intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán vật tư hàng hóa

Xem 1-20 trên 322 kết quả Kế toán vật tư hàng hóa
 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản đầu tư; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf237p trangxanh0906 27-12-2022 9 3   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và vật tư hàng hoá; Kế toán TSCĐ, XDCB và đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị HCSN; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p trangxanh0906 27-12-2022 21 2   Download

 • Khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Miki Industry Việt Nam" nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị thực tập; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p vuhuyennhi 06-09-2022 11 3   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức về: chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng xây dựng cơ bản; kế toán thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p vuhuyennhi 05-08-2022 12 4   Download

 • Mẫu Phiếu đề nghị nhập kho là phiếu đề nghị nhập hàng gửi đến phòng kế toán khi cần làm các thủ tục nhập hàng hóa, sản phẩm về kho công ty. Nội dung mẫu phiếu này cần ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa, số lượng và đơn giá của từng mặt hàng tương ứng. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc1p thenthen19 15-06-2022 56 1   Download

 • Biểu mẫu Quản lý kho được chia sẻ dưới đây bao gồm các danh mục vật tư hàng hóa, nhật ký nhập xuất hàng hóa, phiếu xuất kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho hàng hóa, thẻ kho,... dành cho kế toán viên trong việc theo dõi chu kỳ nhập xuất hàng hóa và tình trạng hàng hóa tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls346p luuxuan179 05-05-2022 55 10   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) gồm có 6 chương như sau: Bài 1: tổng quan về kế toán doanh nghiệp; bài 2: kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; bài 3: kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, hàng hóa; bài 4: kế toán tài sản cố định; bài 5: kế toán các khoản đầu tư; bài 6: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan8 14-03-2022 44 5   Download

 • Biên bản kiểm tra chất lượng hàng hoá vật tư thiết bị nhập kho là văn bản do kế toán, thủ kho, và những người có liên quan lập ra nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho của công ty, doanh nghiệp tại thời điểm kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc1p kunhamchoi94 26-03-2022 26 6   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Phần 1 có nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, đầu tư tài chính, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p chenlinong_0310 23-02-2022 23 5   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp phần 1 (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) gồm có 6 chương như sau: Bài 1: tổng quan về kế toán doanh nghiệp; bài 2: kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; bài 3: kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ, hàng hóa; bài 4: kế toán tài sản cố định; bài 5: kế toán các khoản đầu tư; bài 6: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan6 07-02-2022 39 4   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước và hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản; Kế toán các khoản nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf157p caphesuadathembotngot 26-12-2021 43 6   Download

 • Bài giảng Kế toán công: Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, tài sản cố định cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán tiền đang chuyển; Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p ganuongmuoixa 13-08-2021 50 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của Luận án nhằm tìm ra lời giải cho bài toán điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến bằng phương pháp số. Hệ này được đặc trưng bằng quá trình gia nhiệt một phía trong lò điện trở đối với vật dầy. Trong đó quan tâm nhất tới tính phi tuyến (thay đổi) của hệ số truyền tĩnh k của lò điện trở. Ngoài ra còn quan tâm tới trường hợp thời gian trễ là lớn đáng kể so với hằng số thời gian (T) của lò.

  pdf162p novemberer 07-07-2021 13 1   Download

 • Để theo dõi tình trạng vật tư, hàng hóa nhập, xuất, tồn hàng kỳ, kế toán phải lập Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Bảng tổng hợp vật tư nhập xuất tồn được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây.

  xls15p zhoujielunn 19-05-2021 36 2   Download

 • Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 22 1   Download

 • Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 17 0   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và vật tư hàng hoá; Kế toán TSCĐ, XDCB và đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị HCSN; Báo cáo tài chính; Ứng dụng kế toán hành chính sự nghiệp trên phần mềm kế toán.

  doc223p calliope09 20-05-2021 68 11   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 7 chương, cung cấp kiến thức cơ bản như: Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, vật tư và sản phẩm hàng hóa; Kế toán tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí, vốn trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu, chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh ở đơn vị hành chính sự nghiệp; Quyết toán kinh phí và hệ thống báo cáo tài chính.

  pdf346p solua999 05-05-2021 81 22   Download

 • Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số: S11-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 30 1   Download

 • Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số: 05-VT) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán vật tư hàng hóa
p_strCode=ketoanvattuhanghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2