intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức về du lịch

Xem 1-20 trên 1358 kết quả Kiến thức về du lịch
 • Giáo trình "Kế toán thương mại dịch vụ (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các định nghĩa về kế toán mua hàng, bán hàng; các đặc điểm về kế toán xuất nhập khẩu, kế toán các nghành du lịch, dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán thương mại dịch vụ (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các định nghĩa về kế toán mua hàng, bán hàng; các đặc điểm về kế toán xuất nhập khẩu, kế toán các ngành du lịch, dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Điều hành tour du lịch (Tour operation) – Cơ hội việc làm và thách thức trong quá trình hội nhập" phân tích về chức năng nhiệm vụ và thực tế công việc của nghề điều hành tour du lịch trong công ty lữ hành hiện nay, đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghề du lịch của Việt Nam nói chung và nhằm phù hợp với xu thế phát triển của hội nhập và thời đại công nghệ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Điếu La Sơn - Trung Quốc: Bài học vận dụng cho các vườn quốc gia tại Việt Nam" không đi sâu vào việc thảo luận khái niệm hoặc các nội dung liên quan đến lý luận về sự phát triển du lịch sinh thái bền vững mà tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái thành công tại một điểm cụ thể trên thế giới, từ đó giới thiệu và đề xuất các giải pháp cho các trường hợp có các điều kiện và hoàn cảnh tương đồng tại Việt Nam.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Sự du nhập của đạo Thiên Chúa Giáo vào Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX" là chuyên luận của Phó Giáo sư Nguyễn Văn Kiệm viết về mảng lịch sử đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam. Nội dung ebook phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 sự truyền bá đạo Thiên Chúa ra vùng đất ngoại từ phát kiến địa lý đến hết thế kỷ XIX, chương 2 cuộc truyền bá đạo Thiên Chúa vào Việt Nam, chương 3 truyền giáo và thực dân ở Việt Nam.

  pdf177p zizaybay1102 03-06-2024 2 1   Download

 • Bằng các dữ liệu thứ cấp thu thập được, tổng quan nghiên cứu và yêu cầu về nhiệm vụ của CEO khách sạn, bài viết "Xác định các tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn" cho rằng các tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn được hình thành từ các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo và thông qua kết quả đầu ra của hoạt động lãnh đạo của CEO. Các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn gồm: tố chất lãnh đạo, hành động lãnh đạo và kiến thức lãnh đạo.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trình độ đại học khu vực miền Trung, Tây Nguyên" tập trung phân tích các vấn đề tổng quan về nguồn nhân lực du lịch bậc đại học, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực này tại Khu vực Miền trung, Tây Nguyên và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện thành công quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 4 2   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch các địa phương dọc theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội" thu thập, xử lí thông tin trực tiếp từ các chuyến điều tra, khảo sát về thực trạng phát triển du lịch của Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, về ý kiến của cộng đồng dân cư, cũng như sự quan tâm của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đối với sự phát triển du lịch của các địa phương thuộc HLKT Lạng Sơn - Hà Nội.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trước các cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0" đưa ra cái nhìn bao quát về cơ hội và những thách thức đặt ra đối với nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tận dụng cơ hội, khắc phục và vượt qua những thách thức của Cách mạng công nghệ 4.0, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đảm bảo chất lượng sản phẩm du lịch tạo ra, vừa thích ứng với môi trường mới, vừa có khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

  pdf4p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh để hội nhập" trình bày kết quả nghiên cứu về đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần nghị quyết của thành phố. Trên cơ sở phân tích hiện trạng đào tạo, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để thực hiện việc đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng tiến trình hội nhập.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

 • Giáo trình "Quản lý chất lượng dịch vụ (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về quản lý chất lượng sản phẩm; hệ thống quản lý chất lượng; đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p gaupanda035 03-06-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Quản lý tài chính nhà hàng - khách sạn (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp; một số khái niệm kế toán cơ bản trong doanh nghiệp du lịch - khách sạn; phân tích tài chính doanh nghiệp du lịch - khách sạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tổng quan du lịch (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát về hoạt động du lịch và khách sạn; mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác – Các điều kiện để phát triển du lịch; khách sạn; ngành kinh doanh lữ hành; ngành kinh doanh ăn uống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Tổng quan du lịch (Ngành: Quản trị khách sạn - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: một số khái niệm cơ bản về du lịch; các loại hình du lịch; các điều kiện phát triển du lịch và các loại hình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Văn hóa ẩm thực (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái quát chung về các nền văn hoá,văn hoá ẩm thực lớn trên thế giới; khái quát chung về các nền văn hoá lớn trên thế giới; vai trò của văn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch; văn hoá ẩm thực quan trọng đối với du lịch Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Marketing (Ngành: Quản trị khách sạn - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Một số vấn đề cơ bản về marketing; khái niệm về marketing du lịch; nghiên cứu thị trường; chiến lược sản phẩm; chiến lược giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p gaupanda035 03-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xây dựng (Ngành: Kế toán - Cao đẳng liên thông)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Công tác kế toán ở các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh du lịch, xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư; phương pháp tính trị giá thực tế của hàng hóa nhập và xuất kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Đề cương bài giảng Nghiệp vụ thanh toán gồm có những chương sau: Chương I tỷ giá hối đoái, chương II các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong hợp đồng du lịch, chương III các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch, chương IV các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch, chương V các phương thức thanh toán trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn tập các kiến thức cơ bản về máy tính, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các hệ đếm; các khái niệm cơ bản; lịch sử phát triển của máy tính; các thành phần cơ bản của máy tính; phần mềm; các cấp chuyển đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p khanhchi2520 03-05-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế trong du lịch: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Tỷ giá hối đoái; Các điều kiện về tài chính và tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf97p gaupanda026 25-04-2024 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2