intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học kinh tế

Xem 1-20 trên 18282 kết quả Khoa học kinh tế
 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số" được biên soạn với các nội dung sau: Các đại lượng đo lường xu hướng tập trung; Các đại lượng đo lường độ phân tán; Các đại lượng đo lường hình dáng phân phối và phát hiện giá trị bất thường; Biểu đồ hình hộp; Thực hành phân tích dữ liệu bang thống kê mô tả với Excel/ SPSS. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf45p kimphuong59 01-02-2023 9 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê về tham số tổng thể" nhằm giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản về phân phối của hai đại lượng chính của mẫu là trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Hiểu ý nghĩa của hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn trong việc điều chỉnh độ lệch chuẩn của trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Nắm được các khái niệm: Khoảng tin cậy, độ tin cậy, mức ý nghĩa alpha, và mối liên hệ giữa tham số mẫu và tham số tổng thể;...

  pdf86p kimphuong59 01-02-2023 8 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - Phân tích phương sai" được biên soạn với các nội dung sau: Tổng quan về phân tích phương sai; Phân tích phương sai một yếu tố; Phân tích phương sai hai yếu tố; Thực hành phân tích dữ liệu bằng phân tích ANOVA với Excel/SPSS. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 6 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - Giới thiệu về thống kê" được biên soạn với các nội dung sau: Khái niệm và nguồn gốc của thống kê; Các phương pháp nghiên cứu thống kê; Vai trò của thống kê trong kinh tế và xã hội. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf24p kimphuong59 01-02-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - Dữ liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh" được biên soạn với các nội dung sau: Khái niệm và phân loại dữ liệu; Các chỉ tiêu thống kê cơ bản trong kinh tế và quản trị doanh nghiệp; Các phương pháp thu thập dữ liệu; Các phương pháp thu thập dữ liệu; Phương pháp điều tra dữ liệu sơ cấp; Sai số trong điều tra thống kê. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 10 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - Trực quan hoá dữ liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh" được biên soạn với các nội dung sau: Trực quan hoá dữ liệu định tính; Trực quan hoá dữ liệu định lượng; Trực quan hoá dữ liệu cho hai biến nghiên cứu; Biểu đồ Pareto; Kỹ thuật trực quan hoá dữ liệu trên Excel. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - Kiểm định phi tham số" được biên soạn với các nội dung sau: Giới thiệu chung về kiểm phi tham số; Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung vị một tổng thể; Kiểm định tổng hạng Wilcoxon cho trung bình hai mẫu độc lập; Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon cho mẫu cặp;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf32p kimphuong59 01-02-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - Hồi quy và tương quan" được biên soạn với các nội dung sau: Làm quen với hồi quy; Mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến; Tương quan tuyến tính; Tương quan giữa các biến định tính; Hồi quy tuyến tính đa biến; Hồi quy với biến định tính; Hồi quy phi tuyến; Thực hành phân tích dữ liệu bằng hồi quy tuyến tính với Excel/SPSS. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf90p kimphuong59 01-02-2023 8 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương mở đầu" được biên soạn với nội dung giới thiệu học phần và phương pháp học kết hợp; Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thu thập dữ liệu, phân tích thống kê mô tả, phân tích thống kê suy diễn, dự báo dựa trên số liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf12p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp marketing cho sản phẩm sữa tươi Long Thành tại Đà Nẵng" nghiên cứu cơ sở khoa học và điều tra thực tế nhằm đề xuất giải pháp Marketing cho sữa tươi Long Thành tại thị trường Đà Nẵng và một số kiến nghị chung cho công ty.

  pdf113p runthenight06 31-01-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu chung của luận án "Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030" là đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

  pdf243p baphap06 31-01-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Angola" nghiên cứu hướng đến việc đánh giá về thực trạng hợp tác y tế giữa 2 quốc gia trên các lĩnh vực như: trao đổi chuyên gia, hỗ trợ trang thiết bị y tế và hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Angola trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p phuong62310 31-01-2023 1 1   Download

 • Đánh giá đa dạng sinh học ở Việt Nam – Phân tích tác động từ một số lĩnh vực kinh tế với mục tiêu nhằm phân tích các tác nhân, áp lực gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam bằng các phương pháp và công cụ đánh giá khoa học, giúp nhận diện một cách rõ ràng các áp lực của các ngành kinh tế đối với đa dạng sinh học; Xác định được hai ngành kinh tế có tác động đáng kể tới suy giảm đa dạng sinh học và phân tích những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học gây ra bởi các ngành này.

  pdf73p baphap06 31-01-2023 1 1   Download

 • Việc sử dụng enzyme trong sản xuất và đời sống ngày càng đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và thực tế cho thấy chế phẩm enzyme đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước đã mang lại lợi ích kinh tế khá lớn, đặc biệt các enzyme có khả năng phân hủy các hợp chất thơm đa vòng. Cùng tham khảo bài viết "Phân lập và tuyển chọn các chủng Aspergillus có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase" sau đây để nắm rõ hơn về enzyme laccase.

  pdf39p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy kiểm tra tính chất cơ lý cao su và các vật liệu polyme dùng trong các công trình giao thông thay thế nhập ngoại”, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Đo lường (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải) đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy kiểm tra tính chất cơ lý cao su và các loại vật liệu polyme. Kết quả này không chỉ đóng góp thiết thực vào hoạt động của ngành giao thông vận tải mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều ngành khác.

  pdf2p phuong62310 31-01-2023 1 0   Download

 • Khai thác hải sản là một ngành mũi nhọn của kinh tế biển nước ta. Tuy nhiên trên thực tế, các công nghệ khai thác hải sản ở nước ta phần lớn đều lạc hậu, mang nặng tính thủ công. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ ngư dân hoạt động trong lĩnh vực này có nhu cầu đổi mới công nghệ để tăng năng suất, sản lượng khai thác nhưng lại thiếu nguồn thông tin để thực hiện.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Phong cách lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới" hệ thống hóa cơ sở lý luận về lãnh đạo và phong cách lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước, phân tích kinh nghiệm quốc tế về nghiên cứu phong cách lãnh đạo làm cơ sở cho việc nhận thức và hình thành phong cách lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 1 0   Download

 • Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị cao. Đây cũng là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và các mô hình kinh tế truyền thống đang dần bão hoà. Kinh tế số không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn khiến cho các nền kinh tế thay đổi phương thức sản xuất và cấu trúc.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng quy định pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay" giới thiệu khái quát hệ thống pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam. Sau khi phân tích những điểm hạn chế trong quy định pháp luật về phân cấp hiện hành và thống kê một số quốc gia có ban hành đạo luật về phân cấp, tác giả đã đưa ra một số đề xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế ở Việt Nam.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Sáng chế là một dạng tài sản vô hình (Intangible asset), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế, tài sản vô hình là thuật ngữ dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (Non-physical resources) và có giá trị cho người sở hữu nó.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học kinh tế
p_strCode=khoahockinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2