intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoảng cách giàu nghèo

Xem 1-20 trên 45 kết quả Khoảng cách giàu nghèo
 • Bài viết Tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ trình bày kết quả nghiên cứu bằng cách kết hợp phương pháp phân tích định tính và định lượng. Phương pháp này dựa trên cơ sở áp dụng các phương pháp đã áp dụng trong kinh tế mà được khởi đầu bởi Kuznets (1955).

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp rút ngắn khoảng cách giàu nghèo" tập trung vào phân tích thực trạng nghèo, khoảng cách phân hóa giàu nghèo và phân tầng xã hội; từ đó đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô để giảm nghèo và giảm phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 9 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích sự khác biệt giữa các hộ nông dân nghèo và giàu khu vực TGLX, xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến việc tăng chi tiêu của các hộ nông dân nghèo, từ đó giúp cho chính quyền có giải pháp phù hợp để xóa đói giảm nghèo rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở vùng nghiên cứu.

  pdf85p destinedtoloveyou 10-08-2021 23 5   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn và nghiên cứu đánh giá thực trạng những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu góp phần giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững của huyện Hiệp Đức trong giai đoạn hiện nay và có thể nhân rộng thực hiện cho một số địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các xã trong huyện, giữa các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  pdf113p sonhalenh10 16-04-2021 31 3   Download

 • Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới đất nước và phát triển kinh tế thị trường, phân tầng xã hội (PTXH) nổi lên như một vấn đề thời sự cấp bách. Có thể nhận thấy rất rõ sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư tăng nhanh; khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng miền có xu hướng ngày một nới rộng.

  pdf9p tamynhan9 02-12-2020 93 4   Download

 • Bài viết vận dụng mô hình cân bằng tổng thể động (DCGE) với dữ liệu Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam năm 2012 (VSAM2012) mô phỏng tác động của giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình trong VJEPA đến nền kinh tế Việt Nam. Kết quả mô phỏng cho thấy, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo VJEPA làm cho nền kinh tế tăng trưởng dương trong dài hạn, gia tăng phúc lợi hộ gia đình và giảm khoảng cách giàu nghèo; trong đó, nhóm ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ngành da giày, sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng.

  pdf6p kequaidan8 03-11-2020 65 6   Download

 • Phát triển quốc gia bền vững luôn là mục tiêu của Đảng và Chính phủ hướng tới. Thực tế cho thấy, những thành tựu nổi bật về phương diện kinh tế đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình nhưng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng vẫn là những thách thức.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 28 1   Download

 • Trong xu hướng hiện nay, tài chính toàn diện (TCTD) được coi là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, từ đó giảm bớt tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo, giữa người dân ở nông thôn và thành thị ngày càng gia tăng. Dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (Worldbank- WB) công bố trong các năm 2011, 2014 và 2017, nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển TCTD ở Việt Nam, cho thấy vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực.

  pdf11p 035522894 04-04-2020 67 2   Download

 • Sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia và các nhóm dân tộc là một đặc điểm nổi bật trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, không chỉ khoảng cách giàu nghèo chưa được giải quyết, mà tình hình phức tạp do sự phân tầng xã hội với các vấn đề xã hội khác tạo ra nguy cơ xung đột xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Phát triển xã hội ổn định là một yêu cầu cho bất kỳ quốc gia nào. Nhưng duy trì sự ổn định xã hội để phát triển đòi hỏi các giải pháp khác nhau, bao gồm an sinh xã hội là một yếu tố quan trọng.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 58 6   Download

 • Bài viết phân tích các tác giả trong những vấn đề phát triển môi trường, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, giàu có, nghèo đói , khoa học công nghệ, khoảng cách thái độ và cách ứng xử của cộng đồng...

  pdf7p chauchaungayxua 15-10-2019 19 0   Download

 • Bài viết trình bày những vấn đề nảy sinh và tồn tại trong lý luận và thực tiễn của giáo dục ở nhiều nước khác nhau thông qua các vấn đề: yêu cầu phổ cập giáo dục trong một thế giới có khoảng cách ngày càng lớn giữa các nước giàu và nghèo, người giàu và người nghèo; vấn đề tư nhân hóa giáo dục; mối quan hệ giữa dân tộc, bản sắc dân tộc và toàn cầu hóa trong giáo dục; cân bằng sự giáo dục khoa học tự nhiên – kỹ thuật và khoa học xã hội – nhân văn.

  pdf8p angicungduoc 09-10-2019 37 3   Download

 • Bài viết với nội dung chênh lệch về thu nhập lên với khoảng cách doãng rộng; chênh lệch về mức sống, sự hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tỷ lệ nghèo tập trung chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xã và sự làm giàu không chính đánh nổi lên rõ rệt.

  pdf7p kequaidan 09-10-2019 40 3   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Cuộc cách mạng này tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải, dệt may… cho đến doanh nghiệp và các địa phương.

  pdf6p kethamoi 01-10-2019 95 4   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk, luận văn đề xuất một số giải pháp để đổi mới quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

  pdf106p anhinhduyet000 01-07-2019 108 26   Download

 • Thuế thu nhập cá nhân được ban hành, áp dụng nhằm góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính tài liệu thuế và hạn chế sự gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf61p thuongdanguyetan10 09-03-2019 53 4   Download

 • Bài viết còn tìm thấy bằng chứng thống kê về sự hội tụ beta tuyệt đối trong thu nhập GDP bình quân đầu người giữa các địa phương. Tỷ lệ hội tụ beta tuyệt đối tìm được là 7,13%. Với tốc độ hội tụ này, khoảng thời gian cần thiết để giảm được một nửa khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương là 10 năm.

  pdf10p sieunhansoibac5 18-04-2018 69 3   Download

 • Bài viết Việt Nam - Nhìn lại vấn đề chênh lệch giàu nghèo trong 10 năm qua chứng minh được rằng sự chênh lệch giàu nghèo trong 10 năm qua đang có dấu hiệu gia tăng; từ đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 58 2   Download

 • Giảm khoảng cách giàu nghèo là một mục tiêu cơ bản trong hoạt động chi tiêu ngân sách của chính phủ các nước. Tuy nhiên, giảm đến đâu là tối ưu cho lợi ích tổng thể còn là vấn đề gây lúng túng trong việc hoạch định chính sách đầu tư phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf7p dienham63 10-12-2015 52 1   Download

 • Trong thời gian vừa qua, thực hiện chính sách mở cửa kinh tế theo định hướng XHCN, Việt Nam đã có những bước tăng trưởng cao trong việc phát triển nền kinh tế cả vĩ mô và vi mô, tuy nhiên đi đôi với thành tựu đó, phát sinh mặt trái của tăng trưởng nóng là gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ người nghèo và có thu nhập thấp ngày càng lớn trong xã hội,

  pdf16p chaen_12 09-12-2013 105 21   Download

 • Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người. Mặt khác, sự phân hóa giàu nghèo và giải quyết thế nào để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo cũng là một thách thức to lớn đối với chính quyền Putin, mặc dù không phải bây giờ vấn đề này mới được đặt ra. Số liệu thống kê cho thấy, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, giữa các vùng miền ở nước Nga là rất lớn....

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 146 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoảng cách giàu nghèo
p_strCode=khoangcachgiaungheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2