Kinh tế cạnh tranh

Xem 1-20 trên 5550 kết quả Kinh tế cạnh tranh
 • Trong bối cảnh của nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay một doanh nghiệp muốn thành công không thể bị động trước những thay đổi của môi trường. Một doanh nghiệp muốn thành công chắc chắn phải biết mình đang làm gì ?, mình sẽ làm gì ? và nếu làm như vậy thì kết quả sẽ là gì ?. Để trả lời được những câu hỏi trên đòi hỏi phải có những kiến thức nhất định chứ không phải bằng cảm tính một cách chủ quan....

  doc76p maimam 14-10-2009 224 116   Download

 • Trong xu hướng toàn cầu hóa, các quốc gia không ngừng hội nhập, WTO là một đặc trưng cho quá trình toàn cầu hóa. WTO là tên viết tắt của Tổ chức thương mại thế giới, khi gia nhập vào tổ chức này các thành viên sẽ bị ràng buộc các điều khoản, đổi lại họ sẽ hưởng được những đặc quyền mà các nước không phải là thành viên sẽ không có.

  doc33p tro1choi2 21-12-2010 569 349   Download

 • Đúng như nhận định của Mác - Ăng-ghen trong tuyên ngôn Đảng cộng sản: “Đại công nghiệp taọ ra thị trường thế giới... Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương và các dân tộc tự cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc”. Hoặc như một suy tưỏng khác của các nha kinh tê kinh điển cho rằng: Giá rẻ của sản phẩm là những trọng pháo bắn thủng vạn lý trường thành của các quốc gia....

  pdf32p huemanvdoc 26-11-2009 168 80   Download

 • Cạnh tranh là sự phấn đấu, vươn lên không ngừng để giành lấy vị trí hàng đầu trong một lĩnh vực hoạt động nào đó bằng cách ứng dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật tạo ra nhiều lợi thế nhất, tạo ra sản phẩm mới, tạo ra năng suất và hiệu quả cao nhất. Trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có cạnh tranh. Không có cạnh tranh sẽ không có sinh tồn và phát triển.

  doc27p rin_kuran 29-12-2012 154 69   Download

 • Đề tài Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm trình bày về lý luận cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập. Giải pháp cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

  pdf84p three_12 26-03-2014 154 67   Download

 • Dân trong ngành quản trị kinh doanh nói riêng và kinh tế nói chung có những từ ngữ đặc biệt, có thể gây khó hiểu do người “ngoại đạo”. Ví dụ, từ “rent-seeking” nghe qua tưởng đâu là tìm kiếm tiền thuê nhà! “Rent-seeking” có thể hiểu nôm na là “chạy chọt”, tức là lợi dụng quan hệ, tìm cách vận động hành lang để doanh nghiệp mình hưởng lợi, doanh nghiệp đối thủ bị thua thiệt.

  pdf58p gackiem196 19-04-2011 135 56   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty viễn thông quân đội - Viettel trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . Thực trạng năng lực cạnh tranh của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel.

  pdf116p pink_12 26-05-2014 114 51   Download

 • Từ trước đến nay, cạnh tranh là một yếu tố không thể thiếu giữa các doanh nghiệp hay là giữa các quốc gia trong nền kinh tế thị trường. Bởi cạnh tranh là nguồn gốc thúc đẩy sự phát triển của cả một nền kinh tế. Cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp phải có sự sáng tạo trong việc tìm ra môi trường kinh doanh, hay là sản phẩm để mình đầu tư. ở nước ta, các doanh nghiệp càng phải có sự chọn lựa sáng tạo, bởi vì nền kinh tế nước ta so với nền kinh...

  pdf32p chupchup1122 25-03-2013 72 35   Download

 • Đề tài Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam nhằm nêu cơ sở lý luận cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

  pdf94p three_12 26-03-2014 75 30   Download

 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: A. Bàng quan xã hội B. Giới hạn khả năng sản xuất C. Cung D. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: A. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y B. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một...

  doc19p vioviola134 12-04-2013 110 29   Download

 • Cạnh tranh là cơ chế vận hành chủ yếu của cơ chế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Cạnh tranh tạo sức ép hoặc kích thích ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất và phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và giá bán hàng hoá.

  pdf30p chipchip1122 21-03-2013 73 28   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p tengteng9 08-12-2011 76 27   Download

 • Việt nam là một quốc gia đang phát triển có trình độ phát triển thấp, sản phẩm nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của nước ta. Nhìn lại chẳng đường gần 20 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng, có thể thấy nền nông nghiệp việt nam đã thu được những thành tựu rất to lớn.

  pdf105p nhatkyvodanh 04-08-2012 79 26   Download

 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: 1. Bàng quan xã hội 2. Giới hạn khả năng sản xuất 3. Cung 4. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: 1. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y 2. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y 3. Cả A và B đều sai 4.

  doc21p duongphucthuong 07-03-2013 98 21   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, cuốn sách "Lợi thế cạnh tranh quốc gia" trình bày về cơ sở lý thuyết của lợi thế cạnh tranh, các ngành công nghiệp, các quốc gia, những hàm ý và áp dụng lý thuyết cạnh tranh,...

  pdf88p bethuy1990 20-11-2015 41 17   Download

 • Thị trường cạnh tranh hoàn toàn hầu như chỉ là một hình mẫu, không có thực đối với các nền kinh tế cạnh tranh hiện nay. Tuy nhiên nó là một cơ sở quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích tính hiệu quả trong các điều kiện hạn chế nhất định, sự phân bố hiệu quả cao nhất các nguồn tài nguyên hạn chế của xã hội.

  ppt20p namson94 20-07-2012 124 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho trung tâm viễn thông thành phố Sơn La giai đoạn 2010-2015 nêu tổng quan về chiến lược cạnh tranh, xây dựng chiến lược cạnh tranh cho trung tâm viễn thông thành phố Sơn La giai đoạn 2010-2015. Từ đó đề ra các giải pháp triển khai chiến lược canh tranh cho trung tâm viễn thông thành phố Sơn La.

  pdf92p violet_12 23-05-2014 46 14   Download

 • Luận án đánh giá tổng quan về pháp luật cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam; làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật cạnh tranh và hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam; phân tích đánh giá thực trạng thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam từ khi Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đến nay, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện.

  pdf188p change04 08-06-2016 50 12   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 53 8   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Khả năng và hiện thực phân tích những thành tựu và cơ hội của ASEAN trong quá trình thực hiện xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thể hiện qua hoạt động thương mại và đầu tư tăng đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, liên kết nội phối phát triển.

  pdf10p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 15 4   Download

Đồng bộ tài khoản