intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoảng cách giàu nghèo

Xem 1-20 trên 39 kết quả Khoảng cách giàu nghèo
 • Giảm khoảng cách giàu nghèo là một mục tiêu cơ bản trong hoạt động chi tiêu ngân sách của chính phủ các nước. Tuy nhiên, giảm đến đâu là tối ưu cho lợi ích tổng thể còn là vấn đề gây lúng túng trong việc hoạch định chính sách đầu tư phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf7p dienham63 10-12-2015 25 1   Download

 • Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong cảnh đói nghèo, kể cả nước có thu nhập cao nhất thế giới vẫn có một tỷ lệ dân số sống trong tình trạng nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ người nghèo ở mỗi nước cũng khác nhau, đối với nước giàu thì tỷ lệ đói nghèo nhỏ hơn các nước kém phát triển song khoảng cách giàu nghèo lại...

  pdf91p inspiron1212 04-12-2012 151 60   Download

 • Bài viết Việt Nam - Nhìn lại vấn đề chênh lệch giàu nghèo trong 10 năm qua chứng minh được rằng sự chênh lệch giàu nghèo trong 10 năm qua đang có dấu hiệu gia tăng; từ đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 28 0   Download

 • Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người đang sống trong cảnh đói nghèo, kể cả nước có thu nhập cao nhất thế giới vẫn có một tỷ lệ dân số sống trong tình trạng nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ người nghèo ở mỗi nước cũng khác nhau, đối với nước giàu thì tỷ lệ đói nghèo nhỏ hơn các nước kém phát triển song khoảng cách giàu nghèo lại lớn...

  pdf95p buiduong_1 19-12-2012 328 117   Download

 • An sinh xã hội là một trong những chính sách cốt lõi của mỗi quốc gia bên cạnh các chính sách về kinh tế - xã hội. Hiện nay, an sinh xã hội đăng được nghiên cứu dưới nhiều cấp độ khác nhau cới các cách tiếp cận khác nhau. Ở Việt Nam, an sinh xã hội với trụ cột cơ bản là bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước ta, đã được thực hiện nay từ khi thành lập nước Việt nam dân chủ cộng hòa...

  doc22p ngoctrang08091992 10-08-2012 150 59   Download

 • Hà Nội là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - khoa học kỹ thuật của cả nước. Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, Hà Nội cũng đang đứng trước những thách thức to lớn, nhất là trong thực hiện giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, làm tăng khoảng cách giàu nghèo và số lượng các nhóm yếu thế. Tất cả những vấn đề đó đặt ra cho Thủ đô nhiệm vụ rất nặng nề là phải giảm nghèo bền vững...

  pdf8p mrdpro 08-10-2011 203 37   Download

 • Hà Nội là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - khoa học kỹ thuật của cả nước. Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, Hà Nội cũng đang đứng trước những thách thức to lớn, nhất là trong thực hiện giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, làm tăng khoảng cách giàu nghèo và

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 86 18   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk, luận văn đề xuất một số giải pháp để đổi mới quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

  pdf106p anhinhduyet000 01-07-2019 65 15   Download

 • Sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia và các nhóm dân tộc là một đặc điểm nổi bật trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, không chỉ khoảng cách giàu nghèo chưa được giải quyết, mà tình hình phức tạp do sự phân tầng xã hội với các vấn đề xã hội khác tạo ra nguy cơ xung đột xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Phát triển xã hội ổn định là một yêu cầu cho bất kỳ quốc gia nào. Nhưng duy trì sự ổn định xã hội để phát triển đòi hỏi các giải pháp khác nhau, bao gồm an sinh xã hội là một yếu tố quan trọng.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 21 5   Download

 • Bài viết với nội dung chênh lệch về thu nhập lên với khoảng cách doãng rộng; chênh lệch về mức sống, sự hưởng thụ và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tỷ lệ nghèo tập trung chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xã và sự làm giàu không chính đánh nổi lên rõ rệt.

