intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch hoá phát triển

Xem 1-20 trên 1506 kết quả Kế hoạch hoá phát triển
 • "Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế-xã hội" có kết cấu nội dung gồm 12 chương và chia làm 5 phần. Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về bản chất, nguyên tắc của kế hoạch hóa, các nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống kế hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội cũng như chính sách để thực thi.

  pdf391p alt_12 23-07-2013 225 73   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển do bộ môn Kinh tế phát triển biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức mang tính hệ thống về bản chất, nguyên tắc của kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường, các nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Phần 1 sau đây trình bày lý luận và phương pháp luận về kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

  pdf138p talata_9 09-03-2015 311 56   Download

 • KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG Vai trò của hoạt động ngoại thương với phát triển kinh tế. Một trong những đặc trưng cơ bản của phát triển kinh tế thế giới hiện nay là quá trình hội nhập mạnh mẽ kinh tế quốc tế.Cùng với quá trình này, hoạt động ngoại thương có vị trí ngày càng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các nước.

  pdf23p grayswan 23-06-2011 205 37   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển: Phần 2 trình bày nội dung và phương pháp lập các kế hoạch phát triển kinh tế; nội dung, phương pháp lập kế hoạch một số lĩnh vực xã hội chủ yếu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf301p talata_9 09-03-2015 142 39   Download

 • KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Vai trò của nông nghiệp và nông thôn với phát triển kinh tế - Sự đóng góp của nông nghiệp và khu vực nông thôn vào hoạt động kinh tế được thể hiện qua năm hình thức cơ bản: cung cấp sản phẩm cho sản xuất và xuất khẩu .....

  pdf30p grayswan 23-06-2011 145 26   Download

 • KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI CHỦ YẾU "Mục đích của việc phát triển phải được xác định trên cơ sở phấn đấu giảm và cuối cùng là loại bỏ hẳn tình trạng thiếu dinh dưỡng , bệnh tật, mù chữ, nghèo khổ, thất nghiệp và bất công"

  pdf62p grayswan 23-06-2011 97 20   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS. Ngô Thắng Lợi biên soạn gồm 12 chương được chia thành 5 phần trình bày những vấn đề về lý luận cơ bản về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, nội dung và phương pháp kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng, hệ thống kế hoạch các lĩnh vực sản xuất vật chất và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế, kế hoạch phát triển các lĩnh vực về kinh tế và xã hội.

  pdf392p 124357689 16-06-2012 597 126   Download

 • "Kế hoạch hóa đã trở thành một bộ phận chủ yếu và thiết yếu của các chương trình phát triển kinh tế, vì bản thân các tác nhân thị trường không thể vượt qua những cứng nhắc về cơ cấu đã ăn sâu trong nền kinh tế của các nước đang phát triển"

  pdf32p grayswan 23-06-2011 139 37   Download

 • KẾ HOẠCH HÓA TRONG XU THẾ VẬN ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KINH TẾ THẾ GIỚI Các môn kinh tế học đã nhấn mạnh đến 3 nhiệm vụ cơ bản của một xã hội phải hoàn thành, đó là: Phải quyết định sẽ sản xuất các loại hàng hóa và dịch vụ gi? Những hàng hóa và dịch vụ này sẽ được phân phối như thế nào cho các đối tượng hưởng thụ khác?

  pdf28p grayswan 23-06-2011 100 31   Download

 • "Do thực thi kế hoạch đòi hỏi sự hợp tác của tất cả mọi người, cho nên không thể thiếu được việc tất cả các nhân tố đang tồn tại trong quốc gia tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch" - J.Monet Chủ nhiệm cơ quan kế hoạch đầu tiên của Pháp

  pdf28p grayswan 23-06-2011 129 34   Download

 • TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. "Vai trò điều hòa tích cực của chính phủ là cần thiết cũng như cần có sự can thiệp của chính phủ để bảo hộ các khu vực nghèo hơn thông qua triển khai mạnh mẽ các chương trình xã hội"

  pdf31p grayswan 23-06-2011 149 31   Download

 • "Tình hình kinh tế của các nước kém phát triển hiện nay trong nhiều lĩnh vực khác hẳn với tình hình của các nước đã phát triển trong đêm trước của sự khởi đầu phát triển kinh tế hiện đại của họ" - Simon Kuznets Mỹ

  pdf29p grayswan 23-06-2011 127 27   Download

 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP "Đường cong đồ thị giới hạn khả năng sản xuất sẽ có hình dạng khác nhau theo từng vĩ tuyến lịch sử của mỗi nước. Không chỉ có tình trạng tĩ lệ sẵn có của tài nguyên mà cả lợi thế so sánh cũng không ổn định do sự chênh lệch của tính tích lũy kỹ thuật".

  pdf21p grayswan 23-06-2011 89 22   Download

 • "Mối nguy hiểm chủ yếu của việc thực hiện kế hoạch kinh tế vĩ mô là khuynh hướng bị lóa mắt. Trong một kế hoạch càng có nhiều con số được đưa ra bởi rất nhiều nhà chuyên nghiệp, đã ra sức làm cho nó nhất quán thì kế hoạch đó càng có tính thuyết phục" - Arthur Lewis Mỹ

  pdf24p grayswan 23-06-2011 91 19   Download

 • Công tác kế hoạch hóa được chuyển dần trọng tâm sang kế hoạch hóa định hướng phát triển 5 năm, đồng thời chuyển dần việc điều hành kế hoạch từ can thiệp vi mô sang duy trì cân đối vĩ mô, sử dụng những công cụ gián tiếp.

  pdf9p phananh 24-06-2009 464 165   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở công ty xây dựng sông đà 8"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p chipmoon 19-07-2012 263 84   Download

 • Trong xu hướng phát triển nhanh của nền kinh tế đất nước. Sự thành bại phụ thuộc lớn vào lực lượng lao động trong các doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các công ty là phải làm sao sử dụng lao động có hiệu quả nhất. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là bước đầu trong tiến trình quản trị nhân lực của một doanh nghiệp.

  pdf98p chupchup1122 25-03-2013 194 77   Download

 • KINH TẾ HÓA TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TẾ. "Lượng tiền thu thuế thấp chỉ có thể do các biện pháp thuế không được thi hành một cách đúng đắn hoặc xét về mặt năng lực của bộ máy quản lý thu thuế hoặc về tình trạng tham nhũng công khai"

  pdf23p grayswan 23-06-2011 98 19   Download

 • Dân số Việt Nam và công tác kế hoạch hóa phát triển dân số, đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và quy hoạch mức hợp lý số dân Việt Nam trong vòng 30-50 năm tới, thay đổi cơ cấu dân số lao động phù hợp với thực trạng nền kinh tế và yêu cầu công nghiệp hóa xã hội học chủ nghĩa là những nội dung chính trong bài viết "Dân số và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 57 5   Download

 • Tài liệu giúp bạn hiểu về sản phẩm - thành tố vô cùng quan trọng của doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể như: thế nào là sản phẩm, các cách khác nhau để gia tăng giá trị của sản phẩm, sự khác nhau giữa sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp, quyết định sản phẩm quan trọng mà bạn phải thực hiện là gì, tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm mới và biết tìm các ý tưởng sản phẩm mới ở đâu,... Mời tham khảo.

  pdf81p exkhatu 28-05-2010 741 407   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1144 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch hoá phát triển
p_strCode=kehoachhoaphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2