Huế; tìm hiểu được kết quả và hạn chế trong thu hút vốn ODA của tỉnhl đề xuất giải pháp cho thu hút vốn ODA nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

  pdf82p thangnamvoiva30 02-11-2016 2 1   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%/năm. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, thì yếu tố nguồn vốn phục vụ cho việc phát triển kinh tế chiếm giữ vai trò quan trọng. Việc huy động nguồn vốn trong và ngoài nước của Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức khả quan. Nếu như nguồn vốn trong nước, gồm nguồn vốn huy động từ dân cư, cá tổ chức kinh tế,...

  doc35p nhanma89 02-06-2010 348 192   Download

 • Tích luỹ trong nước để đầu tư mới đạt dưới 30% thì vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn vốn quan trọng cần thu hút mạnh mẽ.Có nhiều kênh huy động vốn đầu tư nước ngoài như FDI,ODA…nhưng lượng vốn đó vẫn chưa đủ.Hơn thế các nguồn vốn này hay kèm theo điều kịên làm cho quá trình sử dụng vốn phụ thuộc.Có nguồn vốn Việt Nam vẫn chưa khai thác hết như đầu tư gián tiếp FII.

  pdf48p kemoc5 29-05-2011 334 112   Download

 • Từ sau khi chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ra đời năm 1986, Việt Nam đã gặt hái không ít những thành công trong thời gian qua (tốc độ tăng trưởng nhanh, công nghiệp khởi sắc, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao…). Đóng góp đáng kể cho những thành tựu này có vai trò không nhỏ của hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

  pdf134p coxetuanloc 07-01-2013 96 41   Download

 • Thực tiễn cho thấy, tất cả các công ty siêu lớn,các tập đoàn kinh tế đều do các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và xã hội như huy động vốn, tạo việc làm,tăng thu nhập quốc dân…vì vậy việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc rất cần thiết.

  doc63p chinhkt90 04-10-2011 101 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) tại việt nam giai đoạn 2001-2005', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p chipmoon 04-09-2012 74 17   Download

 • Từ sau khi chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ra đời năm 1986, Việt Nam đã gặt hái không ít những thành công trong thời gian qua (tốc độ tăng trưởng nhanh, công nghiệp khởi sắc, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao…). Đóng góp đáng kể cho những thành tựu này có vai trò không nhỏ của hoạt động kinh tế đối ngoại, trong đó bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

  pdf100p coxetuanloc 07-01-2013 44 15   Download

 • Gia tăng nợ n-ớc ngoài là một hiện t-ợng toàn cầu. Nợ n-ớc ngoài trở thành nét phổ biến trong chính sách tiền tệ ở hầu hết các n-ớc, đặc biệt là các n-ớc đang phát triển. Bởi lẽ các n-ớc này hầu nh- không có tích lũy nhung rất cần một l-ợng vốn lớn, đặc biệt là các nguồn vốn bên ngoài để làm động lực phát triển kinh tế xã hội. Huy động ngoại lực là một h-ớng đi đúng đối với các n-ớc nghèo.

  pdf64p nhanma1311 28-12-2012 40 9   Download

 • Theo cách hiểu chung nhất, ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các khoản tín dụng ưu đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB...) giành cho các nước nhận viện trợ.

  pdf37p kutin1206 05-12-2013 17 6   Download

 • Sự nghiệp công nghiệp hoá(CNH), hiện đại hoá(HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài.

  pdf33p nhattruong 14-07-2009 360 198   Download

 • Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW (khóa IX), Ban bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đang, các cơ quan Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương làm tốt nhiều công việc chủ yếu, trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trong đó có một yêu cầu quan trọng là xây dựng cơ chế để doanh...

  pdf4p bibocumi21 17-12-2012 48 7   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Các bài tham luận hội thảo chuẩn" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung về chính sách huy động nguồn vốn oda và các khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong bối cảnh hậu oda và tác động tới Việt Nam, định hướng thu hút vốn oda tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế,...

  pdf223p phamxuanuhng 17-10-2015 15 2   Download

 • Bài báo cáo có nội dung trình bày: Lý luận chung về ODA- JICA, tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản; thực trạng huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p anhhaianh93 11-03-2017 6 1   Download

Đồng bộ tài khoản