  pdf7p kequaidan 09-10-2019 9 0   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt từ 7- 8%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chính trị được giữ vững và ổn định. Lĩnh vực XĐGN cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật và được Liên hợp quốc đánh giá cao. Tuy vậy, mặt trái của sự phát triển cũng ngày càng bức xúc, như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng; sự tụt hậu ngày càng lớn giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa miền núi và đồng...

  doc92p nhaquantritaiba 15-06-2011 481 256   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản" được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện.

  pdf80p conthancon 04-07-2011 593 240   Download

 • Tóm tắt: ở n-ớc ta khi chuyển sang nền kinh tế thị tr-ờng thì phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên rõ nét, sâu sắc và phổ biến. Khoảng cách chênh lệch giữa nhóm giàu với nhóm nghèo nh- là yếu tố phản ánh sự phân phối công bằng hay không công bằng, thúc đẩy hay cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội ở n-ớc ta. Do vậy, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định cần phải có những giải pháp vĩ mô và nguyên tắc...

  pdf7p thulanh1 05-09-2011 111 36   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Cuộc cách mạng này tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải, dệt may… cho đến doanh nghiệp và các địa phương.

  pdf6p kethamoi 01-10-2019 22 3   Download

 • Nghèo đói hiện đang là vấn đề xã hội bức xúc, là sự thách thức, cản trở lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, khu vực và toàn bộ nền văn minh nhân loại. Chính vì vậy, trong những năm gần đây nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã quan tâm tìm các giải pháp nhằm hạn chế nghèo đói và giảm dần khoảng cách phân hoá giàu, nghèo trên phạm vi toàn thế giới.

  doc17p pri_dethuong 08-01-2011 73 185   Download

 • Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua và cả trong giai đoạn sắp tới. Sau hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được các thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên cũng còn phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Trong đó có vấn đề nghèo đói và sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra sâu sắc với khoảng cách

  pdf107p matbuon_266 17-07-2012 207 46   Download

 • Nghèo đói hiện đang là vấn đề xó hội bức xúc, là sự thách thức, cản trở lớn đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, khu vực và toàn bộ nền văn minh nhân loại. Chính vỡ vậy, trong những năm gần đây nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đó quan tõm tỡm cỏc giải phỏp nhằm hạn chế nghèo đói và giảm dần khoảng cách phân hoá giàu, nghèo trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam, XĐGN được coi là mục tiêu xuyên suốt trong quá trỡnh phỏt triển...

  pdf124p inspiron1212 04-12-2012 143 45   Download

 • Báo cáo "Nhận diện và giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý đất đai của Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Đan Mạch và Thụy Điển thực hiện đã được công bố ngày 19/1. Tại đây, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho rằng, tham nhũng liên quan đến đất đai đang là một thách thức của Việt Nam làm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội càng lớn. Theo ông, nguyên nhân làm nảy sinh tham nhũng chủ yếu là độc quyền ra quyết định của một số tỉnh và...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 112 35   Download

 • Trong thời gian vừa qua, thực hiện chính sách mở cửa kinh tế theo định hướng XHCN, Việt Nam đã có những bước tăng trưởng cao trong việc phát triển nền kinh tế cả vĩ mô và vi mô, tuy nhiên đi đôi với thành tựu đó, phát sinh mặt trái của tăng trưởng nóng là gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tỷ lệ người nghèo và có thu nhập thấp ngày càng lớn trong xã hội,

  pdf16p chaen_12 09-12-2013 69 20   Download

 • Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người. Mặt khác, sự phân hóa giàu nghèo và giải quyết thế nào để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo cũng là một thách thức to lớn đối với chính quyền Putin, mặc dù không phải bây giờ vấn đề này mới được đặt ra. Số liệu thống kê cho thấy, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, giữa các vùng miền ở nước Nga là rất lớn....

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 113 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoảng cách giàu nghèo
p_strCode=khoangcachgiaungheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2