intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khuyến khích đầu tư

Xem 1-20 trên 837 kết quả Khuyến khích đầu tư
 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8.2 cung cấp cho người học những kiến thức như Chính sách khuyến khích đầu tư; Chính sách thương mại; Bất ổn chính trị và tháo chạy vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt16p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Dạy con trước tuổi lên 3: Phương pháp giáo dục của Montessori" bắt đầu bằng việc mô tả giai đoạn khi trẻ mới sinh ra và cách họ tiếp nhận thế giới xung quanh. Montessori tôn trọng sự tự lập của trẻ và khuyến khích việc không trói buộc chúng. Bà cũng giải thích về sự phát triển của trẻ từ góc độ vật lý và tinh thần, cũng như cách bồi dưỡng các năng lực như ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tiếp tục đón đọc phần 2 của cuốn sách!

  pdf152p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 7 1   Download

 • Bài viết "Tạo động lực cho đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam" nghiên cứu và đề xuất các biện pháp, giải pháp mà các trường đại học cần quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý và điều hành chất lượng; lương, động lực giữ chân đội ngũ giảng viên và khuyến khích họ đóng góp vào sự phát triển của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 2 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Chỉ đạo đổi mới việc ứng dụng làm đồ dùng đồ chơi tự tạo theo phương pháp giáo dục Montessori vào giảng dạy tại Trường Mầm non Hoa Mai" với mục tiêu khuyến khích tính độc lập, tìm tòi, sáng tạo của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt thể chất và tinh thần; đồng thời giúp nhà trường hạn chế kinh phí đầu tư thiết bị, đồ chơi khi ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại.

  doc27p kimphuong1131 03-10-2023 17 5   Download

 • Nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Định" tiến hành điều tra 185 nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Từ các dữ liệu thu thập được đánh giá được mức độ tác động của các nhân tố đến thu hút đầu tư vào KCN.

  pdf9p kimphuong1128 20-09-2023 9 7   Download

 • Bài viết "Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ cao đối với Việt Nam" đề xuất bốn nhóm giải pháp là tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh của các nhà đầu tư, khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư công nghệ cao, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư quảng bá hình ảnh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư công nghệ cao.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 9 3   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của giao dịch khối ngoại tới thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và các chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu cho rằng việc khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam là cần thiết, tuy nhiên, cần có các quy định chặt chẽ hơn để giảm thiểu hành vi thao túng thị trường của nhà đầu tư nước ngoài.

  pdf14p viintuit 06-09-2023 9 4   Download

 • Trên cơ sở tham khảo xu hướng cải cách thuế ở các nước theo hướng tạo ra nguồn thu bền vững, bài viết "Cải cách thuế theo hướng bền vững ở các nước và khuyến nghị với Việt Nam" đề xuất các khuyến nghị đối với quá trình cải cách thuế ở Việt Nam trong thời gian tới. Song song với cải cách chính sách thuế theo hướng mở rộng đối tượng chịu thuế và khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ thuế nội địa trong ngắn hạn, bồi dưỡng nguồn thu đảm bảo tính bền vững trong dài hạn thông qua việc khuyến khích đầu tư như thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf10p tethientran 27-07-2023 4 3   Download

 • Đề án "Nâng cao năng lực thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đảm bảo cho phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm tiếp tục khuyến khích thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng, thông qua hoạt động đầu tư có tổ chức, chuyên nghiệp, giá trị đầu tư lớn và cam kết gắn bó lâu dài với thị trường chứng khoán Việt Nam từ đó nâng cao tính ổn định cho thị trường chứng khoán; quản lý vốn ổn định, bền vững tránh những tình huống bất ngờ hậu quả từ các biến động tiêu cực của vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

  pdf8p tethientran 27-07-2023 11 6   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của phân cấp tài khóa lên sự hội tụ thu nhập tại Việt Nam cung cấp thêm bằng chứng về tác động của phân cấp tài khóa đến hội tụ thu nhập thông qua cơ chế trực tiếp và gián tiếp cho trường hợp Việt Nam; Giải thích sự ảnh hưởng của phân cấp tài khóa lên sự hội tụ thu nhập với ý tưởng rằng chính sách có tác động “lan tỏa” từ các nước/khu vực/tỉnh đi đầu về năng suất sang các nước/vùng/tỉnh khác dẫn đến giảm dần các chênh lệch về các yếu tố giá cả, lợi nhuận và từ đó dẫn đến hội tụ thu nhập.

