Lao động trẻ

Xem 1-20 trên 949 kết quả Lao động trẻ
 • 1. Mục đích: Việc thực hiện thủ tục xử lý lao động trẻ em và lao động chưa thành niên nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000:2001 và hướng dẫn cách thức xử lý khi phát hiện có lao động trẻ em, lao động chưa thành niên đang làm việc tại Công ty. 2. Phạm vi: Thủ tục này áp dụng cho lao động trẻ em, lao động chưa thành niên đang làm việc tại Công ty trong phạm vi khối văn phòng và xí nghiệp may. 3. Định nghĩa: 3.1 Lao động trẻ em: là lao động...

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 242 92   Download

 • Xét rằng việc xoá bỏ hiệu quả các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất cần đến hành động khẩn cấp và toàn diện có xem xét đến tầm quan trọng của giáo dục phổ cập không phải trả tiền và sự cần thiết đưa những trẻ em làm việc ra khỏi tất cả những công việc như vậy và phục hồi chức năng vào hoà nhập xã hội cho những trẻ em này trong khi giải quyết các nhu cầu của gia đình chúng...

  pdf5p minhnguyen 17-06-2009 194 20   Download

 • Các công ước quốc tế về tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ em Theo Báo cáo Toàn cầu lần thứ hai về lao động trẻ em, trong năm 2004, ước tính có 218 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải lao động1, trong đó có 126 triệu em phải lao động nặng nhọc, nguy hiểm. Tình trạng đáng buồn này có nguồn gốc sâu xa từ một số yếu tố như văn hóa - xã hội, kinh tế, luật pháp. Yếu tố văn hóa - xã hội xuất phát từ quan niệm truyền thống cho rằng, trẻ em phải...

  pdf18p dontetvui 20-01-2013 51 14   Download

 •  Báo cáo "Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 - Các kết quả chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về luật pháp và chính sách quốc gia về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, một số đặc trưng của trẻ em từ 5 đến 17 tuổi, trẻ em tham gia hoạt động kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_05 01-12-2015 37 8   Download

 • Qua kết quả nghiên cứu cho thấy lực lượng lao động trẻ là những người có khả năng thể hiện tinh thần trách nhiệm, có ý thức vươn lên, có khả năng nắm bắt những kiến thức cơ bản để có thể làm chủ những kỹ năng nghề nghiệp. Họ có thể cảm nhận được cái mới nhưng chưa sẵn sàng khám phá cái mới.

  pdf10p butmauluc 31-08-2013 24 6   Download

 • Hiểu biết về lao động trẻ em tại cộng đồng cư dân vạn đò Trong bài viết này tác giả xin đề cập đến lao động trẻ em tại cộng đồng dân cư vạn đò qua những khía cạnh như công việc, độ tuổi, sự quan tâm của cha mẹ đối với công việc của trẻ..

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 23 5   Download

 • Đặc điểm nhân cách của lao động trẻ nước ta hiện nay - Kết quả từ trắc nghiệm NEOPI-R trình bày đôi nét về trắc nghiệm nghiên cứu nhân cách NEOPI-R, về mẫu nghiên cứu lao động trẻ, đặc điểm nhân cách của lao động trẻ.

  pdf10p susuqb 21-12-2015 21 3   Download

 • Kết quả nghiên cứu "Đặc điểm nhân cách của lao động trẻ nước ta hiện nay - Kết quả trắc nghiệm Neopi-r" cho thấy lực lượng lao động trẻ là những người có khả năng thể hiện tinh thần trách nhiệm, có ý thức vươn lên, có khả năng nắm bắt những kiến thức cơ bản để có thể làm chủ những kỹ năng nghề nghiệp. Họ có thể cảm nhận được cái mới nhưng chưa sẵn sàng khám phá cái mới.

