Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định

Xem 1-20 trên 877 kết quả Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
 • Thông tư 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  doc18p thinhlien 14-08-2009 442 47   Download

 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf12p daoducmanh0410 31-12-2017 2 0   Download

 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  doc18p daoducmanh0410 31-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 65/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tỉnh.

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 94/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực ...

  doc5p daoducmanh0410 31-12-2017 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf13p thanlannho 31-05-2011 37 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 04

  pdf6p tymong_manh 21-11-2012 21 2   Download

 • Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền hội đồng nhân dân tỉnh theo luật phí và lệ phí, thay thế nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh.

  doc30p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

  pdf18p quadau_haudau 28-01-2011 99 11   Download

 • Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

  pdf13p lawttnh10 12-11-2009 43 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 05

  pdf7p cunghoangdao 28-12-2012 21 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ KHOẢN 5, MỤC II, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 151/2007/NQ-HĐND NGÀY 10/8/2007 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf2p luatsuminhtri 25-06-2013 30 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban ...

  pdf5p luatsuminhtri 25-06-2013 23 2   Download

 • Quyết định số: 4554/2010/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTV-QH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của UBTV Quốc hội;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 38 0   Download

 • Thông tư số 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép tài nguyên nước; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  pdf5p daoducmanh0410 31-12-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của luật phí và lệ phí.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc.

  pdf4p suunyy 23-11-2010 335 33   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - 100.

  pdf6p taituongchienxuxu 29-11-2010 76 7   Download

Đồng bộ tài khoản