intTypePromotion=1
ADSENSE

Lời dạy của Hồ Chủ tịch

Xem 1-20 trên 182 kết quả Lời dạy của Hồ Chủ tịch
 • Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Hãy viết 1 văn bản nghị luận ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày ý kiến của em về nội dung lời căn dặn của Bác.

  doc1p songokutri 27-03-2017 416 6   Download

 • Việc học tập, thực hiện những lời dạy của Người là việc làm cần thiết đối với mỗi tầng lớp nhân dân. Nó trở thành thước đo trí tuệ, kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Quyển Tài liệu Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyển chọn trích dẫn những câu nói, lời dạy của Người. Tài liệu được bố cục theo 4 nội dung: Dành cho thanh niên, thiếu niên; Dành cho các lực lượng vũ trang; Dành cho cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; Dành cho công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

  pdf51p uocvongxua04 22-07-2015 147 27   Download

 • Tiếp nối phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Vũ Nguyễn Thái Anh biên soạn sau đây. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tâm tư, tình cảm, mong muốn và tư tưởng của Người.

  pdf45p uocvongxua04 22-07-2015 103 23   Download

 • Chủ tịch Hồ chí Minh từ khi rời gia đình lần thứ hai để vào Huế học tập rồi đi tìm đường giải phóng dân tộc và về nước lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, Người chỉ về thăm quê được hai lần là tháng 6-1957 và tháng 12-1961. Trong hai lần đó, Người lưu lại trên đất Nghệ An nếu tính trọn ngày thì chỉ có 6 hôm. Nhưng hoài bão của Người đối với tỉnh nhà là rất lớn lao. 43 ngày trớc lúc tạ thế tức ngày...

  doc23p sieunhanxanh 30-07-2010 85 12   Download

 • Nhằm xây dựng một nền giáo dục mới - nền giáo dục của toàn dân - cho toàn dân, ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành sư phạm. Nhưng cuộc chiến tranh bùng nổ ngay sau đó hai tháng buộc cả dân tộc phải huy động mọi nguồn lực sức mạnh vật chất và tinh thần cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc; do đó trên thực tế cho đến năm 1948- 1949 chưa có một trường sư phạm nào được thành lập....

  doc8p sieunhanxanh 30-07-2010 99 6   Download

 • Tài liệu Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương biên soạn đã hệ thống, tập hợp tương đối phong phú những lời dạy, bài nói, mẫu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Phần 1 sau đây trình bày những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p talata_10 25-03-2015 190 43   Download

 • Hai lần về thăm Nghệ An ( 1957 và1961), Bác Hồ có 9 bài nói chuyện với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng bào, cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm, công nhân, học sinh trường sư phạm, xã viên hợp tác xã. Người nói chuyện trong hội nghị cán bộ, nói ở xã, trong nhà máy, ở hợp tác xã, ở nông trường, trường học…Lần thứ nhất về thăm quê, Người có 1 bài nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ An, ngày 14-6-1957. Đây là thời kỳ miền Bắc đã được giải...

  doc6p sieunhanxanh 30-07-2010 152 20   Download

 • Trả Lời: • Đây là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giũă giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản: - Theo Mac- Ănghen: cách mạng vô sản ở chính quốc là cần thiết và

  doc1p phamminhhau2011 06-06-2011 3195 218   Download

 • Tài liệu Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những mẫu chuyện chúng ta hiểu thêm và con người Bác, những tư tưởng tốt đẹp của Bác về đạo đức và từ đó noi gương Người thực hiện những hành động tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

  pdf156p talata_10 25-03-2015 356 57   Download

 • Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một Tài liệu tập hợp nhiều bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn và những câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Tài liệu được bố cục gồm 3 phần:Phần thứ nhất - Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phần hai - Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phần ba - Sáng mãi tấm gương của Người. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf173p uocvongxua03 21-07-2015 127 39   Download