  pdf10p thuytct36 25-02-2016 10 3   Download

 • Bài viết "Gia đình dân tộc thiểu số và lao động trẻ em: Nghiên cứu trường hợp nhóm 3 dân tộc thiểu số Tày, Hmông và Dao" trình bày về thực trạng lao động trẻ em, gia đình và lao động trẻ em, từ đạo lý gia đình tới những ông chủ giấu mặt, gia đình, nơi ủy thác trách nhiệm xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 17 2   Download

 • Nội dung bài viết "Hiểu biết về lao động trẻ em tại cộng đồng cư dân vạn đò" đề cập đến lao động trẻ em tại cộng đồng dân cư vạn đò qua những khía cạnh như công việc, độ tuổi, sự quan tâm của cha mẹ đối với công việc của trẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf8p thuytct36 25-02-2016 8 1   Download

 • Mục đích của luận văn nghiên cứu pháp luật quốc tế, pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động trẻ em. Đánh giá xem xét các quy định về xóa bỏ lao động trẻ em theo các công ước mà Việt Nam là thành viên được thực hiện như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 5 1   Download

 • Bài viết trình bày về khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và bạo lực đối với trẻ em, các biện pháp phòng, chống bạo lực đối với trẻ em, tình trạng bạo lực đối với trẻ em và lao động trẻ em ở Việt Nam, pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng, chống bạo lực đối với trẻ em và lao động trẻ em và các đề xuất.

  pdf6p kloi123 03-08-2017 3 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm hiểu nhận thức của lực lượng lao động trẻ và sinh viên-lực lượng lao động tương lai về ĐĐNN; đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức đến ĐĐNN.

  pdf9p sansan2 26-05-2018 2 0   Download

 • Các kết quả khảo sát chỉ rõ tính ổn định việc làm, nghề nghiệp của lao động trẻ không cao Hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp (DN) thường than vãn rằng trong khi tìm nhân viên mới có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc rất khó khăn, thì họ phải đối mặt thường xuyên trước tình trạng nhân viên bỏ việc để tìm nơi khác với mong muốn có mức lương cao hơn, môi trường tốt hơn.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 35 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Lao động của trẻ em trong nền kinh tế quá độ ở Việt Nam" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về thực trạng lao động của trẻ em trong nền kinh tế quá độ ở Việt Nam, viễn cảnh lý thuyết lao động trẻ em,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 32 5   Download

 • Giáo dục lao động là một bộ phận quan trọng của giáo dục phát triễn toàn diện , nhằm hình thành ở trẻ những phẫm chất của người lao động mới : yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp trẻ nắm được các kỹ năng lao động đơn giãn phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị sau này cho trẻ tham gia vào đời sống lao động.

  doc3p hoathuytinh699 23-09-2010 954 90   Download

 • Yếu tố dân số và lao động vừa là điều kiện vừa là mục tiêu tác động đến quá trình CNH- HĐH của đất nước. Đây là nhân tố quan trọng bậc nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung và Thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với dân số trẻ và có học vấn tương đối cao, để tiếp thu chuyển giao công nghệ, nhất là lao động đã qua đào tạo, thực sự là một nguồn to lớn của phát triển. Lực lượng lao động trẻ và có học thức là...

  pdf11p caott6 22-05-2011 180 69   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn.

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 60 8   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm trẻ em, quyền trẻ em và lao động trẻ em, đồng thời phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động trẻ em và những vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định đó trong thực tiễn.

  pdf7p emvaolop1 07-03-2015 31 6   Download

 • Báo cáo tóm lược chính sách: Thị trường lao động và kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian khủng hoảng và phục hồi 2007-2009 giới thiệu về mức tăng nhẹ của tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế, tập trung vào các nhóm lao động trẻ và cao tuổi; tỷ lệ thất nghiệp thấp về cơ cấu, với khuynh hướng suy giảm rõ rệt đối với nhóm lao động trẻ tuổi; phân bố việc làm biến đổi theo khu vực thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p thaodien102 16-11-2015 41 4   Download

Đồng bộ tài khoản