  pdf13p viwolverine 11-07-2023 4 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam" là hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền tác giả nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể QTG. Bảo vệ tốt quyền lợi của chủ thể quyền tác giả là động lực khiến các tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ, cơ sở vật chất, tài chính vào hoạt động nghiên cứu sáng tạo. Từ đó, khuyến khích sự phát triển của xã hội.

  pdf46p phuong7659 06-07-2023 7 4   Download

 • Luận văn "Phát triển dịch vụ BIDV Smart Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ" nghiên cứu vận dụng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ smart banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Phú Mỹ và mức độ tác động của các nhân tố này đến hành vi sử dụng. từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Smart banking của BIDV chi nhánh Phúc Mỹ.

  pdf113p besfriend09 20-06-2023 8 3   Download

 • Bài viết đề cập chủ trương của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) giai đoạn 2016-2020. Những chủ trương, chính sách hợp lí, kịp thời của Thành phố (TP) đã khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị.

  pdf12p vinebula 02-06-2023 6 4   Download

 • Bài viết Cơ hội việc làm gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam tập trung làm rõ một số vấn đề về cơ hội việc làm gắn với NLTT trên cơ sở tư liệu của các tổ chức trong và ngoài nước; theo đó, để mở rộng các loại hình việc làm và nâng cao khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm mới đòi hỏi Nhà nước phải có các chính sách phát triển mang tính tổng thể, ưu tiên các công cụ khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị sản phẩm, kết hợp với phát triển nguồn nhân lực có tính chủ động, phù hợp với năng lực của từng ngành và lãnh thổ.

  pdf8p vinebula 02-06-2023 8 6   Download

 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN), đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã được ban hành, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể, bảo đảm cân bằng lợi ích quốc gia và sự tương thích với các điều ước quốc tế.

  pdf4p chieuchieu03 25-04-2023 7 5   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp hướng đến kinh tế tuần hoàn cho một số doanh nghiệp Ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội" đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành dệt may bao gồm truyền thông, phổ biến kiến thức về kinh tế tuần hoàn, đảm bảo cân đối cung cầu và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp thân thiện với môi trường, đồng bộ của các yếu tố xung quanh sản phẩm đầu ra, bao gồm công nghệ sản xuất, thị trường tiêu thụ và hành vi của người tiêu dùng.

  pdf12p chieuchieu03 25-04-2023 14 3   Download

 • Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi nghiệp: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Văn bản luật; nghị định của chính phủ; quyết định của thủ tướng chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf296p dangnhuy09 11-04-2023 13 8   Download

 • Bài viết Vai trò của FDI trong điều chỉnh tác động của xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trình bày việc xem xét các tác động của hoạt động xuất khẩu đối với năng suất các doanh nghiệp và tác động này sẽ thay đổi như thế nào khi doanh nghiệp có sự tham gia của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

  pdf5p vilucius 15-03-2023 4 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư quốc tế - Chương 5: Chính sách đầu tư quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan chính sách đầu tư quốc tế; các chính sách chung đối với đầu tư quốc tế; các chính sách thu hút và khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài; một số chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 10 4   Download

 • Bài viết "Thực trạng hoạt động nông nghiệp tại châu Phi và tiềm năng của thị trường nông sản châu Phi" nghiên cứu, phân tích về tiềm năng và triển vọng của thị trường nông sản châu Phi cũng như thực trạng thâm nhập thị trường nông sản châu Phi của Việt Nam nhằm cung cấp cho độc giả bức tranh tổng quát về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2