intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả đầu tư

Xem 1-20 trên 6516 kết quả Kết quả đầu tư
 • Tài liệu tham khảo Mẫu biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại

  pdf1p meomaythongminh 02-08-2010 221 37   Download

 • Chương 3 - Thống kê kết quả đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p kexauxi7 05-11-2019 12 1   Download

 • Chương 2 - Thống kê hoạt động đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p kexauxi7 05-11-2019 19 1   Download

 • Chương 4 - Thống kê hiệu quả của đầu tư. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thống kê hoạt động đầu tư, thống kê kết quả đầu tư, thống kê hiệu quả đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p kexauxi7 05-11-2019 15 1   Download

 • Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu (gọi tắt là cơ quan/tổ chức thẩm định) về kết quả đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu...

  doc12p trannhu 14-07-2009 1756 182   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm...

  doc3p batrinh 19-08-2009 496 92   Download

 • Để xác định xem nó là một kêu gọi đầu tư hay quyết định (biện minh/khả thi), Cung cấp một cơ sở để so sánh dự án. Nó liên quan đến việc so sánh tổng chi phí dự kiến ​​của từng lựa chọn so với ​​tổng lợi ích dự kiến, để xem liệu những lợi ích có lớn hơn chi phí, và lớn hơn bao nhiêu. [1]

  pdf0p nhatro75 11-07-2012 248 72   Download

 • Đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế-xã hội và ước lượng giá trị giải trí ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. áp dụng TSA, xây dựng bảng input-output và mô hình đầu tư cho ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  pdf269p lanlan38 02-04-2013 163 40   Download

 • Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có...

  doc2p batrinh 19-08-2009 270 35   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

  pdf13p maytreo 16-07-2010 233 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 126 17   Download

 • Bằng phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu Hlv(GO), nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012 đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao và tương đối ổn định.

  pdf9p advanger 04-05-2018 38 6   Download

 • Chương 3 trình bày về kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện; tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm; khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp; hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn nền kinh tế.

  pdf103p namthangtinhlang_03 25-11-2015 62 5   Download

 • Bài viết Định hướng, giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đưa ra kết quả thực hiện đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 41 5   Download

 • Bài viết Để nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn giúp các bạn biết được kết quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

  pdf5p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 52 3   Download

 • Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế-xã hội đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong một thời kì nhất định. Để đáp ứng nhu cầu quản lý và nghiên cứu thì có thể phân loại hiệu quả đầu tư theo các tiêu thức được chia sẻ trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p lanwangji 27-02-2020 32 0   Download

 • Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư trải qua ba giai đoạn:  Chuẩn bị đầu tư  Thực hiện đầu tư  Vận hành các kết quả đầu tư Nội dung các bước công việc ở mỗi giai đoạn của các dự án không giống nhau, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư (sản xuất kinh doanh hay kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp…), vào tính chất tái sản xuất (đầu tư chiều rộng hay chiều sâu), đầu tư dài hạn hay ngắn hạn… Trong tất cả các loại...

  pdf18p kemoc3 11-06-2011 905 343   Download

 • 1. Khái niệm về đầu tư: Hiện nay có nhiều định nghĩa về đầu tư nhưng một định nghó tổng quỏt nhất là: đầu tư là việc sư dụng các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đó bỏ ra để thu được các kết quả đó.Các nguồn lực đó có thể là tài chính, tài nguyên thiên nhiên,sức lao động và trí tuệ.Các nguồn lực này được sử dụng một cách hợp lý...

  pdf29p minhthanh 10-07-2009 227 98   Download

 • Trong dài hạn, một nhà đầu tư bình thường sẽ đạt kết quả đầu tư như mức trung bình của thị trường, do đó, giảm thiểu chi phí đầu tư sẽ tốt hơn là nỗ lực vượt lên mức trung bình của thị trường

  ppt16p trinhnk 20-07-2010 226 67   Download

 • (NB) Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.

  pdf185p four_12 20-03-2014 137 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết quả đầu tư
p_strCode=ketquadautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2