intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái quát kinh doanh quốc tế

Xem 1-20 trên 308 kết quả Khái quát kinh doanh quốc tế
 • Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến học viên mục tiêu môn học; khái quát chương trình môn học; tài liệu tham khảo dành cho môn học; phương pháp đánh giá kết quả học phần theo quá trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p charaznable 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài viết phân tích khái quát về năng lực cạnh tranh của ngành hàng mía đường Việt Nam và đề xuất một số biện pháp cải thiện như là một minh chứng cho sự cần thiết tăng cường năng lực kinh doanh cho các ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết nêu lên cách hiểu về kinh tế tư nhân. Khái quát một số cột mốc quan trọng trong quá trình nhận thức và hoàn thiện cơ sở pháp lý của phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6-2017) về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, những cũng vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về đầu tư ra nước ngoài và hình thức đầu tư ra nước ngoài, đề tài đánh giá khái quát thực trạng các quy định pháp luật của Việt Nam về hình thức đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam trong sự so sánh với các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, quy định pháp luật của Trung Quốc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài và một số điều ước quốc tế liên quan như Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về quan hệ thương mại;...

  pdf114p badbuddy07 11-03-2022 8 1   Download

 • "Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1" có nội dung trình bày khái quát về thanh toán và tín dụng quốc tế; quan hệ giữa thanh toán quốc tế với các hoạt động kinh doanh quốc tế; điều kiện thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p chenlinong_0310 23-02-2022 8 2   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát về cơ chế hoạt động, đối tượng phát hành, loại hình phát hành và một số loại trái phiếu quốc tế tiêu biểu, phân tích mối quan hệ giữa phát hành trái phiếu quốc tế với phát hành trái phiếu trong nội bộ quốc gia, đề cập tới các yếu tố điều kiện quan trọng quyết định sự thành công của thị trường trái phiếu quốc tế và đưa ra những bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam.

  pdf16p trollhunters 10-01-2022 20 5   Download

 • Trên cơ sở khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng sự phát triển thị trường bán lẻ của TP.HCM trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cả mặt tích cực và những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở TP.HCM theo hướng tăng cường khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp bán lẻ, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trên thị trường bán lẻ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf119p guitaracoustic02 08-12-2021 14 4   Download

 • Bài báo "Sử dụng chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) để đánh giá mức độ đổi mới sáng tạo của một quốc gia" trình bày khái quát về chỉ số đổi mới toàn cầu và việc sử dụng chỉ số này để đánh giá mức độ đổi mới, sáng tạo của một quốc gia. Bài báo trình bày việc đánh giá đối với Việt Nam và từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với việc sử dụng chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf20p huyetthienthan 23-11-2021 29 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm nổi bật của bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam, khái quát bức tranh FDI vào Việt Nam trong những năm 2018 - 2020, từ đó rút ra những nhận xét và đề xuất một số kiến nghị nhằm tiếp tục thu hút hơn nữa FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf13p visteveballmer 06-11-2021 24 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm khái quát hóa những vấn đề lý luận về công tác kế toán nói chung, và công tác kế toán trong các đơn vị dự toán quân đội nói riêng; phân tích những khái niệm về công tác kế toán, nêu lên thực trạng của công tác kế toán trong các đơn vị dự toán quân đội hiện nay, đánh giá hiệu quả phân tích những ưu nhược điểm của công tác kế toán, những chính sách quan điểm của nhà nước ảnh hưởng đến công tác kế toán quân đội. Từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.

  pdf92p closefriend07 05-11-2021 5 1   Download

 • Đề tài cung cấp những thông tin lý luận về vốn, vai trò của vốn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc gia nói chung, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp; khái quát đặc điểm của ngành xây dựng, đánh giá thực trạng nhu cầu về vốn và khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và dự báo nhu cầu vốn của ngành xây dựng Thành phố đến năm 2010-2020,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p closefriend07 05-11-2021 32 0   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Khái quát về kinh doanh đặt cược bóng đá và nội dung thẩm định dự án đầu tư. Chương 2: Thực trạng kinh doanh cá cược, dự thưởng tại Việt Nam - Sơ lược về kinh doanh dự thưởng bóng đá tại một số quốc gia và nhu cầu đặt cược bóng đá tại Việt Nam. Chương 3: Xây dựng, phân tích hiệu quả kinh tế của dự án và các kiến nghị - giải pháp nhằm triển khai dự án.

  pdf127p tomjerry002 29-10-2021 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phản ánh được thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Vận Tải Quốc Tế Nhật Việt Đánh giá được ưu, nhược điểm của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Vận Tải Quốc Tế Nhật Việt.

  pdf140p thanhthuong999 04-10-2021 2 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khái quát tình hình của ngành dịch vụ hàng hải Việt Nam trước quá trình hội nhập quốc tế và ảnh hưởng của việc gia nhập WTO. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Đại lý Hàng hải Việt Nam; những thuận lợi và khó khăn của Đại lý Hàng hải Việt Nam trước quá trình hội nhập và tự do thương mại ngành dịch vụ hàng hải.

  pdf80p tomjerry002 29-10-2021 11 0   Download

 • Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là nhằm đưa ra những giải pháp chiến lược phát triển cho Công ty 59 trong bối cảnh khu vưc hoá, toàn cầu hóa và sự chuyển đổi gần như hoàn toàn nền kinh tế từ quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ kết quả thu được có thể khái quát chung cho các doanh nghiệp trong Bộ Tổng Tham mưu và rộng hơn là các doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

  pdf93p closefriend05 24-10-2021 3 0   Download

 • Đề tài tập trung phân tích khái quát thực trạng hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga và xu thế quốc tế, bối cảnh mỗi nước, đánh giá triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga sau khi Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực, đưa ra một số đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p viuchinaga2711 21-10-2021 12 1   Download

 • Bài viết khái quát một số nét về TMĐT; phân tích tiềm năng và thách thức phát triển TMĐT ở Việt Nam; xu hướng phát triển TMĐT ở thế giới và ở Việt Nam; phân tích các khuyến nghị với Nhà nước, đề xuất giải pháp đối với DN để phát triển TMĐT ở Việt Nam… từ đó đưa ra kết luận. Tác giả kế thừa một số luận điểm phù hợp của các bài viết trước, đồng thời phát hiện và phân tích một số vấn đề mới về TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p viuchinaga2711 21-10-2021 38 4   Download

 • Thông qua tìm hiểu về quy trình kiểm toán các ước tính kế toán của Công ty, kết hợp với việc tìm hiểu các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế, các quy định, thông tư hướng dẫn của BCTC, cộng với sự hiểu biết của bản thân, khóa luận tốt nghiệp được thực hiện nhằm mục đích khái quát việc thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện, từ đó tiến hành phân tích và đưa ra một số ý kiến nhận xét cũng như là giải pháp hoàn thiện.

  pdf114p closefriend01 01-10-2021 13 2   Download

 • Đề tài đã khái quát, tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH PP Liên Kết Quốc Tế; đánh giá những ưu,nhược điểm về công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH PP Liên Kết Quốc Tế.

  pdf121p closefriend01 01-10-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 Tổng quan về marketing với mục tiêu nghiên cứu là giới thiệu khái quát về marketing và tìm hiểu những khái niệm nền tảng của marketing; Xem xét quy trình marketing và những ứng dụng quản trị marketing trong hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p tomcangnuongphomai 08-09-2021 50 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái quát kinh doanh quốc tế
p_strCode=khaiquatkinhdoanhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2