 • Danh ngôn là lời nói bất hủ được người đời truyền tụng và ghi nhớ. Danh ngôn chứa đựng nhiều ý tưởng đặc sắc, sản phẩm của trí tuệ, của các bậc vĩ nhân, danh nhân, những nhân vật lịch sử nổi tiếng...Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới đã được toàn thế giới biết đến và ca ngợi như một vĩ nhân, nhưng trước hết Người là một người con của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam... Tài liệuLời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh do PGS. Đào Thản sưu tầm và chú dẫn sẽ tổng hợp ngót 100 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf114p uocvongxua03 21-07-2015 138 39   Download

 • Nội dung Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả Chu Trọng Huyếntập trung đề cập mối quan hệ làm việc, cộng tác gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bác Hồ từ đầu những năm 1940 cho tới khi kết thúc cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử - một mối quan hệ gắn bó, thân tình giữa vị Lãnh tụ tối cao của dân tộc với cộng sự tin cậy của mình.

  pdf91p uocvongxua04 22-07-2015 158 38   Download

 • Nội dung Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết nhằm tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những lời chỉ giáo, cách viết báo, sáng tác văn học, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp cụ thể được thể hiện qua việc dùng từ, đặt câu ... để lí giải cái chung và cái riêng trong phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những bài viết đầu tiên qua phần 1 sau đây.

  pdf161p uocvongxua04 22-07-2015 160 37   Download

 •  Phần 2 Tài liệu Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trình bày các nội dung: Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện theo năm điều Bác Hồ dạy thanh niên và phụ lục là lời dạy của Bác Hồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu chi tiết hơn.

  pdf130p uocvongxua04 22-07-2015 131 34   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.

  pdf24p uocvongxua04 22-07-2015 138 29   Download

 • Quân khu 4 thuộc Bắc Trung bộ, có địa bàn rộng, gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phía Bắc giáp Quân khu 3, phía Nam giáp Quân khu 5, phía Tây giáp nước CHDCND Lào, phía Đông giáp biển Đông. Địa thế hẹp kéo dài, cả 6 tỉnh đều có bờ biển, có tuyến biên giới nên rất dễ bị chia cắt.

  doc7p sieunhanxanh 30-07-2010 227 19   Download

 • Với 34 mẩu chuyện về những lời dạy của Bác được Nguyễn Văn Khoan lựa chọn và giới thiệu trong Tài liệu Khắc sâu những lời Bác dạy thực sự gây xúc động bạn đọc. Có những mẩu chuyện tác giả chỉ gợi lại và lướt qua vì hầu như ai cũng biết cả, có những mẩu chuyện tác giả phân tích, bình luận, trao đổi rất nhẹ nhàng, không gượng ép, khắc sâu vào lòng người những lời Bác dạy đúng như tiêu đề của Tài liệu.Đây là Tài liệu thiết thực phục vụ mục đích tuyên truyền về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề phụng sự Tổ quốc phụng sự nhân dân.

  pdf47p uocvongxua04 22-07-2015 86 19   Download

 • Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó nhưng rất đỗi tự hào của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc Người đã xây dựng thành công ở Việt Nam một chính Đảng Mácxít - Lêninít, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo quần chúng nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 lịch sử. Với thắng lợi đó, ngọn cờ: Độc lập dân tộc và CNXH được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn từ năm 1930 đã từng bước trở thành...

  doc9p sieunhanxanh 30-07-2010 143 17   Download

 • Những lời dạy của Bác đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ có trong bức thư lịch sử ngày 13/10/1945, mà còn thể hiện ở rất nhiều bài nói, bài viết của Người liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia từ năm 2008 đã tập hợp các bài viết, bài nói của Người xuất bản thành Tài liệu “Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam”. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf156p uocvongxua04 22-07-2015 57 14   Download

 • Tài liệu Hồ Chí Minh - Lịch sử đã chứng minh chân lý của Người: Phần 2 sau đây trình bàynhững lời phát biểu được trích từ các tham luận tại Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài báo, tạp chí, thư, điện chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất qua đời; một số cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Nội dung Tài liệu cho thấy tình cảm yêu thương, sự kính trọng và khâm phục của nhiều nhà lãnh đạo, các tác giả và phóng viên quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf174p uocvongxua04 22-07-2015 100 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lời dạy của Hồ Chủ tịch
p_strCode=loidaycuahochutich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2