intTypePromotion=1
ADSENSE

Lao động quyết định

Xem 1-20 trên 4124 kết quả Lao động quyết định
 • Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ

  pdf7p hoangchau 19-08-2009 166 9   Download

 • Quy định về an toàn vệ sinh lao động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy định) quy định những nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động mà các đơn vị, cá nhân phải thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

  doc13p haihoabk 27-11-2010 896 242   Download

 • Tuyển dụng lao động là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng của họat động quản trị nhân lực. Tuyển dụng lao động không chỉ thu hút người lao động, người sử dụng lao động mà còn cả các cấp, các ngành và các tổ chức cùng quan tâm. Bởi chất lượng lao động quyết định sự thành bại của một tổ chức. Trong một tổ chức thì dù có cơ sở vật chất hiện đại, nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng lao động kém thì sản xuất kinh doanh cũng sẽ không hiệu quả. ...

  pdf44p vaio1111 04-09-2012 228 100   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trên cơ sở các nghiên cứu của Timothy A. Judge và các cộng sự [3], [4, [5], [10] kết hợp các nghiên cứu của David G. Allen, Raj V. Mahto và Robert F. Otondo [7] và Levon T. Esters và Blannie E. Bowen [8].Dữ liệu khảo sát trên 253 lao động có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy có có 8 nhân...

  pdf18p can_loc 22-07-2012 184 47   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng luận cứ khoa học cho việc giải quyết mối quan hệ giữa thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên giai đoạn hiện nay; đề xuất các giải pháp khả thi phát triển thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p tsmttc_009 12-08-2015 130 41   Download

 • Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

  doc42p dangngoclan 19-08-2009 127 40   Download

 • Ănghen đã từng nói: "Lao động là yếu tố tất yếu quyết định sự chuyển hoá biến vượn thành người chứ không phải sự thay đổi của môi trường hoàn cảnh. Mà trong lao động thì công cụ lao động đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Không những thế, công cụ lao động quyết định trình độ của xã hội, của đất nước. Tác động mạnh mẽ nên nền kinh tế.

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 157 39   Download

 • Thông tư 28/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

  pdf4p hoangchau 19-08-2009 303 29   Download

 • Tiền thưởng: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

  ppt0p ktouch_12 25-06-2013 69 25   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động" để nắm những thông tin chính cần được trình bày trong bản quyết định chấm dứt hợp đồng. Trong đó, bản quyết định cần nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng lao động đối với một nhân viên cụ thể.

  doc2p myhang_0594 01-12-2016 232 10   Download

 • Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  doc3p dangngoclan 19-08-2009 188 9   Download

 • Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề.

  doc15p nobitarocker 08-05-2017 65 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN ÔNG NGUYỄN SÔNG THAO, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BỘ SANG HƯỞNG BIÊN CHẾ, QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

  pdf2p vienthieu 31-12-2010 77 8   Download

 • Quyết định 1114/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/8/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước...

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 156 7   Download

 • Quyết định 07/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

  doc6p dangngoclan 19-08-2009 140 7   Download

 • Kinh tế học lao động nghiên cứu, xem xét cách thức tổ chức, vận hành và kết quả của thị trường lao động; các quyết định của các chủ thể trên thị trường lao động không chỉ ở hiện tại mà còn cả trong tương lai; và các chính sách công liên quan đến khía cạnh lao động-việc làm. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Kinh tế học lao động: Chương 1 - Giới thiệu tổng quan kinh tế học lao động - Đặng Đình Thắng".

  pdf12p huyenngoc0628 05-11-2015 69 6   Download

 • Bài viết Các giải pháp giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Việt Nam hiện nay trình bày tập trung phân tích và đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm góp phần ứng phó, giải quyết có hiệu quả hơn vấn đề đình công ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 52 8   Download

 • Quyết định 1063/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 do Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf8p lengocln 22-03-2014 37 4   Download

 • Công văn đăng ký nội quy lao động là công văn yêu cầu về việc xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có quyết định ban hành Nội quy lao động; bản nội quy lao động. Mời các bạn tham khảo.

  doc1p haogenius 21-07-2016 176 5   Download

 • Quyết định 287/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu

  doc1p dangngoclan 19-08-2009 105 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lao động quyết định
p_strCode=laodongquyetdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản