intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Xem 1-20 trên 100 kết quả Kiểm tra kiểm soát nội bộ
 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

  pdf14p bautroibinhyen13 10-01-2017 110 26   Download

 • Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

  pdf16p bautroibinhyen13 10-01-2017 114 24   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khái quát thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Agribank trong thời gian tới.

  pdf10p hanh_tv22 22-03-2019 52 3   Download

 • Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả là gì? Trong một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản phải trả cho các đối tượng khác nhau và có những đặc điểm về kiểm soát nội bộ khác nhau. Tuy nhiên, kiểm soát nội bộ đối với hai khoản nợ phải trả phổ biến và thường là quan trọng đó là nợ phải trả cho người bán, các khoản vay và kiểm soát nội bộ phải trả công nhân viên.

  pdf15p six_12 14-03-2014 454 54   Download

 • Thảo luận nhóm: Quy trình kiểm soát nội bộ quy trình mua hàng – phải trả tại công ty TNHH S4 Fashion Partner trình bày tổng quan về S4 Fashion Partner, chính sách của công ty đối với quy trình mua hàng, quy trình mua hàng nợ phải trả tại công ty tnhh S4 Fashion Partner, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng nợ phải trả tại S4 Fashion Partner, một số ý kiến nhằm phát huy hiệu quả của quy trình mua hàng phải trả tại công ty tnhh S4 Fashion Partner. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc48p doatuongvihong548 28-10-2016 123 41   Download

 • Đề tài hệ thống hóa lý luận về kiểm soát nội bộ và một số vấn đề cơ bản của kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền trong doanh nghiệp, từ đó tạo tiền đề cho việc nghiên cứu thực trạng tại công ty Cổ phần Long Thọ; thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền trong công ty cổ phần Long Thọ, qua đó đưa ra đánh giá và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng tồn trữ và trả tiền tại công ty.

  pdf112p bautroibinhyen1 02-11-2016 111 29   Download

 • Chuyên đề 4 trình bày về kiểm toán nợ phải thu khách hàng. Chuyên đề này tập trung vào khoản mục nợ phải thu khách hàng, một khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính. Trong chuyên đề này, các bạn sẽ tiếp cận với những chuẩn mực kế toán liên quan, hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu và quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng.

  pdf55p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 77 19   Download

 • Bài viết giới thiệu thực trạng tổ chức kiểm tra kiểm soát nội bộ trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, yêu cầu mới của pháp luật trong kiểm tra kiểm soát nội bộ trong hệ thống Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p vovanvovan2013 13-05-2016 50 9   Download

 • Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị.

  pdf4p blackwidow123 15-06-2018 55 8   Download

 • Về lực lượng lao động: So với quy mô hoạt động của NHCT Hà Nam, thì hiện tại số lượng lao động là khá lớn, tuy nhiên những lao động này chưa đáp ứng đúng với yêu cầu của nhiệm vụ do trình độ chuyên môn thấp, trình độ nghiệp vụ non. + Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được chú trọng đúng mức: Bộ phận kiểm tra kiểm soát nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc chi nhánh thường làm công việc mang tính chất sự vụ, chưa thực sự gắn kiểm...

  pdf39p ttcao8 29-08-2011 40 3   Download

 • Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 38 4   Download

 • Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng.

  doc8p trongthuy 18-08-2009 531 112   Download

 • Điều chỉnh các khoản nợ phải trả người bán ( khai tăng hoặc khai giảm) để điều chỉnh cán cân tài chính của doanh nghiệp. Gian lận trong các nghiệp vụ mua hàng (khống, giá cả cao hơn thực tế hoặc chất lượng thấp hơn yêu cầu…) Vấn đề kiểm kê số lượng, chất lượng hàng tồn kho

  ppt9p nobita_12 16-11-2013 88 16   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Chức năng kiểm tra có nội dung trình bày khái niệm, bản chất và vai trò của kiểm tra; các hình thức và nguyên tắc kiểm tra; quá trình kiểm tra, các kỹ thuật kiểm tra, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, các biện pháp kiểm tra trong và các hình thức kiểm tra khác.

  ppt29p connhangheo91 30-06-2014 84 16   Download

 • So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán tài chính trong mối quan hệ với nghiệp vụ tài chính? Trả lời Nghiệp vụ tài chính hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là một lĩnh vực có phạm vi rất rộng, trong đó kiểm toán tài chính và kiểm toán nghiệp vụ là những nhân tố quan trọng để đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán....

  doc12p nqt268 20-03-2010 1616 832   Download

 • Quy trình & chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho - Hoá đơn (nhận từ người bán) Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS: + Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi + Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ + Ký quỹ/các nghiệp vụ tương lai - Ghi chép, báo cáo đầy đủ số dư...

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 1107 492   Download

 • Câu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán tài chính trong mối quan hệ với nghiệp vụ tài chính? Trả lời Nghiệp vụ tài chính hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là một lĩnh vực có phạm vi rất rộng, trong đó kiểm toán tài chính và kiểm toán nghiệp vụ là những nhân tố quan trọng để đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán....

  pdf0p nuocmatroi46 14-11-2011 625 263   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

  doc233p giangftb 07-05-2013 683 179   Download

 • TL : Sai. GT : Vì trong mọi trường hợp cùng với trắc nghiệm đạt yêu cầu đều phải sử dụng các trắc nghiệm độ tin cậy ( độ vững chãi). Trắc nghiệm độ tin cậy chỉ ít dần đi khi hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá cao chứ không được bỏ qua. 6.15/ Trong từng trường hợp cụ thể, kiểm tra hệ thống chỉ áp dụng 1 biện pháp cụ thể riêng rẽ phù hợp với nó nhằm giảm chi phí. TL : Sai. GT : Cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp vì...

  pdf0p meobu3 12-01-2012 390 173   Download

 • Kiểm tra là việc đo lường kết quả thực tế so sánh với tiêu chuẩn quy định nhằm phát hiện những sai lệch để điều chỉnh. Hệ thống kiểm soát nội bộ thực chất là các hoạt động biện pháp kế hoạch quan điểm, nội quy, chính sách do ban giám đốc đặt ra để đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu.

  pdf14p tae_in2 29-07-2010 604 127   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm tra kiểm soát nội bộ
p_strCode=kiemtrakiemsoatnoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2