intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế ngoài nhà nước

Xem 1-20 trên 1927 kết quả Kinh tế ngoài nhà nước
 • Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được những vấn đề kinh tế và chính sách cụ thể đang diễn ra trong hoạt động ngoại thương nước ta cũng...

  pdf225p tuoanh05 03-08-2011 661 280   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được những vấn đề kinh tế và chính sách cụ thể đang diễn ra trong hoạt động ngoại thương...

  pdf242p poqueen 14-05-2013 299 116   Download

 • Đổi mới và cải tổ là xu thế chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trước năm 1986, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là xoá bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất với hai hình thức chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Trên thực tế, kinh tế ngoài quốc doanh đã không được thừa nhận và làm cho nền kinh tế mất cân đối và rơi vào trạng thái...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 62 25   Download

 • Giáo trình "Kinh tế ngoại thương" đáp ứng một phần kiến thức nền tảng cho sinh viên chuyên ngành ngoại thương và sinh viên chuyên ngành kinh tế nói chung các vấn đề về kinh tế quốc tế học liên quan đến ngoại thương, chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới, chính sách ngoại thương của nhà nước ta trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn giáo trình ngay sau đây.

  pdf149p doinhugiobay_00 01-11-2015 131 21   Download

 • Sự chuyển biến của nền kinh tế đất nước, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. Với đường lối đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khôi phục và phát triển của các thành phần kinh tế ngoài...

  pdf66p vaio1111 03-09-2012 72 16   Download

 • Mục tiêu chung của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf125p thanhngan29092009 27-09-2018 33 8   Download

 • Ấn phẩm “sự phát triển của doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2006-2011” cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, bạn đọc trong nước và quốc tế; bao gồm những số liệu cơ bản, những nhận định, đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động, sự phát triển về quy mô, hiệu quả, xu hướng chuyển dịch cơ cấu của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

  pdf408p nomoney7 04-03-2017 33 1   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu về vùng đất Đàng ngoài và thái độ của nhà nước Lê – Trịnh đối với kinh tế ngoại thương từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 4 0   Download

 • Bài viết chỉ rõ những nét cơ bản của các xu hướng vận động này. Theo đó, tỷ trọng sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội và trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngày càng giảm, tỷ trọng sở hữu tư nhân và thành phần kinh tế ngoài nhà nước ngày càng tăng; tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đơn sở hữu trong tổng số doanh nghiệp ngày càng giảm, tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đa sở hữu, đặc biệt là loại hình công ty cổ phần, ngày càng tăng.

  pdf10p kequaidan3 04-03-2020 23 0   Download

 • Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước, lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc nhà nước (KBNN) nói riêng đã có sự đổi mới căn bản, nhờ đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã trở thành công cụ đắc lực trong điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Chi tiêu NSNN những năm qua, ngoài việc đảm bảo hoạt...

  pdf78p dell1122 04-09-2012 823 204   Download

 • Ở bất kỳ quốc gia nào thuế luôn giữ một vai trò rất quan trọng. Thuế không chỉ là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho NSNN mà thuế còn là một công cụ hữu hiệu để nhà nước tiến hành điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế góp phần điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối. Một chính sách thuế đúng đắn được nghiên cứu thận trọng phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế có thể mang lại sự phồn vinh và ổn định lâu dài cho đất nước....

  pdf86p hocbong1122 19-02-2013 206 79   Download

 • Trong hầu hết sự phát triển về kinh tế của các quốc gia trên thế giới hiện nay và trong tương lai đều có sự tham gia của các khu vực kinh tế thuộc Nhà nước, Tư nhân, và nước ngoài. và mỗi khu vực này này đều có những đóng góp nhất định đối với mỗi nền kinh tế cụ thể, tuy nhiên theo kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới thì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực có đóng góp quan trong trong thúc đẩy qua trình phát triển của họ,...

  pdf68p muathulamebay 16-08-2010 134 59   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf78p kimku10 08-09-2011 191 52   Download

 • Hiện nay, đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ trương của Đảng là phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân); hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà...

  pdf109p dellvietnam 23-08-2012 142 48   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội trình bày cơ sở khoa học về tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp; thực trạng tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội; quan điểm, khuyến nghị và giải pháp hoàn thiện tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 283 42   Download

 • Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước và là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của Nhà nước đó. Do vậy, thuế là một khoản đóng góp mang tính bắt buộc, cưỡng chế, pháp lý cao, là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước mà trong đó thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao trong Ngân sách Nhà nước. Phải quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế NQD như thế nào? Đó...

  pdf105p tengteng8 06-12-2011 104 34   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước và vai trò của Doanh nghiệp nhà nước với kinh tế - xã hội 1.1 Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

  doc14p nguyenminh8991 01-06-2013 92 24   Download

 • Khi cách mạng tháng mười vừa thành công thì chính quyền Xô viết phẩi đương đầu với cuộc nội chiến và cuộc can thiệp cũ trang của cả chủ nghĩa đế quốc thế giới .Đứng trước nguy cơ một mất một còn , chính quyền xô viết tìm mọi cách để tập trung mọi lực lượng nhằm đánh bại những lực lượng thù địch bên trong và bên ngoài .Chính sách “ Cộng sản thời chiến “ ra đời trong hoàn cảnh đó . Đó là chính sách kinh tế của nhà nước Xô viết nhằm huy động mọi...

  pdf13p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 80 21   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể, những năm qua nền kinh tế đất nước ta ngày tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người dần dần được nâng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, đạt được kết quả đó là sự phấn đấu của tất cả các cấp các ngành trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng....

  pdf45p meoluoi_266 18-10-2012 33 6   Download

 • Bài viết Phát triển khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận các giải pháp giảm thiểu tác động lấn át và nâng cao tác động hỗ trợ nghiên cứu về các yếu tố tác động đến sự phát triển khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; hiện trạng hoạt động khu vực ngoài nhà nước và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế ngoài nhà nước
p_strCode=kinhtengoainhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2