intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Lớp học có tính tương tác cao

Xem 1-20 trên 79 kết quả Lớp học có tính tương tác cao
 • Bài này giới thiệu các kỹ thuật giúp chương trình mô phỏng có tính tương tác cao hơn. Các vấn đề chính được trình bày gồm: • Khái niệm về lập trình hướng sự kiện • Tương tác với chương trình bằng bàn phím và con chuột • Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC 1. Lập trình hướng sự kiện 2. Lập trình tương tác trong Windows: bàn phím và chuột 3.

  pdf32p hienpn 07-09-2012 181 43   Download

 • 1) E-learning là gì? E-Learning (còn gọi là Đào tạo điện tử, Giáo dục điện tử) là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. 2) Đặc điểm của E-learning. Dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

  doc49p mrphuocpro 21-07-2013 66 10   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố kiến thức về tạo và làm việc với bảng 2. Kỹ năng Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. a

  pdf5p phalinh6 11-07-2011 201 37   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang 2. Kỹ năng Bước đầu biết cách định dạng một số văn bản theo mẫu 3. Thái độ-tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao.

  pdf7p phalinh6 11-07-2011 103 19   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang 2. Kỹ năng Bước đầu biết cách định dạng một số văn bản theo mẫu 3. Thái độ-tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số nội vụ lớp 2....

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 126 16   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố kiến thức về tạo và làm việc với bảng 2. Kỹ năng Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học 2. Nội dung bài tập Nội dung...

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 81 12   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố kiến thức về tạo và làm việc với bảng 2. Kỹ năng Biết các thao tác cơ bản để làm việc với bảng 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, tài liệu, máy tính, máy chiếu.

  pdf6p toshiba2 30-08-2011 61 7   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Hiểu khái niệm và các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản và định dạng trang 2. Kỹ năng Bước đầu biết cách định dạng một số văn bản theo mẫu 3. Thái độ-tư tưởng Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao.

  pdf10p toshiba2 30-08-2011 56 4   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột Biết soạn thảo và định dạng bảng 2. Kỹ năng Thực hiện được tạo bảng, các thao tác liên quan đến bảng, soạn thảo văn bản trong bản 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy -...

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 346 83   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác để định dạng kiểu danh sách, ngắt trang, đánh số trang và in văn bản 2. Kỹ năng Thực hiện được định dạng kiểu danh sách theo mẫu Đánh được số trang trong văn bản và biết cách xem văn bản trước khi in 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động...

  pdf6p abcdef_33 17-09-2011 334 75   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác tìm kiếm, thay thế và định nghĩa gõ tắt. 2. Kỹ năng Thực hiện được tìm kiếm, thay thế và định nghĩa gõ tắt. 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter. 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi. III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học. 2....

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 428 70   Download

 • - Học sinh phải giải thích được khái niệm tương tác gen. - Biết cách nhận biết tương tác gen thông qua sự biến đổi tỷ lệ phân ly kiểu hình của Menđen trong các phép lai 2 tính trạng. - Giải thích được thế nào là tương tác cộng gộp và nêu được vai trò của gen cộng gộp trong việc quy định tính trạng số lượng . - Giải thích được 1 số gen có thể quy định nhiều tính trạng khác nhau ra sao thông qua 1 ví dụ cụ thể. 2.Phương tiện dạy học: -...

  pdf7p toshiba1209 20-11-2010 252 32   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác tìm kiếm, thay thế và định nghĩa gõ tắt. 2. Kỹ năng Thực hiện được tìm kiếm, thay thế và định nghĩa gõ tắt. 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter.

  pdf13p phalinh6 11-07-2011 107 28   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt, định dạng văn bản 2. Kỹ năng Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1.

  pdf5p phalinh6 11-07-2011 305 27   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Ôn tập lại những kiến thức đã học về quy tắc gõ tiếng Việt, định dạng văn bản 2. Kỹ năng Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản Luyện kỹ năng gõ tiếng Việt 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định...

  pdf3p abcdef_33 17-09-2011 629 26   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột Biết soạn thảo và định dạng bảng 2. Kỹ năng Thực hiện được tạo bảng, các thao tác liên quan đến bảng, soạn thảo văn bản trong bản 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II. Đồ dùng dạy học 1.

  pdf8p phalinh6 11-07-2011 120 24   Download

 • Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác để định dạng kiểu danh sách, ngắt trang, đánh số trang và in văn bản 2. Kỹ năng Thực hiện được định dạng kiểu danh sách theo mẫu Đánh được số trang trong văn bản và biết cách xem văn bản trước khi in 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao II.

  pdf8p phalinh6 11-07-2011 63 12   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố lại một số kiến thức về: định dạng kiểu danh sách, đánh số trang, xem văn bản trước khi in, tìm kiếm, thay thế, gõ tắt và sửa lỗi 2. Kỹ năng Thực hiện được một số thao tác đơn giản theo mẫu. 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của GV: SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter 2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi III. Hoạt động...

  pdf4p abcdef_33 17-09-2011 145 11   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của phương pháp giảng dạy theo đường hướng giao tiếp, tương tác trong lớp học giữa người dạy và người học đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực giao tiếp của người học ngoại ngữ. Để tạo ra ngày càng nhiều cơ hội cho người học thực hành kỹ năng giao tiếp trong lớp học, người dạy nên tạo ra một môi trường tương tác mang tính thực tế, hữu hiệu và thường xuyên.

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 61 8   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xóa, tách, gộp các ô, hàng và cột Biết soạn thảo và định dạng bảng 2. Kỹ năng Thực hiện được tạo bảng, các thao tác liên quan đến bảng, soạn thảo văn bản trong bản 3. Thái độ - tư tưởng Ham thích môn học, có tinh thần kỷ luật cao .

  pdf12p toshiba2 30-08-2011 57 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lớp học có tính tương tác cao
p_strCode=lophoccotinhtuongtaccao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản