Kinh nghiệm cho marketing

Xem 1-20 trên 1007 kết quả Kinh nghiệm cho marketing
 • Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược marketing của công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nêu lý luận chung về marketing và chiến lược marketing doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ. Phân tích chiến lược marketing của công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim. Bài học kinh nghiệm từ doanh nghiệp Nguyễn Kim cho các doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam.

  pdf113p sms_12 07-05-2014 298 126   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược marketing thành công của McDonald's và bài học kinh nghiệm cho Phở 24 nhằm trình bày về cơ sở lý luận của chiến lược marketing quốc tế, chiến lược marketing thành công của McDonald's và bài học kinh nghiệm cho Phở 24.

  pdf95p violet_12 23-05-2014 323 126   Download

 • Chương 3 Câu 1 Theo Philip Kotle hệ thống thong tin Marketing gồm những bộ phận nào ? A .Chế độ báo cáo nội bộ ,bộ phận thu thập thong tin marketing,bộ phận nghiên cứu marketing và bộ phận phân tích thong tin maketing B . Bộ phận thu thập thong tin marketing,bộ phận nghiên cứu marketing và bộ phận phân tích thong tin maketing, bộ phận thực hiện marketing C .

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 145 79   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận dụng các lý thuyết marketing về phân phối để phân tích chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam, từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng chính sách phân phối và đề xuất mộ số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty để phù hợp với những thay đổi của thị trường.

  pdf102p pink_12 28-05-2014 159 77   Download

 • Chương 7 Câu 1Mục đích xây dựng kế hoạch hóa chiến lược Marketing là ? A Chỉ ra địng hướng của công ty B Giúp công ty phan bổ nguần nhân lực hợp lý C Giúp các bộ phận của công ty tự đánh giá ,nhận thức về những điểm mạng và điểm yếu của mình D cả a,b,c Câu 2 Xây dựng kế hoạch chiến lược marketing là A Nhằm tiếp cận thị trường ,nghiên cứu sân sau cảu ai đó và dành những thị phần lớn hơn tại những thị trường hạn chế B Nhằm tiếp cận thị...

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 79 30   Download

 • Chương 4 Câu 1 Có mấy nhóm trong môi trường marketing A .2 B .3 C .4 D .5 Đ/a 2 Câu 2 Nhóm nhân tố vi mô gồm những loại nhân tố nào ? A Nhân tố công ty ,nhà cung cấp B .Người môi giới marketing và khách hang C . Đối thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp D . Cả a,b,c Câu 3 Có mấy nhóm khác hàng của DN A .2 B .3 C .4 D .5 Đ/a b Câu 4 Độc quyền nhóm xuất hiện khi A . Trên thị trường tồn tại nhiều...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 94 29   Download

 • Chương 2 Câu 1 Quản lý Marketing là ? A .Là một quá trình phân tích xây dựng,thực hiện và kiểm tra B .Là một quá trình quản lý và kiểm tra C .Là một quá trình phân tích ,quản lý và kiểm tra D .Cả a và b Đ/a a Câu 2 ND của quản lý marketing gồm A Quản lý hiện trạng cầu B Quản lý các loại hình chiến lược và hẹ thống marketing hỗn hợp C Quan niêm quản lý Marketing D Tất cả các phương án trên Câu 3 Theo Philip Kotler có mấy quan niệm...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 72 26   Download

 • Chuơng 5 Câu 1 Theo quan niệm marketing thì thị truờng đuợc hiẻu là ? A .Là tập hợp những người mua hang hiện tại và tiềm năng B . Là tập hợp những người mua hang quá khứ và hiện tại C .Cả A và B D .Không câu nào đúng Đ/a a

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 68 25   Download

 • Đề tài Hoạt động marketing của các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho các khách sạn Việt Nam nhằm đánh gía hoạt động marketing của các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất vận dụng vào hoạt động marketing của các khách sạn.

  pdf92p next_12 17-04-2014 53 24   Download

 • Chuơng 6 Câu 1 Marketing phân loại khách hàng trong nuớc thành những loại nào ? A Cá nhân và tổ chức B Cá nhân và doanh nghiệp C Doanh nghiệp và tổ chức D cả a,b,c Đ/a a Câu 2 Chọn câu trả lời đúng nhất về tiến trình quyết định mua của khách hàng là nguời mua cá nhân A Nhận thức vấn đề,tìm kiếm thong tin B Đáng giá các phuơng án lựa chọn C Quyết định mua hàng và thái độ sau khi mua hàng D Tấ cả các phương án trên Đ/a d ...

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 61 22   Download

 • Chương 11 Câu 1Truyền thông marketing là ? A Là một quá trình truyển tải thông tin do người mua thực hiện nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi và nhận thức của người bán B Là một quá trình truyển tải thông tin do người bán thực hiện nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi và nhận thức của người mua C Là một quá trình truyển tải thông tin do người sản xuất thực hiện nhằm gây ảnh hửơng tới thái độ hành vi và nhận thức của người mua D Là một quá tr...

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 45 17   Download

 • Đề tài Ứng dụng blog trong kinh doanh của các công ty trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam khái quát về blog, lợi ích, hạn chế và ảnh hưởng của blog trong kinh doanh. Những ứng dụng và thực trạng ứng dụng blog trong kinh doanh của các công ty trên thế giới và các doanh nghiệp của Việt Nam. Xu hướng phát triển, kinh nghiệm về việc ứng dụng blog trong kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf109p next_12 17-04-2014 49 13   Download

 • Chương 12 Câu 1Dịch vụ là gì ? A Dịch vụ là một loại hoạt đọng hay lợi ích mà nhiều thành viên có thể cung cấp cho thành viên khác ,nhất thiết phải mang tính vô hình và không dẫn đến sở hữu một vật phẩm cụ thể nào cả B Dịch vụ là một loại hoạt đọng hay lợi ích mà một thành viên có thể cung cấp cho thành viên khác ,nhất thiết phải mang tính hữu hình và không dẫn đến sở hữu một vật phẩm cụ thể nào cả C Dịch vụ là một loại...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 35 8   Download

 • Thứ nhất bạn cần phải lập một bảng tính toán về chi phí. Chi phí cố định: Tiền thuê mặt bằng kinh doanh, tiền mua sắm trang thiết bị, phí đăng kí kinh doanh, tranh trí, biển bảng, chi phí cho marketing

  doc2p manha12 16-12-2009 3022 483   Download

 • Bài viết "Các kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng" giới thiệu đến bạn 1 số kinh nghiệm sau: lên kế hoạch, không có một con đường duy nhất dẫn tới thành công, tận dụng các nguồn báo chí địa phương, để ý tới những sự kiện có thể tạo ra thị trường tiềm năng cho bạn,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf5p jinnie203 25-04-2011 343 183   Download

 • Nội dung bài viết "Các kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp" giới thiệu đến bạn 1 số kinh nghiệm trong tìm kiếm khách hàng như: lên kế hoạch, không có một con đường duy nhất dẫn tới thành công, tận dụng các nguồn báo chí địa phương,... Chúc bạn thành công.

  pdf8p hanguyenthuyquynh 16-02-2011 153 59   Download

 • Kinh nghiệm đổi mới thương hiệu của Incombank Hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu gần đây của Vietinbank được thực hiện và duy trì một cách dễ dàng hơn nhờ có bộ tài liệu chỉ dẫn tổng thể, trong đó hướng dẫn cách áp dụng hệ thống bản sắc thương hiệu cho tất cả phương tiện truyền thông marketing.

  pdf6p camry2425 24-03-2011 124 35   Download

 • Những gì thực tế trải nghiệm sẽ hình thành nên ý kiến của riêng bạn và nó được ưa thích, được in sâu trong trí nhớ hơn những kinh nghiệm đã được ai đó đúc kết và truyền lại. Marketing trải nghiệm sử dụng các sự kiện mà ở đó khách hàng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với một sản phẩm hoặc một nhãn hiệu, nhờ đó họ có được những kinh nghiệm đáng ghi nhớ.

  pdf3p phobo24 03-07-2010 120 31   Download

 • Chương 1 Câu 1 :nhu cầu là gì ? A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có khả năng thanh toán

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 69 28   Download

 • Bài 1.1 Hãy trả lời ĐÚNG hay SAI cho các câu hỏi dưới đây 1. Các báo cáo về tương lai ko là đặc tính của hệ thống kế toán tài chính. 1. Số liệu trên báo cáo của Kế toán tài chính có tính chủ quan. 1. Tất cả các tổ chức đều có mục tiêu là lợi nhuận. 1. Nội dung trên các báo cáo của KTTC do Bộ Tài chính quy định thống nhất. 1. Kỳ báo cáo của KTTC thường là 1 năm. 1. Các báo cáo của KTTC thường là các báo cáo tổng hợp,...

  pdf33p hoathietmoclan 17-09-2011 73 24   Download

Đồng bộ tài khoản