intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãi suất ngân hàng

Xem 1-20 trên 2077 kết quả Lãi suất ngân hàng
 • Mẫu Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là mẫu giấy xác nhận về việc nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ tên doanh nghiệp, tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng, chủ tài khoản, số lãi suất được hưởng.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại. Sử dụng dữ liệu Báo cáo tài chính giai đoạn 2015- 2020 để phân tích thực trạng.

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 14 2   Download

 • Bài viết này có mục tiêu điểm lại những biến động của tỷ giá USD/VND kể từ thời điểm xuất hiện khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ vào năm 2007, để từ đó đưa ra những gợi ý cho chính sách ngoại hối của Việt Nam trong những năm tới trong bối cảnh Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức tăng lãi suất lần đầu tiên sau 7 năm duy trì lãi suất ở mức gần 0%.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 25 1   Download

 • Bài viết đánh giá về chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn từ năm 2010 đến nay. Kết quả phân tích cho thấy các biện pháp đưa ra đã mang lại hiệu quả tích cực đối với dòng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, thể hiện thông qua lãi suất và chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm thúc đẩy dòng vốn tín dụng trong nông nghiệp nông thôn thời gian tới.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 23 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn này là tập trung xem xét và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tố kinh tế vĩ mô: Lạm phát, lãi suất, tỷ giá, giá trị sản xuất công nghiệp đến chỉ số giá chứng khoán của sàn HOSE (VN-Index) một cách định lượng.

  pdf102p badbuddy10 02-04-2022 27 7   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của mức sử dụng nợ đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Từ đó, mô hình xác định hạn mức vay nợ cho doanh nghiệp dựa trên các nhân tố nội sinh (lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản, tổng nợ) và nhân tố ngoại sinh (lãi suất, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp) của doanh nghiệp được xây dựng.

  pdf66p badbuddy10 02-04-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 59/2022/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất cho vay thực hiện Chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1349/2021/QĐ-NHNN ban hành mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 1956/2021/QĐ-NHNN ban hành về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 13 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống ngân hàng và mức cung tiền; mức cầu về tiền tệ; thị trường tiền tệ, lãi suất và tổng cầu; sự cân bằng đồng thời trên TTHH và tiền tệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoathachthao090 25-02-2022 14 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số z-score trong giai đoạn 2011-2020. Kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy dữ liệu bảng cho thấy tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến z-score trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có tác động theo chiều ngược lại.

  pdf17p feriaonoda 13-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1990/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 2236/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 6 0   Download

 • Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về lãi suất cho vay và pháp luật về lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại dành cho khách hàng là cá nhân. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng pháp luật về lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng dành cho khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn áp dụng các quy định này trên thực tế. Từ đó có những đề xuất hoàn thiện pháp luật và các giải pháp đảm bảo sự vận hành của các đó trong thực tiễn ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

  pdf75p badbuddy02 24-01-2022 10 1   Download

 • Hàng loạt ngân hàng xuất hiện tình trạng “thỏa thuận” ngầm, huy động ngoại tệ kèm với nội tệ để nhận lãi suất ngoại tệ thực dương. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng biến động tỷ giá trong giai đoạn 2015- nửa đầu năm 2016 và đề xuất một số khuyến nghị chính sách.

  pdf8p trollhunters 10-01-2022 3 0   Download

 • Bài viết này sẽ chỉ ra những thay đổi cơ bản trong việc giám sát rủi ro này theo khung nguyên tắc mới. Đồng thời cũng chỉ ra một số khó khăn đối với hệ thống ngân hàng thương mại khi triển khai từ đó rút ra các gợi ý cho các ngân hàng thương mại.

  pdf8p vihassoplattner 07-01-2022 8 2   Download

 • Trong khi gốc của lãi suất vẫn là hiệu quả sản xuất kinh doanh.Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, thu hút người lao động vào làm việc, thì việc giảm mạnh lãi suất cho vay và các khoản phí giao dịch để tiết giảm chi phí tài chính cho người vay là việc làm mà doanh nghiệp, người dân mong đợi từ ngành ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p meyerowitz 25-12-2021 7 0   Download

 • Bài viết dựa vào Điều 2 của Nghị quyết như viện dẫn, từ đó phân tích dưới góc độ pháp lý, ngân hàng làm định hướng cho việc xây dựng một án lệ về căn cứ xác định mức lãi suất điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng, vốn dĩ vẫn đang là lỗ hổng trong thực tiễn giao dịch và giải quyết tranh chấp.

  pdf9p vizhangyiming 14-12-2021 11 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất và ngoại hối; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay.

  pdf62p guitaracoustic02 08-12-2021 9 0   Download

 • Ebook "Tám chuyện tiếng Anh" sẽ giúp các bạn bước vào thế giới ngôn từ sống động trong những bản tin tiếng Anh với nhiều đề tài phong phú trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế (thuật ngữ WTO) và kinh doanh (lương bổng giám đốc) tới giáo dục (bằng cấp tiếng Anh, trường điểm), từ chuyện vi mô (định giá iPhone) tới chuyện vĩ mô (điều chỉnh lãi suất và chính sách tiền tệ), từ ngôn ngữ ngân hàng và chứng khoán tới lối nói của nhà báo, từ chuyện chính khách và thương nhân lỡ lời tới chuyện có công ty thiệt hại 2 triệu đô chỉ vì dùng sai dấu phẩy.

  pdf211p lazzaro 03-12-2021 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Lãi suất ngân hàng
p_strCode=laisuatnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2