intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch nhân lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kế hoạch nhân lực
 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm công việc; Khái niệm thiết kế công việc; Phân tích công việc; Các phương pháp thu thập thông tin khi phân tích công việc; Quy trình xây dựng bản mô tả công việc;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf39p kimphuong59 01-02-2023 5 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Các bước hoạch định nhân lực; Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực; Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực; Lập kế hoạch kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực; Quy trình hoạch định nguồn nhân lực; Lập kế hoạch người kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị nhân lực: Chương mở đầu - Tổng quan" được biên soạn với mục tiêu giới thiệu tổng quan về môn học Quản trị nhân lực; giúp các em sinh viên có cái nhìn khái quát về môn học và nắm được kết cấu học phần. Mời quý thầy cô và các em sinh viên cùng tham khảo bài giảng!

  ppt6p kimphuong59 01-02-2023 3 2   Download

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 7: Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và vai trò của xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực; các loại kế hoạch nguồn nhân lực; nội dung xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p diepvunhi 17-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Quản lý lao động trong doanh nghiệp xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Lập kế hoạch và tuyển mộ lao động; Tiền lương trong xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tổ chức lao động trong xây dựng; Những khái niệm và vấn đề chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf41p phuongthuy205 11-01-2023 5 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức và quản lý y tế: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế; Lập kế hoạch y tế; Giám sát hoạt động y tế; Quản lý nhân lực y tế; Quản lý tài chính và vật tư y tế; Đánh giá các chương trình hoạt động y tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p trangxanh0906 12-01-2023 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Quy hoạch khu nhà ở công nhân khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng gắn với sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng" là tạo lập khu nhà ở công nhân, bên cạnh cung cấp nhà ở đạt chuẩn còn tạo ra môi trường sống tốt, để thông qua đó thúc đẩy phát triển năng lực sinh kế bền vững của con người, giúp họ thích ứng với những biến đổi công việc trong tương lai; Tăng cường sự gắn kết, giúp lao động nhập cư hòa nhập xã hội, phát triển cộng đồng mới.

  pdf27p caphe205 03-01-2023 13 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Quản lý nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ" đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới như: Cần xây dựng đề án việc làm; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dài hạn; Coi trọng đào tạo gắn với bố trí, sử dụng nhân lực; Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá nhân lực và công khai, dân chủ trong thực hiện chính sách lương, thưởng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf11p phuongthu205 27-12-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf119p bigdargon09 20-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai" đã hệ thống hóa các vấn đề công tác phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong các tổ chức nói chung và tại các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian tới.

  pdf158p bigdargon09 20-12-2022 6 1   Download

 • Bài viết Khảo sát kỹ năng tự bảo vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc phân tích nguyên nhân tác động đến cảm giác thoải mái và mức độ tham gia của trẻ, giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục thông qua việc áp dụng “các điểm hành động” nhằm tối đa hóa hiệu quả tác động, giải quyết các rào cản, tạo ra những thay đổi trong tổ chức thực hiện các hoạt động giúp trẻ chơi, học tốt hơn và phát huy tối đa năng lực của trẻ.

  pdf8p viharry 15-12-2022 20 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum" là hệ thống hóa các lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.

  pdf130p bigdargon06 15-12-2022 6 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực "Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam" được nghiên cứu với mục đích đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p phuongtham205 19-12-2022 10 2   Download

 • "Bài tiểu luận kết thúc học phần: Quản lý dự án đầu tư" bao gồm 3 câu hỏi nhằm giúp các em sinh viên phân tích được vai trò quản lý nhân lực nhóm trong quản lý dự án đầu tư; Nắm được mục tiêu của lập kế hoạch dự án; Biết cách xây dựng ý tưởng khởi nghiệp một dự án kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p kimphuong0520 16-12-2022 24 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở kế Hoạch và Dầu tư tỉnh Quảng Ngãi" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai" là hệ thống hóa các vấn đề công tác phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong các tổ chức nói chung và tại các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian tới.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự tại công ty TEKCOM" nhằm hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng trong các doanh nghiệp.Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty cổ phần Tekcom.

  pdf100p matroicon2510 06-12-2022 7 3   Download

 • Luận văn "Chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào" trình bày cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào giai đoạn 2013-2017; phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào giai đoạn 2013-2017.

  pdf113p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch nhân lực
p_strCode=kehoachnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2